TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Thể thao Kon Tum sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT đến năm 2020

Thể thao Kon Tum sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT đến năm 2020

23 Tháng Chín 2020

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, phong trào thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có bước phát triển tích cực, cơ sở vật chất ngày càng được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia tập luyện thể thao thuờng xuyên. Nhờ đó, số lượng người dân tham gia tập luyện TDTT tăng hàng năm. Theo ước tính, đến hết năm 2020 tỷ lệ người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên sẽ đạt 30% dân số và tỷ lệ gia đình luyện tập thể dục thể đạt 23% số hộ gia đình trong toàn tỉnh. Thể thao thành tích cao của tỉnh có nhiều khởi sắc khi số lượng huy chương mà các VĐV tỉnh Kon tum giành được tại các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc tăng dần theo từng kỳ.

Ninh Thuận đẩy mạnh phát triển Thể thao thành tích cao đến năm 2030

Ninh Thuận đẩy mạnh phát triển Thể thao thành tích cao đến năm 2030

17 Tháng Tám 2020

Xác định được tầm quan trọng, vai trò của Thể dục Thể thao trong đời sống xã hội, thời gian qua tỉnh Ninh Thuận đã ban hành nhiều chính sách, đề án, chiến lược thúc đẩy phát triển Thể dục Thể thao tỉnh nhà. Chính vì vậy, các hoạt động về Thể dục Thể thao của tỉnh đã đạt được nhiều bước tiến, trong đó hoạt động Thể thao thành tích cao đã để lại nhiều dấu ấn đáng ghi nhận cả về công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên đến thành tích thi đấu.

Phong trào TDTT ở huyện đảo Phú Quốc

Phong trào TDTT ở huyện đảo Phú Quốc

14 Tháng Tám 2020

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020", đến nay, công tác TDTT của huyện đảo Phú Quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước.

Điện Biên đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt 16 HCV tại các giải thi đấu Quốc gia

Điện Biên đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt 16 HCV tại các giải thi đấu Quốc gia

11 Tháng Sáu 2020

Đó là một trong những mục tiêu cụ thể của Điện Biên được đưa ra trong đề án "Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Điện Biên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030" đang được ngành TDTT tỉnh Điện Biên trình UBND tỉnh xem xét thông qua.

TDTT Khánh Hòa với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

TDTT Khánh Hòa với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

03 Tháng Sáu 2020

Sau 10 năm (từ 2011 đến nay) triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ thể dục thể thao đến năm 2020”, công tác TDTT của tỉnh Khánh Hòa đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, cả về thể thao quần chúng lẫn thể thao thành tích cao, góp phần vào sự phát triển chung của ngành TDTT nước nhà trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Thanh Hóa, hướng tới đa dạng hóa hoạt động Thể dục, Thể thao giai đoạn 2021 – 2030

Thanh Hóa, hướng tới đa dạng hóa hoạt động Thể dục, Thể thao giai đoạn 2021 – 2030

17 Tháng Tư 2020

Đến nay sau 10 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục Thể thao đến năm 2020, lĩnh vực Thể dục Thể thao (TDTT) của nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã có sự chuyển mình rõ nét. Trong đó, phải kể đến là hoạt động TDTT của tỉnh Thanh Hóa đã tạo được nhiều dấu ấn đậm nét về thành tích cũng như sự phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng.

Những dấu ấn của thể thao thành tích cao Bình Dương sau 9 năm thực hiện Đề án phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2020

Những dấu ấn của thể thao thành tích cao Bình Dương sau 9 năm thực hiện Đề án phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2020

04 Tháng Tư 2020

Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bình Dương được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thông qua và được ngành TDTT triển khai thực hiện từ năm 2011. Sau 9 năm thực hiện Đề án đã góp phần mang lại những thành tích đáng tự hào cho ngành TDTT Bình Dương từ cấp quốc gia đến quốc tế.

TDTT Thừa Thiên Huế sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

TDTT Thừa Thiên Huế sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

24 Tháng Ba 2020

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác Thể dục, thể thao đối với sức khỏe nhân dân cũng như các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng, đặc biệt sau khi Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01-12-2011 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”, do Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã quán triệt, triển khai Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; đồng thời ban hành chương trình hành động cũng như những giải pháp thiết thực để thực hiện Nghị quyết một cách hiệu quả. Đến nay, sau gần 10 năm triển khai thực hiện, công tác TDTT của tỉnh Thừa Thiên Huế đã có những bước phát triển mạnh mẽ ở cả phong trào TDTT quần chúng lẫn thể thao thành tích cao.

Gia Lai đặt chỉ tiêu tỷ lệ người tham gia luyện tập TDTT đến năm 2025 đạt 35,44%

Gia Lai đặt chỉ tiêu tỷ lệ người tham gia luyện tập TDTT đến năm 2025 đạt 35,44%

27 Tháng Hai 2020

Tiếp tục mở rộng và đa dạnh hóa các hoạt động TDTT quần chúng, TDTT giải trí đáp ứng với nhu cầu hưởng thụ của nhân dân trong tỉnh, tạo điều kiện để mọi người thường xuyên luyện tập thể dục thể thao; Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học, đảm bảo phát triển con người toàn diện, làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh trong tầng lớp thanh - thiếu niên; Tích cực phát triển lực lượng vũ trang; Đổi mới và hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao;.. Đó là những mục tiêu mà UBND tỉnh Gia Lai đã đề ra trong Quy hoạch "Phát triển ngành thể dục thể thao tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Dấu ấn Thể thao đỉnh cao Thanh Hóa năm 2019

Dấu ấn Thể thao đỉnh cao Thanh Hóa năm 2019

04 Tháng Hai 2020

Thanh Hóa là tỉnh có vị trí chiến lược quân sự, kinh tế quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước, có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời và nhiều tiềm năng phong phú. Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội những năm gần đây, Thanh Hóa đã và đang nổi lên là một điểm sáng trong phát triển Thể dục Thể thao, trong đó nổi bật là Thể thao đỉnh cao…

Bắc Giang xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đến năm 2030

Bắc Giang xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đến năm 2030

15 Tháng Giêng 2020

Thực hiện theo Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang xây dựng Kế hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao chủ yếu tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Đến năm 2030: Bắc Kạn phấn đấu đạt 34-37% số người tập luyện TDTT thường xuyên

Đến năm 2030: Bắc Kạn phấn đấu đạt 34-37% số người tập luyện TDTT thường xuyên

09 Tháng Giêng 2020

Con số đạt từ 34-37% số người tập luyện TDTT thường xuyên là một trong những mục tiêu quan trọng mà ngành TDTT tỉnh Bắc Kạn đặt ra trong Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (QUYẾT ĐỊNH số 2484/QĐ-UBND ngày ngày 31  tháng 12 năm 2014). Đến nay, sau 5 năm triển khai và thực hiện Quy hoạch, công tác TDTT của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ cả về TDTT quần chúng lẫn thể thao thành tích cao. Các chỉ số về số người tập luyện TDTT, số hộ gia đình thể thao, cũng như các mục tiêu về hạ tầng cơ sở vật chất, tổ chức và nhân sự TDTT đến năm 2020...đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2019 Thể thao Ninh Bình đạt 29,8% tỷ lệ người dân tập luyện TDTT thường xuyên

Năm 2019 Thể thao Ninh Bình đạt 29,8% tỷ lệ người dân tập luyện TDTT thường xuyên

06 Tháng Giêng 2020

Năm 2019 khép lại, Thể thao Ninh Bình đã tạo được nhiều dấu ấn đáng nhớ về hoạt động Thể thao quần chúng cũng như Thể thao thành tích cao. Để có được những kết quả đáng ghi nhận đó, phải nói đến sự đóng góp rất lớn từ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình trong năm qua có nhiều đổi mới và nhận được sự quan tâm của các cấp Ủy Đảng, chính quyền, ngành, tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh.

Đăk Nông xây dựng kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2035

Đăk Nông xây dựng kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2035

26 Tháng Mười Hai 2019

Với mục tiêu phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng vận động viên tài năng, có năng khiếu đặc biệt ở một số môn thể thao thành tích cao, thế mạnh của tỉnh đạt trình độ và giành được thứ hạng cao tại các giải thi đấu trong tỉnh, khu vực, toàn quốc và thế giới; các huấn luyện viên tài năng, có trình độ chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm, có khả năng đặc biệt trong việc hoạch định chiến lược huấn luyện vận động viên thi đấu đạt thành tích tại các giải đấu trong tỉnh, khu vực, toàn quốc và quốc tế, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao tỉnh Đăk Nông đến năm 2035.

Thái Nguyên đẩy mạnh phát triển TDTT đến năm 2030

Thái Nguyên đẩy mạnh phát triển TDTT đến năm 2030

05 Tháng Mười Hai 2019

Với mục tiêu xây dựng và phát triển thể dục, thể thao nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tăng tuổi thọ của người dân theo tinh thần vì sự nghiệp dân cường, nước thịnh, hội nhập và phát triển, Thái Nguyên đã xây dựng các kế hoạch và mục tiêu cụ thể để phát triển TDTT đến năm 2030.

Thể thao thành tích cao Tây Ninh hướng đến trở thành trung tâm TDTT mạnh khu vực miền Đông Nam bộ

Thể thao thành tích cao Tây Ninh hướng đến trở thành trung tâm TDTT mạnh khu vực miền Đông Nam bộ

05 Tháng Mười Hai 2019

Với mục tiêu xây dựng và phát triển nền thể thao của tỉnh Tây Ninh trở thành một trong những trung tâm thể dục thể thao mạnh của khu vực miền Đông Nam bộ và cả nước; góp phần nâng cao sức khỏe, thể trạng, tầm vóc và làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, lối sống lành mạnh của con người Tây Ninh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, thể thao giải trí đáp ứng nhu cầu giải trí của xã hội và tạo thói quen hoạt động, vận động hợp lý suốt đời; đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học, đảm bảo yêu cầu phát triển con người toàn diện; tích cực phát triển thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng toàn dân, làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao, tỉnh Tây Ninh đã xây dựng kế hoạch với những mục tiêu cụ thể để phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2030.

Quảng Bình phấn đấu là một trong những tỉnh có thứ hạng cao khu vực Bắc Trung Bộ

Quảng Bình phấn đấu là một trong những tỉnh có thứ hạng cao khu vực Bắc Trung Bộ

02 Tháng Mười Hai 2019

Đó là mục tiêu mà thể thao Quảng Bình đặt ra theo định hướng phát triển TDTT đến năm 2030. Cùng với đó, Quảng Bình sẽ tiếp tục oàn thiện bộ máy tổ chức thể dục thể thao từ tỉnh đến cơ sở, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thể dục, thể thao; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy sự nghiệp thể dục thể thao và nâng cao vị thế của thể thao Quảng Bình tại đấu trường quốc gia, khu vực và châu lục.

Hà Nam định hướng phát triển thể thao đến năm 2030

Hà Nam định hướng phát triển thể thao đến năm 2030

29 Tháng Mười Một 2019

Một trong những yếu tố quyết định thành công của TDTT Hà Nam năm vừa qua làsự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với hoạt động TDTT tỉnh nhà, cùng với đó là định hướng đúng đắn của ngành TDTT với chính sách ưu tiên phát triển những môn thể thao thế mạnh của địa phương. Ngoài việc đã chú trọng đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng ở cơ sở để phát hiện ra những VĐV năng khiếu cho các đội tuyển tỉnh;

Quảng Nam hướng tới trở thành địa phương mạnh của cả nước về hoạt động thể dục, thể thao

Quảng Nam hướng tới trở thành địa phương mạnh của cả nước về hoạt động thể dục, thể thao

27 Tháng Mười Một 2019

Trong những năm qua được sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành, thể thao Quảng Nam đã có nhiều kết quả khả quan, phong trào thể dục thể thao Quảng Nam phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao. Cùng với đó các VĐV Quảng Nam cũng gặt hái được nhiều tấm huy chương ở các đấu trường trong nước và quốc tế. Điển hình như tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII - 2018, đoàn thể thao Quảng Nam đã có kỳ đại hội thành công nhất từ trước đến nay khi tham gia thi đấu 47 VĐV, tranh tài ở 6/36 môn với 52/743 nội dung trong đó giành tổng cộng 23 huy chương (4 HCV, 7 HCB và 12 HCĐ), xếp vị trí thứ 32/65 toàn đoàn.

1345678910Sau

Tin tức khác

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn làm việc với Trung tâm Thông tin và Văn phòng Ban điều phối Đề án 641 Phó Tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn làm việc với Trung tâm Thông tin và Văn phòng Ban điều phối Đề án 641
Chiều ngày 24/9, tại Tổng cục TDTT, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn đã có buổi làm việc với Trung tâm Thông tin và Văn phòng Ban Điều phối Đề án 641. Cuộc họp nhằm nắm bắt cơ cấu, tổ chức bộ máy, nhiệm vụ công tác chuyên môn cùng...

Ban tổ chức Thế vận hội mùa hè Olympic và Paralympic Tokyo 2020 sẽ "lắng nghe và học hỏi" từ công tác tổ chức các sự kiện thể thao Ban tổ chức Thế vận hội mùa hè Olympic và Paralympic Tokyo 2020 sẽ "lắng nghe và học hỏi" từ công tác tổ chức các sự kiện thể thao
Người phát ngôn của Ban tổ chức Thế vận hội mùa hè Olympic và Paralympic Tokyo 2020 Masa Takaya cho sẻ với insidethegames rằng: Ban tổ chức rất phấn khích khi một số giải thể thao được cho phép tổ chức trở lại trong những tháng gần đây, trong đó...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top