TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Bộ Thông tin và truyền thông sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ

Sau 3 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết số 16/NQ -CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện các nội dung và tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục, Thể thao đến năm 2020, công tác tuyên truyền, quán triệt về nội dung và tinh thần Nghị quyết, đã được lãnh đạo Bộ Thông tin vàTruyền thông chỉ đạo, quán triệt tới từng cơ quan nhiệt tình hưởng ứng và đem lại hiệu quả cao.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí, các Tổng công ty trực thuộc Bộ, Tập đoàn Bưu chính viễn thông và Sở Thông tin & Truyền thông các tỉnh lồng ghép việc tuyên truyền thông qua các hội nghị giao ban báo chí, hội nghị tập huấn... đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong ngành Thông tin và Truyền thông tổ chức xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP. Nhờ đó, phong trào TDTT từng bước phát triển và thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhiệt tình hưởng ứng tham gia.

Đặc biệt, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đơn vị trong toàn ngành sơ kết, báo cáo việc thực hiện Nghị quyết, qua báo cáo của các đơn vị sau 3 năm thực hiện đã có hàng trăm nghìn lượt bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hàng chục nghìn CLB TDTT được thành lập thu hút số lượng lớn đông đảo cán bộ công chức, viên chức và quần chúng nhân dân tham gia tạo sức lan tỏa cho toàn xã hội, điển hình như: Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện của Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Đại hội Thể thao toàn Tổng công ty với số lượng 300 VĐV tham gia, nội dung tranh tài ở 7 môn thi đấu qua đó đã lựa chọn được các VĐV tiêu biểu.

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh phía Nam đã tổ chức thành công Hội thao về TDTT nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước, tiêu biểu như Hội thao truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam lần 9 - 2015 đã có gần 1.000 cán bộ, viên chức, vận động viên từ 33 đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan báo – đài, các Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan bưu chính – bưu điện, các doanh nghiệp trực thuộc ngành đã đến Phan Thiết - Bình Thuận tham dự Hội thao với các môn: Nhảy bao bố, Kéo co, Billiarld, Bóng bàn, Bóng chuyền hơi nữ, Tennis, Bóng đá và Cầu lông.

Các sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Bến Tre, Cà Mau, Sơn La, Bắc Giang, Hải Phòng tổ chức hiệu quả Đại hội TDTT; Công đoàn Hội cựu Chiến binh, đoàn thanh niên của Bộ Thông tin và truyền thông đã cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia thi đấu giao hữu với các đơn vị trong và ngoài Bộ, thu hút đông đảo cán bộ công chức, viên chức và công đoàn viên tham gia thi đấu.

Bên cạnh việc triển khai, tích cực tham gia các hoạt động TDTT, Bộ Thông tin và Truyền thông đặc biệt tập trung và công tác tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn, thông tin đại chúng để các chương trình hành động của Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ đi sâu đi sát vào đời sống cán bộ, quần chúng nhân dân dân. Trong 3 năm thực hiện Nghị quyết các cơ quan báo chí từ Trung ương tới địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về vị trí, vai trò, tác dụng của TDTT. Qua chỉ đạo, đã có một số tập thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền điển hình như: cơ quan báo chí tỉnh Hậu Giang thực hiện đăng tải trên 3.285 tin bài; Bắc Giang đã đăng tải trên 1.500 lượt tin bài, tỉnh Quảng Ninh đã có trên 2.000 tin, bài, ảnh...

Cùng với đó, phối hợp các tổ chức, cá nhân, từ Trung ương tới địa phương tổ chức các hoạt động lồng ghép, ngoại khóa tạo môi trường thực tiễn thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP đạt hiệu quả cao về chất và lượng. Một số đơn vị thực hiện tốt chủ trương này, tiêu biểu như: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp đã ban hành công văn về tuyên truyền phát triển TDTT, tổ chức lồng ghép 06 lượt nói chuyện về TDTT ứng với các chuyên đề rất ý nghĩa và thiết thực; các Sở Thông tin và Truyền thông trên phạm vi cả nước thường xuyên đăng tải Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch TDTT và các hoạt động giao lưu TDTT trên Trang thông tin của Sở; tổ chức hội thao thành công ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam lần thứ VI... Chỉ đạo, phối hợp tuyên truyền, nêu gương những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong nước và trên thế giới về TDTT.

Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo, bố trí thời lượng phù hợp phát sóng về nội dung Nghị quyết số 16/NQ-CP trên hệ thống các đài phát thanh, truyền hình cấp huyện và các đài truyền thanh cấp xã. Qua báo cáo sơ kết của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, công tác tuyên truyền về TDTT đã được đài truyền thanh cấp huyện, thành phố của tỉnh Bắc Giang đã có trên 20.000 tin bài tuyên truyền, các đài truyền thanh cấp xã tổ chức tiếp âm, tiếp sóng và tuyên truyền trên 20.000 buổi; Đài truyền thanh cấp huyện, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã có trên 779 tin, bài, phóng sự tuyên truyền... góp phần xây dựng nếp sống và môi trường văn hóa lành mạnh phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tuy nhiên, với những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP, công tác triển khai và thực hiện Nghị quyết vẫn còn biểu hiện một số những khó khăn và hạn chế như: số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia TDTT ngày càng cao dẫn đến yêu cầu phải đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết vị, hạ tầng phục vụ hoạt động Thể thao, đáp ứng nhu cầu cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị. Việc tập luyện các môn Thể thao còn mang tính tự phát, tham gia phong trào TDTT chỉ mang tính chất giao lưu là chính. Công tác tham mưu, chỉ đạo về thực hiện Nghị quyết của một số đơn vị, cá nhân chưa thường xuyên, liên tục.

Trong thời gian tới, giai đoạn từ 2016 - 2020 để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 16/NQ-CP. Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung vào một số các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó luôn bám sát quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TDTT cho đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Đồng thời, chú trọng quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020. Chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân tích cực luyện tập và tham gia các hoạt động TDTT, hay tổ chức lồng ghép, ngoại khóa tạo môi trường thực tiễn về Nghị quyết với các hoạt động TDTT thông qua các hội nghị tập huấn, giao ban giữa các cơ quan. Duy trì và phát triển phong trào TDTT trong toàn ngành, tổ chức luyện tập sức khỏe cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển ngành Thông tin và Truyền thông ...  

N. H

Print
1755 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Ủy ban Olympic quốc gia Bhutan khởi động kế hoạch chiến lược cho đến năm 2029 với mục tiêu tiếp tục tìm kiếm huy chương Olympic đầu tiên Ủy ban Olympic quốc gia Bhutan khởi động kế hoạch chiến lược cho đến năm 2029 với mục tiêu tiếp tục tìm kiếm huy chương Olympic đầu tiên
Mới đây, Ủy ban Olympic quốc gia Bhutan đã công bố một kế hoạch chiến lược dài hạn, gồm hai chu kỳ Olympic. Các quan chức và nhân viên của Ủy ban Olympic quốc gia Bhutan đã dành hai ngày để thảo luận về kế hoạch chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic...

Khai mạc Ngày hội Sách năm 2021 Khai mạc Ngày hội Sách năm 2021
Chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam (21/4), Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4), sáng 16/4/202, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức khai mạc Ngày Hội sách năm 2021 và chuỗi các hoạt động khuyến đọc và phát triển Văn hóa đọc.

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top