TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Bắc Giang xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đến năm 2030

Thực hiện theo Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang xây dựng Kế hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao chủ yếu tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục đích của kế hoạch nhằm xây dựng và hoàn thiện cơ bản đầy đủ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao chủ yếu ở tất cả các cấp trong tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, thể thao của các tầng lớp nhân dân; đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, cổ động, phục vụ tích cực cho các nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương; Từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch. Phát huy năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao ngoài công lập

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao chủ yếu của tỉnh cơ bản được đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ, đạt chuẩn, đứng trong tốp đầu các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Đến năm 2030, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao chủ yếu của tỉnh đạt các tiêu chí quy định, đáp ứng các yêu cầu về hoạt động chuyên môn, phù hợp với sự phát triển của thời đại, là một trong những tỉnh dẫn đầu khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Để triển khai những mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Bắc Giang đã đưa ra lộ trình chi tiết theo từng giai đoạn. Cụ thể  ở cấp tỉnh giai đoạn 2020 – 2025, hoàn thiện nhà thi đấu đa năng và bổ sung xây dựng một số công trình phụ trợ (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao và hạ tầng kỹ thuật, nhà khởi động…) tạo thành tổ hợp thi đấu trong nhà; Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Hội chợ - Triển lãm tỉnh gồm: Trụ sở làm việc, nhà biểu diễn nghệ thuật, khu trưng bày - triển lãm, sân tổ chức sự kiện…Xây dựng sân vận động theo chuẩn quốc gia tại vị trí mới và các hạng mục thể thao thuộc Quy hoạch khu thể thao tỉnh Bắc Giang tạo thành tổ hợp thi đấu ngoài trời. Sau khi có sân vận động mới sẽ nghiên cứu quy hoạch lại sân vận động cũ.

Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật; cải tạo, nâng cấp trụ sở Thư viện tỉnh. Xây dựng Thư viện tỉnh trở thành thư viện phát triển toàn diện, tiếp tục duy trì và phát triển thư viện điện tử, thư viện kỹ thuật số, tự động hóa trong thư viện; xây dựng trung tâm biên mục sách tập trung, trung tâm cung cấp thông tin khoa học. Sưu tầm, bảo tồn và phát huy vốn tài liệu di sản văn hóa dân tộc trong thư viện. Thu hút đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao ngoài công lập: Sân Golf, rạp chiếu phim, bể bơi, thư viện tư nhân, bảo tàng tư nhân, nhà luyện tập thể thao đa năng, sân thể thao ngoài trời, khu vui chơi giải trí...Có các chủ trương, chính sách phù hợp về xã hội hóa nhằm huy động có hiệu quả nguồn lực hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân.

Ở cấp huyện, phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, cụ thể: hoàn thành xây dựng mới 04 Trung tâm Văn hóa – Thể thao các huyện: Yên Thế, Hiệp Hòa, Việt Yên và thành phố Bắc Giang; bao gồm: Hội trường đa năng, sân khấu phục vụ tập luyện và biểu diễn văn nghệ, khu triển lãm, khu vui chơi, nhà tập luyện thể dục, thể thao và các công trình phụ trợ; 70-80% đơn vị cấp huyện có nhà văn hóa đa năng, sân vận động, quảng trường trung tâm, nhà thi đấu thể thao, trụ sở thư viện độc lập. Có các chủ trương, chính sách phù hợp để thu hút đầu tư hệ thống rạp chiếu phim, bể bơi, các trung tâm tổ chức sự kiện, sân bóng nhân tạo hay các trung tâm văn hóa, thể thao. Khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tư nhân đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cho đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Riêng đối với cấp xã, thôn, bản sẽ tập trung hoàn thành xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể thao cho 24 xã còn lại. Phấn đấu đến năm 2025, 100% xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa. Trong đó có từ 70% xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa đa năng, diện tích tối thiểu 300 m2 và khu thể thao diện tích tối thiểu 1.200 m2 (chưa tính sân vận động). Xây dựng nhà văn hóa cho 181 thôn, bản còn lại. Phấn đấu đến năm 2025, có từ 60- 70% thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa diện tích tối thiểu 200 m2 và khu thể thao diện tích tối thiểu 300 m2.

Hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao chủ yếu phục vụ công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp và phục vụ cho thành thiếu nhi, người cao tuổi cũng đặc biệt được quan tâm. Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Giang sẽ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao chủ yếu phục vụ công nhân, người lao động tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên. Các khu công nghiệp thành lập mới phải đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao chủ yếu dành cho công nhân, người lao động. Tại các khu nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động đều có thiết chế văn hóa, thể thao công cộng phục vụ công nhân, người lao động và con em của họ.

Tiếp tục đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cao chất lượng hoạt động nhà văn hóa thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, Trung tâm chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi. 50% đơn vị cấp huyện có nhà văn hóa thiếu nhi hoặc điểm vui chơi tập trung cho thiếu nhi, nhà văn hóa hay điểm vui chơi tập trung cho người cao tuổi, nhà truyền thống...

Các giải pháp thực hiện

Để đạt được những mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Bắc Giang đã đưa ra 6 nhóm giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới, đó là: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm làm chuyển biến và nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân về vai trò, vị trí, tác dụng của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trong tình hình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Trên cơ sở Kế hoạch này, các đơn vị rà soát đánh giá thực trạng để xác định thứ tự các thiết chế văn hóa, thể thao chủ yếu cần ưu tiên đầu tư xây dựng giai đoạn 2020- 2025, giai đoạn 2025- 2030 để đưa vào kế hoạch đầu tư công hoặc kêu gọi xã hội hóa.

Trên cơ sở rà soát thứ tự ưu tiên, cần bổ sung, điều chỉnh đưa vào quy hoạch đất, tiến hành cắm mốc giới các địa điểm, quỹ đất dành cho xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao của tỉnh, huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn (trong điều kiện cụ thể có thể xây tường rào bao quanh), không sử dụng các địa điểm đó vào mục đích khác, trường hợp cần thiết phải chuyển đổi mục đích sử dụng thì đồng thời phải xác định địa điểm thay thế tương ứng. Kịp thời cấp giấy chứng nhận sở hữu đất cho các công trình đã có hoặc xây mới. Khuyến khích áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình trong xây dựng nhà văn hóa xã, thôn để xây dựng đồng bộ, giảm chi phí, nâng cao chất lượng hoạt động.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng nghề cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn hóa, thể thao từ cấp tỉnh đến cơ sở để tổ chức tốt các hoạt động sát với nhu cầu của người dân nhằm tăng cường quản lý, khai thác và phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. 

Tăng cường kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao. Đăng cai, tổ chức nhiều sự kiện mới mang tầm quốc gia, quốc tế để tranh thủ sự đầu tư từ nguồn vốn Trung ương.

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư và hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, thể thao và các hoạt động văn hóa, thể thao, khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh doanh dịch vụ thể dục - thể thao như: Miễn giảm thuế, hỗ trợ về cộng tác viên, hướng dẫn viên cho các Câu lạc bộ, điểm tổ chức hoạt động.

KC

Print
776 Đánh giá bài viết này:
5.0

Contact author

x

Tin tức khác

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng dừng bước ở nội dung 200m tự do nam Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng dừng bước ở nội dung 200m tự do nam
Chiều 27/7, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng của đoàn TTVN ra quân tranh tài vòng loại nội dung 800m tự do nam tại Olympic Tokyo 2020. Mặc dù có màn thể hiện khá ấn tượng khi về đích thứ 2 ở lượt bơi nhưng kết quả đó đã không thể giúp anh tiến sâu...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top