TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Nghị quyết số 08-NQ/TW: đòn bẩy cho sự phát triển TDTT của huyện miền núi Ngọc Hồi - Kon Tum

Nghị quyết số 08-NQ/TW: đòn bẩy cho sự phát triển TDTT của huyện miền núi Ngọc Hồi - Kon Tum

22 Tháng Tư 2021

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020", công tác TDTT của huyện đã có những bước phát triển mạnh mẽ ở cả về phong trào TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cũng như sức khỏe người dân, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Công tác TDTT của huyện Châu Thành A – Hậu Giang sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ-TW

Công tác TDTT của huyện Châu Thành A – Hậu Giang sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ-TW

22 Tháng Tư 2021

Trong những năm qua, phong trào TDTT trong quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện Châu Thành A – Hậu Giang có nhiều chuyển biến rõ rệt, trong đó điểm nhấn là việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã được duy trì và nhân rộng trên khắp địa bàn huyện. Tập luyện TDTT đã thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Kết quả đó chính là nhờ sự quan tâm vào cuộc của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020.

Một vài kết quả của TDTT Đồng Tháp sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT

Một vài kết quả của TDTT Đồng Tháp sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT

04 Tháng Hai 2021

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp nhiều chương trình, kế hoạch về phát triển TDTT được ban hành đã góp phần thúc đẩy phong trào TDTT ngày càng phát triển sâu rộng và từng bước nâng cao về chất lượng. Tỷ lệ gia đình thể thao, số người tập luyện TDTT thường xuyên tăng hàng năm; công tác XHH và thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển sự nghiệp TDTT được đẩy mạnh và nhân rộng.

TDTT Hải Phòng nhiều chuyển biến sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT

TDTT Hải Phòng nhiều chuyển biến sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT

29 Tháng Giêng 2021

TDTT Hải Phòng nhiều chuyển biến sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT

Từ khi triển khai thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020, công tác TDTT của thành phố Hải Phòng đã có những bước chuyển biến rõ nét trên các mặt như: sự thay đổi nhận thức về TDTT trong phát triển kinh tế, xã hội; phong trào TDTT cho mọi người phát triển rộng khắp tới mọi đối tượng, trên khắp địa bàn kể cả vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Tập luyện TDTT đã trở thành nhu cầu thiết thực trong đời sống của nhân dân. Phong trào TDTT quần chúng phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao, góp phần đưa thể thao thành tích cao của thành phố ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị cho TDTT từng bước được cải thiện, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tập luyện, thi đấu thể thao của VĐV và nhân dân.

TDTT Yên Bái: nhiều đổi mới sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam

TDTT Yên Bái: nhiều đổi mới sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam

27 Tháng Giêng 2021

Yên Bái là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, ngân sách dành cho TDTT còn hạn hẹp. Tuy nhiên sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT đã ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong triển khai Chiến lược và đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các mặt hoạt động, đặc biệt là phong trào TDTT quần chúng.

Thể thao huyện Trà Cú những dấu ấn sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

Thể thao huyện Trà Cú những dấu ấn sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

27 Tháng Giêng 2021

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, Thể thao huyện Trà Cú đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. Hoạt động TDTT trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong huyện đã đi vào nề nếp và trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn huyện.

Nhìn lại công tác TDTT trong cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng

Nhìn lại công tác TDTT trong cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng

25 Tháng Giêng 2021

Xác định công tác TDTT trong quân đội là một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp TDTT của đất nước, từ năm 2011 đến nay, thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về TDTT, trong đó đặc biệt là việc triển khai thực hiện "Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020" công tác TDTT trong lực lượng quân đội đã có nhiều chuyển biến tích cực đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng. Qua đó, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời đưa phong trào TDTT trong cả nước ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu hội nhập đất nước.

Công tác TDTT huyện Cầu Ngang - Trà Vinh đi lên sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT

Công tác TDTT huyện Cầu Ngang - Trà Vinh đi lên sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT

21 Tháng Giêng 2021

Trong những năm qua, tại huyện Cầu Ngang, các hoạt động TDTT cấp huyện, cấp xã diễn ra sôi nổi và thường xuyên. Qua đó khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền huyện cho công tác phát triển sự nghiệp TDTT, thu hút đông đảo VĐV, quần chúng nhân dân tham gia, ủng hộ. Số người tập luyện TDTT thường xuyên và số gia đình thể thao tăng theo từng năm.

Những kết quả nổi bật của TDTT Thái Bình sau 10 năm thực hiện chiến lược phát triển TDTT

Những kết quả nổi bật của TDTT Thái Bình sau 10 năm thực hiện chiến lược phát triển TDTT

30 Tháng Mười Hai 2020

Qua 10 năm triển khai và thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020 (gọi tắt là Chiến lược), công tác TDTT của tỉnh Thái Bình đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, phong trào TDTT quần chúng phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Các hoạt động TDTT diễn ra ở khắp các địa bàn dân cư, thu hút mọi lứa tuổi, thành phần trong xã hội tham gia tập luyện. Chính sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào TDTT trong nhân dân đã tạo sợi dây liên kết chặt chẽ, kết nối cộng đồng dân cư.

Can Lộc - Hà Tĩnh sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020

Can Lộc - Hà Tĩnh sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020

30 Tháng Mười Hai 2020

Sau 10 năm triển khai và thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020, phong trào TDTT quần chúng huyện Can Lộc đã có bước phát triển rộng khắp với nhiều nội dung, hình thức đa dạng. Qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu về rèn luyện TDTT nâng cao sức khỏe và làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Giai đoạn 2021-2030: Sơn La đặt mục tiêu phát triển phong trào TDTT quần chúng

Giai đoạn 2021-2030: Sơn La đặt mục tiêu phát triển phong trào TDTT quần chúng

27 Tháng Mười Hai 2020

Sơn La là một tỉnh miền núi việc phát triển phong trào TDTT còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm qua thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020, công tác TDTT tỉnh Sơn La đã có những bước phát triển đáng kể. Phong trào TDTT quần chúng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động. Chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nâng cao, góp phần xây dựng con ngườ phát triển toàn diện cả trí tuệ và thể chất.

Thể thao tỉnh Kiên Giang: đổi mới sau 10 năm thực hiện chiến lược phát triển TDTT

Thể thao tỉnh Kiên Giang: đổi mới sau 10 năm thực hiện chiến lược phát triển TDTT

25 Tháng Mười Hai 2020

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam, Thể thao tỉnh Kiên Giang đã có nhiều khởi sắc, trở thành một trong những địa phương có phong trào TDTT quần chúng phát triển mạnh. Cùng với đó, thể thao thành tích cao của tỉnh cũng giành được những thành tích đáng tự hào trên đấu trường thể thao trong nước, góp phần vào thành tích chung của đoàn Thể thao Việt Nam trên đấu trường thể thao quốc tế.

Một vài kết quả trong công tác TDTT của thành phố Thái Nguyên sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam

Một vài kết quả trong công tác TDTT của thành phố Thái Nguyên sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam

24 Tháng Mười Hai 2020

Thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Thành phố Thái Nguyên cũng là Trung tâm công nghiệp và giáo dục đào tạo lớn thứ 3 của cả nước, là đầu mối giao thông quan trọng nối các tỉnh miền núi phía Bắc với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Đây chính là những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nói chung, trong đó có công tác TDTT. Đặc biệt, đến nay sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam, phong trào TDTT trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phát triển rộng khắp, chất lượng ngày càng được nâng cao và thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân tham gia.

Nhìn lại công tác TDTT của tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2020

Nhìn lại công tác TDTT của tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2020

23 Tháng Mười Hai 2020

Trong những năm qua, cùng với nhiều chính sách phát triển kinh tế, xã hội, An Giang đã không ngừng nỗ lực trong việc thúc đẩy các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch bằng những cơ chế, chính sách phù hợp. Nhờ đó, công tác TDTT của tỉnh từng bước có những chuyến biến tích cực cả về chất và lượng.

Kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT của thành phố Pleiku

Kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT của thành phố Pleiku

23 Tháng Mười Hai 2020

Trong 10 năm qua, thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020, dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố, ngành VHTT thành phố Pleiku đã quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, đảng viên về thực hiện “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Công tác phát triển TDTT gắn với các phong trào thi đua cũng như các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Qua đó phong TDTT trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng phát triển rộng khắp.

Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn với những định hướng phát triển TDTT đến năm 2030

Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn với những định hướng phát triển TDTT đến năm 2030

19 Tháng Mười Hai 2020

Trong những năm qua, sự nghiệp phát triển TDTT trên địa bàn huyện Bạch Thông luôn được Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Nhờ đó, công tác TDTT của huyện ngày càng phát triển và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Công tác Thể dục thể thao của huyện Phú Giáo – Bình Dương sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020

Công tác Thể dục thể thao của huyện Phú Giáo – Bình Dương sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020

17 Tháng Mười Hai 2020

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương không ngừng được cải thiện, nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa, tinh thần, trong đó có thể dục thể thao ngày càng được nâng cao. Số người tham gia luyện tập thể dục thể thao không còn giới hạn ở thành thị mà đã mở rộng đến nông thôn. Hiện toàn huyện có số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 39,2%, tăng 9,4 % so với năm 2010, cao hơn chỉ tiêu của Tỉnh 5,3%. Tỷ lệ hộ gia đình tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 35,9%, tăng 8,8 % so với năm 2010, cao hơn chỉ tiêu của Tỉnh 7,7% và Số Câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở trên địa bàn huyện có 102 CLB, tăng 60 CLB so với năm 2010. Đây là con số ấn tượng đối với một huyện còn nhiều khó khăn như Phú Giáo. Kết quả trên cũng phần nào thể hiện sự nỗ lực không nhỏ của các cấp chính quyền cũng như người dân nơi đây đối với công tác phát triển Thể dục thể thao theo yêu cầu, nhiệm vụ mà Chiến lược phát triển Thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020 đã đặt ra.

Quảng Bình: Những khởi sắc sau 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao

Quảng Bình: Những khởi sắc sau 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao

11 Tháng Mười Hai 2020

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao, sự nghiệp thể dục - thể thao (TDTT) tỉnh Quảng Bình ngày càng phát triển đúng hướng và có nhiều khởi sắc.

Thể thao Bình Phước đổi mới sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thể dục thể thao (2011-2020)

Thể thao Bình Phước đổi mới sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thể dục thể thao (2011-2020)

10 Tháng Mười Hai 2020

Trong 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bình Phước nói chung, ngành VHTTDL tỉnh nói riêng đã không ngừng quan tâm đầu tư và phát triển phong trào thể dục thể thao. Nhiều giải thi đấu thể thao được tổ chức đã thu hút đông đảo nhân dân trong tỉnh hưởng ứng tham gia.

245678910Sau

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top