TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Bình Dương: Đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng, tạo đào cho thể thao thành tích cao phát triển

Bình Dương: Đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng, tạo đào cho thể thao thành tích cao phát triển

30 Tháng Mười Một 2020

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển TDTT đến năm 2020, công tác TDTT trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đạt được những kết quả quan trọng cả về TDTT quần chúng lẫn thể thao thành tích cao. Phong trào TDTT quần chúng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tập luyện, góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống; Đồng thời, qua đó nhiều vận động viên có năng khiếu được phát hiện, tuyển chọn và trưởng thành từ cơ sở đã trở thành lực lượng nòng cốt trong các đội tuyển của tỉnh tham gia thi đấu các giải quốc gia, quốc tế giành nhiều thành tích cao, góp phần đưa thể thao thành tích cao của tỉnh phát triển ổn định, vững mạnh.

Nhìn lại công tác TDTT của Thành phố Cam Ranh - Khánh Hoà sau 10 năm thực hiện chiến lược phát triển TDTT đến năm 2020

Nhìn lại công tác TDTT của Thành phố Cam Ranh - Khánh Hoà sau 10 năm thực hiện chiến lược phát triển TDTT đến năm 2020

30 Tháng Mười Một 2020

Cam Ranh là địa phương ven biển nằm ở cực Nam tỉnh Khánh Hòa. Điều kiện tự nhiên, xã hội của Cam Ranh thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có Thể dục thể thao. Đặc biệt, từ khi được công nhận là đô thị loại III vào năm 2010, Cam Ranh trở thành thành phố trẻ đầy tiềm năng. Sau 10 năm cùng với tập trung phát triển kinh tế, xã hội, các cấp ủy Đảng, Chính quyền thành phố luôn quan tâm đến đời sống tinh thần, sức khỏe của Nhân dân bằng việc thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển Thể dục thể thao đến năm 2020.

Một số kết quả sau 10 năm triển khai và thực hiện "Chiến lược phát triển TDTT" của thành phố Hòa Bình

Một số kết quả sau 10 năm triển khai và thực hiện "Chiến lược phát triển TDTT" của thành phố Hòa Bình

27 Tháng Mười Một 2020

Trong 10 năm qua dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, HĐND và UBND thành phố, cùng với sự chỉ đạo trực tiếp Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể đặc biệt là sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020”, phong trào TDTT trên địa bàn thành phố đã có những bước phát triển vượt bậc, rộng khắp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong mọi đối tượng từ người cao tuổi đến thanh niên, học sinh, phụ nữ, công nhân viên chức.

Thành phố Nha Trang: những tín hiệu tích cực sau 10 năm triển khai Chiến lược phát triển TDTT

Thành phố Nha Trang: những tín hiệu tích cực sau 10 năm triển khai Chiến lược phát triển TDTT

14 Tháng Mười Một 2020

Sau 10 năm triển khai Chiến lược phát triển TDTT (2010-2020), được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể phong trào TDTT trên địa bàn toàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó phải kể đến là sự chuyển biến tích cực trong nhận thức sang hành động, từ thành phố đến các cơ quan, đơn vị và xã, phường đến người dân về công tác thể dục, thể thao.

Huyện Lai Vung: tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với hoạt động TDTT theo tinh thần Nghị quyết số 08/NQ-TW

Huyện Lai Vung: tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với hoạt động TDTT theo tinh thần Nghị quyết số 08/NQ-TW

29 Tháng Mười 2020

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01-12-2011 của Bộ Chính trị khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020”, trong những năm qua, huyện Lai Vung đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cũng như đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với đặc điểm con người, điều kiện kinh tế xã hội của địa phương nhằm đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục, thể thao trong toàn dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Huyện Hà Quảng - Cao Bằng: công tác TDTT có nhiều chuyển biến

Huyện Hà Quảng - Cao Bằng: công tác TDTT có nhiều chuyển biến

20 Tháng Mười 2020

Cùng với xu thế phát triển TDTT chung của cả nước, của tỉnh, trong những năm qua phong trào TDTT của huyện có bước phát triển mạnh mẽ đều khắp ở các cơ quan, đơn vị, LLVT, các xã, thị trấn. Đặc biệt trong những năm gần đây phong trào còn phát triển mạnh ở các xóm, tổ dân phố, nhất là phong trào tập luyện môn Bóng chuyền hơi đã thu hút mọi đối tượng, lứa tuổi tham gia tập luyện, thi đấu thường xuyên. Cơ sở vật chất thể thao trên địa bàn huyện từng bước được đầu tư, cải thiện. Cùng với đó, huyện đã có nhiều chủ trương, chính sách, xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao nhằm kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tập luyện TDTT. Qua đó, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên toàn huyện.

Thể thao Khánh Hòa: 10 năm nhìn lại

Thể thao Khánh Hòa: 10 năm nhìn lại

12 Tháng Mười 2020

Sau 10 năm triển khai Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020 tại tỉnh Khánh Hòa, vừa qua UBND tỉnh đã tiến hành tổng kết các kết quả đạt được và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để thúc đẩy phát triển thể thao toàn diện của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Thể thao Kon Tum sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT đến năm 2020

Thể thao Kon Tum sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT đến năm 2020

23 Tháng Chín 2020

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, phong trào thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có bước phát triển tích cực, cơ sở vật chất ngày càng được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia tập luyện thể thao thuờng xuyên. Nhờ đó, số lượng người dân tham gia tập luyện TDTT tăng hàng năm. Theo ước tính, đến hết năm 2020 tỷ lệ người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên sẽ đạt 30% dân số và tỷ lệ gia đình luyện tập thể dục thể đạt 23% số hộ gia đình trong toàn tỉnh. Thể thao thành tích cao của tỉnh có nhiều khởi sắc khi số lượng huy chương mà các VĐV tỉnh Kon tum giành được tại các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc tăng dần theo từng kỳ.

Ninh Thuận đẩy mạnh phát triển Thể thao thành tích cao đến năm 2030

Ninh Thuận đẩy mạnh phát triển Thể thao thành tích cao đến năm 2030

17 Tháng Tám 2020

Xác định được tầm quan trọng, vai trò của Thể dục Thể thao trong đời sống xã hội, thời gian qua tỉnh Ninh Thuận đã ban hành nhiều chính sách, đề án, chiến lược thúc đẩy phát triển Thể dục Thể thao tỉnh nhà. Chính vì vậy, các hoạt động về Thể dục Thể thao của tỉnh đã đạt được nhiều bước tiến, trong đó hoạt động Thể thao thành tích cao đã để lại nhiều dấu ấn đáng ghi nhận cả về công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên đến thành tích thi đấu.

Phong trào TDTT ở huyện đảo Phú Quốc

Phong trào TDTT ở huyện đảo Phú Quốc

14 Tháng Tám 2020

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020", đến nay, công tác TDTT của huyện đảo Phú Quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước.

Điện Biên đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt 16 HCV tại các giải thi đấu Quốc gia

Điện Biên đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt 16 HCV tại các giải thi đấu Quốc gia

11 Tháng Sáu 2020

Đó là một trong những mục tiêu cụ thể của Điện Biên được đưa ra trong đề án "Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Điện Biên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030" đang được ngành TDTT tỉnh Điện Biên trình UBND tỉnh xem xét thông qua.

TDTT Khánh Hòa với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

TDTT Khánh Hòa với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

03 Tháng Sáu 2020

Sau 10 năm (từ 2011 đến nay) triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ thể dục thể thao đến năm 2020”, công tác TDTT của tỉnh Khánh Hòa đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, cả về thể thao quần chúng lẫn thể thao thành tích cao, góp phần vào sự phát triển chung của ngành TDTT nước nhà trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Thanh Hóa, hướng tới đa dạng hóa hoạt động Thể dục, Thể thao giai đoạn 2021 – 2030

Thanh Hóa, hướng tới đa dạng hóa hoạt động Thể dục, Thể thao giai đoạn 2021 – 2030

17 Tháng Tư 2020

Đến nay sau 10 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục Thể thao đến năm 2020, lĩnh vực Thể dục Thể thao (TDTT) của nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã có sự chuyển mình rõ nét. Trong đó, phải kể đến là hoạt động TDTT của tỉnh Thanh Hóa đã tạo được nhiều dấu ấn đậm nét về thành tích cũng như sự phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng.

Những dấu ấn của thể thao thành tích cao Bình Dương sau 9 năm thực hiện Đề án phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2020

Những dấu ấn của thể thao thành tích cao Bình Dương sau 9 năm thực hiện Đề án phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2020

04 Tháng Tư 2020

Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bình Dương được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thông qua và được ngành TDTT triển khai thực hiện từ năm 2011. Sau 9 năm thực hiện Đề án đã góp phần mang lại những thành tích đáng tự hào cho ngành TDTT Bình Dương từ cấp quốc gia đến quốc tế.

TDTT Thừa Thiên Huế sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

TDTT Thừa Thiên Huế sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

24 Tháng Ba 2020

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác Thể dục, thể thao đối với sức khỏe nhân dân cũng như các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng, đặc biệt sau khi Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01-12-2011 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”, do Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã quán triệt, triển khai Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; đồng thời ban hành chương trình hành động cũng như những giải pháp thiết thực để thực hiện Nghị quyết một cách hiệu quả. Đến nay, sau gần 10 năm triển khai thực hiện, công tác TDTT của tỉnh Thừa Thiên Huế đã có những bước phát triển mạnh mẽ ở cả phong trào TDTT quần chúng lẫn thể thao thành tích cao.

Gia Lai đặt chỉ tiêu tỷ lệ người tham gia luyện tập TDTT đến năm 2025 đạt 35,44%

Gia Lai đặt chỉ tiêu tỷ lệ người tham gia luyện tập TDTT đến năm 2025 đạt 35,44%

27 Tháng Hai 2020

Tiếp tục mở rộng và đa dạnh hóa các hoạt động TDTT quần chúng, TDTT giải trí đáp ứng với nhu cầu hưởng thụ của nhân dân trong tỉnh, tạo điều kiện để mọi người thường xuyên luyện tập thể dục thể thao; Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học, đảm bảo phát triển con người toàn diện, làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh trong tầng lớp thanh - thiếu niên; Tích cực phát triển lực lượng vũ trang; Đổi mới và hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao;.. Đó là những mục tiêu mà UBND tỉnh Gia Lai đã đề ra trong Quy hoạch "Phát triển ngành thể dục thể thao tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Dấu ấn Thể thao đỉnh cao Thanh Hóa năm 2019

Dấu ấn Thể thao đỉnh cao Thanh Hóa năm 2019

04 Tháng Hai 2020

Thanh Hóa là tỉnh có vị trí chiến lược quân sự, kinh tế quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước, có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời và nhiều tiềm năng phong phú. Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội những năm gần đây, Thanh Hóa đã và đang nổi lên là một điểm sáng trong phát triển Thể dục Thể thao, trong đó nổi bật là Thể thao đỉnh cao…

Bắc Giang xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đến năm 2030

Bắc Giang xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đến năm 2030

15 Tháng Giêng 2020

Thực hiện theo Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang xây dựng Kế hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao chủ yếu tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Đến năm 2030: Bắc Kạn phấn đấu đạt 34-37% số người tập luyện TDTT thường xuyên

Đến năm 2030: Bắc Kạn phấn đấu đạt 34-37% số người tập luyện TDTT thường xuyên

09 Tháng Giêng 2020

Con số đạt từ 34-37% số người tập luyện TDTT thường xuyên là một trong những mục tiêu quan trọng mà ngành TDTT tỉnh Bắc Kạn đặt ra trong Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (QUYẾT ĐỊNH số 2484/QĐ-UBND ngày ngày 31  tháng 12 năm 2014). Đến nay, sau 5 năm triển khai và thực hiện Quy hoạch, công tác TDTT của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ cả về TDTT quần chúng lẫn thể thao thành tích cao. Các chỉ số về số người tập luyện TDTT, số hộ gia đình thể thao, cũng như các mục tiêu về hạ tầng cơ sở vật chất, tổ chức và nhân sự TDTT đến năm 2020...đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

135678910Sau

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top