TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Điện Biên thông qua Quy hoạch phát triển Thể dục Thể thao tỉnh giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030

Điện Biên thông qua Quy hoạch phát triển Thể dục Thể thao tỉnh giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030

02 Tháng Ba 2017

Điện Biên thông qua Quy hoạch phát triển Thể dục Thể thao tỉnh giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030

Nhằm cụ thể hóa quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND về việc ban hành Quy hoạch phát triển Thể dục Thể thao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Quy hoạch được xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo các hoạt động thể dục thể thao, bảo đảm sự phát triển vững chắc, khắc phục tình trạng phân tán, lãng phí nguồn lực; góp phần thực hiện chiến lược con người, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn tới.
Hà Tĩnh sau 5 năm thực hiện và triển khai nghị quyết số 08-NQ/TW

Hà Tĩnh sau 5 năm thực hiện và triển khai nghị quyết số 08-NQ/TW

17 Tháng Hai 2017

Hà Tĩnh sau 5 năm thực hiện và triển khai nghị quyết số 08-NQ/TW

Sau khi có Nghị quyết số 08-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 33-HD/BTGTU, ngày 11/4/2012 về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn tỉnh; Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 08-NQ/TW phù hợp với tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ phát triển thể dục, thể thao của tỉnh.
TDTT Hải Dương thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW

TDTT Hải Dương thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW

16 Tháng Hai 2017

TDTT Hải Dương thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW

Kể từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020” tính đến nay Thể dục Thể thao tỉnh Hải Dương đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tác dụng của tập luyện TDTT trong các cấp, các ngành, trong học sinh, sinh viên, trong cán bộ, công chức, nông dân, phụ nữ, thanh thiếu niên đến người cao tuổi. Từ đó, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT sâu rộng trong toàn xã hội.
 An Giang đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020

An Giang đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020

12 Tháng Giêng 2017

An Giang đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020

Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng, chiến lược phát triển về văn hóa, thể thao Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh giai đoạn đến năm 2020, quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao tỉnh An Giang từ năm 2014 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch tỉnh An Giang từ năm 2014 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh An Giang đã ban hành kế hoạch đầu tư xây dựng thiết chế công trình văn hóa, thể thao và cơ sở hạ tầng du lịch từ nay đến năm 2020.
Ninh Thuận sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW

Ninh Thuận sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW

06 Tháng Giêng 2017

Ninh Thuận sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác Thể dục Thể thao của tỉnh Ninh Thuận đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân về vị trí, vai trò của Thể dục Thể thao ngày càng được nâng cao. Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" ngày càng phát triển và phát huy hiệu quả. Thể dục Thể thao trong trường học và trong quần chúng nhân dân được giữ vững, không ngừng phát triển, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên nhân dân thi đưa sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố
Bước chuyển mình về thể thao thành tích cao tỉnh Vĩnh Phúc

Bước chuyển mình về thể thao thành tích cao tỉnh Vĩnh Phúc

06 Tháng Giêng 2017

Bước chuyển mình về thể thao thành tích cao tỉnh Vĩnh Phúc

Kể từ sau 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, với nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển phong trào Thể dục, Thể thao, từ một tỉnh còn mờ nhạt về thành tích Thể thao thành tích cao đến nay Vĩnh Phúc đã có những bước tiến dài, khi các vận động viên của tỉnh thi đấu nổi bật, giành nhiều huy chương tại các giải Thể thao trong nước, khu vực và thế giới.
Thể thao Quảng Ninh sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-CT/TW

Thể thao Quảng Ninh sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-CT/TW

07 Tháng Mười Hai 2016

Thể thao Quảng Ninh sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-CT/TW

Có thể nói, sau 5 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết 08 - CT/TW của Bộ chính trị (2011- 2016) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục, Thể thao đến năm 2020, Thể thao Quảng Ninh đã có những nét đổi mới đáng kể về sự phát triển toàn diện ở cả lĩnh vực Thể thao thành tích cao và Thể thao quần chúng.
Thể dục Thể thao Nam Định sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thể dục Thể thao Nam Định sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

16 Tháng Mười Một 2016

Thể dục Thể thao Nam Định sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sau gần 5 năm triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục Thể thao đến năm 2020”, và 4 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020, phong trào Thể dục Thể thao tại Tỉnh Nam Định đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng, góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực, chất lượng cuộc sống của nhân dân trong tỉnh.
Bà rịa - Vũng tàu phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2020

Bà rịa - Vũng tàu phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2020

15 Tháng Mười Một 2016

Bà rịa - Vũng tàu phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2020

Thể thao thành tích cao Bà Rịa - Vũng Tàu trong những năm qua đã có những bước phát triển nhất định, tuy vậy thành tích chưa tương xứng với sự phát triển của các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, do vài yếu tố khách quan và chủ quan như: cách làm chưa phù hợp khi thể thao thành tích cao đang dần chuyển sang chuyên nghiệp, cơ sở vật chất sân bãi cho thể thao thành tích cao còn nhiều thiếu thốn, kinh phí còn hạn chế so với nhu cầu phát triển... Hiện nay thể thao Việt Nam đang thay đổi với mục tiêu vươn tầm hướng đến thành tích cấp châu lục và quốc tế, vì thế nhiều tỉnh thành đang có những đầu tư đặc biệt cho VĐV tài năng nâng cao thành tích đạt huy chương tại các giải quốc tế và đạt chuẩn để tham gia các giải quốc tế và Olympic.
TDTT Quảng Trị sau 5 năm thực hiện Nghị Quyết 08-NQ/TW phát triển toàn diện, hiệu quả và bền vững

TDTT Quảng Trị sau 5 năm thực hiện Nghị Quyết 08-NQ/TW phát triển toàn diện, hiệu quả và bền vững

25 Tháng Mười 2016

TDTT Quảng Trị sau 5 năm thực hiện Nghị Quyết 08-NQ/TW phát triển toàn diện, hiệu quả và bền vững

Có thể nói, kể từ ngày Quảng Trị tái lập tỉnh đến nay, ngành TDTT Quảng Trị đã nỗ lực phấn đấu, từng bước vươn lên hoàn thành tốt mọi yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển Thể dục Thể thao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 vào cuối năm 2011, sau đó không lâu là Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ, Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Trị đã và đang gặt hái được nhiều thành tích nổi bật ở các giải Thể thao quốc gia và quốc tế, cùng với đó là hoạt động Thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ.
TDTT Tiền Giang nhìn lại một chặng đường

TDTT Tiền Giang nhìn lại một chặng đường

17 Tháng Mười 2016

TDTT Tiền Giang nhìn lại một chặng đường

Là một trong những địa phương có phong trào Thể dục Thể thao phát triển mạnh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), thành tích của Thể dục Thể thao Tiền Giang đã có sự phát triển đáng ghi nhận, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tỉnh nhà.
Nghị quyết số 08/NQ-TW tạo bước chuyển mình trong phong trào TDTT ở Bạc Liêu

Nghị quyết số 08/NQ-TW tạo bước chuyển mình trong phong trào TDTT ở Bạc Liêu

13 Tháng Mười 2016

Nghị quyết số 08/NQ-TW tạo bước chuyển mình trong phong trào TDTT ở Bạc Liêu

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ chính trị, Tỉnh ủy Tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 26/6/2012 và Đề án phát triển thể thao thành tích cao Bạc Liêu giai đoạn 2012 – 2015. Việc triển khai thực hiên Chỉ thị được phổ biến rộng khắp đến từng Chi ủy, Chi bộ và toàn thể Đảng viên, BCH Công đoàn từ tỉnh đến cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động thể thao.
Một vài kết quả trong việc thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ở Hà Giang

Một vài kết quả trong việc thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ở Hà Giang

06 Tháng Mười 2016

Một vài kết quả trong việc thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ở Hà Giang

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao (TDTT) đến năm 2020”; các văn bản hác của Trung ương, tỉnh về tổ chức cuộc vận động “toàn dân rèn luyện than thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2013-2020, Hà Giang đã tích cực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để cuộc vận động đi vào chiều sâu và đạt được kết quả đáng ghi nhận.
TDTT Lạng Sơn: nhiều chuyển biến sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

TDTT Lạng Sơn: nhiều chuyển biến sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

01 Tháng Mười 2016

TDTT Lạng Sơn: nhiều chuyển biến sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

Sau 5 năm (từ 1/12/2011 đến nay), việc thực hiện Nghị quyết số 08/ NQ-TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ đã được triển khai rộng khắp trên các tỉnh, thành trên cả nước. Tuy vậy, để nghị quyết số 08/NQ-TW thực sự đạt hiệu quả, cần phải có những giải pháp phù hợp với thực tiễn. Đây cũng chính là một trong những vấn đề quan trọng được ngành TDTT tỉnh Lạng Sơn đề cập đến trong các văn bản chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ trong đó đặc biệt là Nghị quyết số 08/NQ-TW nhằm thúc đẩy phong trào TDTT của địa phương ngày càng phát triển, đáp ứng các yêu cầu của thời kỳ đổi mới hội nhập.
Ghi nhận những chuyển biến trong phong trào Thể dục Thể thao ở Lai Châu

Ghi nhận những chuyển biến trong phong trào Thể dục Thể thao ở Lai Châu

08 Tháng Chín 2016

Ghi nhận những chuyển biến trong phong trào Thể dục Thể thao ở Lai Châu

Những năm qua, cùng với sự phát triển đi lên của ngành Thể dục Thể thao cả nước, phong trào Thể dục Thể thao (TDTT) của tỉnh Lai Châu không ngừng lớn mạnh, phát triển đa dạng cả về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và vị thế của Thể thao tỉnh nhà. Đặc biệt trong 11 năm qua, từ khi chia tách và thành lập tỉnh Lai Châu mới, ngành TDTT từng bước mở rộng nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng, lấy thể thao dân tộc làm nền tảng, thúc đẩy phát triển Thể thao thành tích cao, phấn đấu có huy chương tại các giải thi đấu khu vực và toàn quốc, mở rộng xã hội hoá các hoạt động thể dục thể thao… Nhờ vậy, ngành TDTT tỉnh nhà đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Ngành TDTT Phú Yên đẩy mạnh phát triển TDTT đến năm 2020

Ngành TDTT Phú Yên đẩy mạnh phát triển TDTT đến năm 2020

26 Tháng Bảy 2016

Ngành TDTT Phú Yên đẩy mạnh phát triển TDTT đến năm 2020

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 tại tỉnh Phú Yên có thể thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng công tác phát triển Thể dục Thể thao (TDTT) trong thời gian qua đã đạt được những bước tiến bộ đáng kể. Theo đó, nhận thức về vai trò, vị trí và tác dụng của tập luyện TDTT trong các cấp, các ngành, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, nông dân... đã được nâng cao đáng kể, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT sâu rộng trong toàn xã hội.
Bến Tre, quyết tâm thực hiện thắng lợi chiến lược, định hướng phát triển TDTT giai đoạn 2016 - 2020

Bến Tre, quyết tâm thực hiện thắng lợi chiến lược, định hướng phát triển TDTT giai đoạn 2016 - 2020

14 Tháng Bảy 2016

Bến Tre, quyết tâm thực hiện thắng lợi chiến lược, định hướng phát triển TDTT giai đoạn 2016 - 2020

Trong những năm qua, với mục tiêu tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh Bến Tre có thể nói là một trong những địa phương đã và đang làm tốt nhiệm vụ này. Từ khi đưa Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị vào thực tiễn nhận thức của các cấp, ngành đã nâng lên rõ rệt, phong trào TDTT của tỉnh không ngừng được phát triển cả về quy mô cũng như chất lượng.
TDTT Nghệ An phấn đấu đến năm 2020 đạt 34% tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên

TDTT Nghệ An phấn đấu đến năm 2020 đạt 34% tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên

24 Tháng Sáu 2016

TDTT Nghệ An phấn đấu đến năm 2020 đạt 34% tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên

Sau 3 năm triên khai và thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ, ngành TDTT tỉnh Nghệ An đã hướng đến việc thực hiện Nghị quyết này bằng những hành động thiết thực, đổi mới và cải tiến phương pháp làm việc, việc làm này đã thực sự tạo được sức lan tỏa, sâu rộng trong toàn xã hội, huy động được nguồn lực của xã hội cho hoạt động TDTT, các cấp chính quyền địa phương, các sở ban ngành, đoàn thể đã có sự quan tâm đúng mức cho sự phát triển TDTT.
Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện hiệu quả nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển TDTT

Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện hiệu quả nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển TDTT

14 Tháng Sáu 2016

Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện hiệu quả nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển TDTT

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị, chất lượng công tác huấn luyện thể lực, hoạt động TDTT trong toàn Quân đội nhân dân Việt Nam đạt kết quả khá toàn diện, hệ thống sân bãi tập luyện, nhà thi đấu, thao trường huấn luyện, dụng cụ TDTT được củng cố, nâng cấp và từng bước hoàn thiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, đạt được mục tiêu chiến lược là giáo dục cho mọi quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huấn luyện thể lực, phát triển phong trào TDTT trong Quân đội, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.
Bắt đầu34568101112Sau

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top