TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

TDTT Quảng Nam với những mục tiêu phát triển đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

TDTT Quảng Nam với những mục tiêu phát triển đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

14 Tháng Mười Hai 2021

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động TDTT cho mọi người, thể thao trong trường học; chú trọng các hoạt động thể thao truyền thống; phát triển thể thao thành tích cao; thể thao mũi nhọn, thể thao giải trí, thể thao gắn với phát triển du lịch, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Thừa Thiên Huế tập trung phát triển Thể thao thành tích cao giai đoạn 2021-2030

Thừa Thiên Huế tập trung phát triển Thể thao thành tích cao giai đoạn 2021-2030

29 Tháng Mười Một 2021

Để nền thể thao tỉnh phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần nghị quyết số 54/NQ-TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn 2045, UBND tỉnh đã ban hành Đề án phát  triển  Thể  thao thành tích cao tỉnh  Thừa  Thiên  Huế giai đoạn  2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

TDTT huyện Nghĩa Hưng sau 10 năm triển khai Chiến lược phát triển TDTT

TDTT huyện Nghĩa Hưng sau 10 năm triển khai Chiến lược phát triển TDTT

25 Tháng Mười 2021

Là một huyện đồng bằng ven biển, nằm ở phía Tây - Nam của tỉnh Nam Định, trong những năm qua cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội, công tác TDTT ở huyện Nghĩa Hưng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành trên địa bàn toàn huyện. Nhờ đó, sau 10 năm triển khai chiến lược phát triển TDTT (2010- 2020), phong trào TDTT của huyện Nghĩa Hưng đã có những chuyển biến cả về TDTT quần chúng đến thể thao thành tích cao.

Tỉnh Đồng Tháp hướng đến phát triển TDTT bền vững trong giai đoạn 2021 - 2025

Tỉnh Đồng Tháp hướng đến phát triển TDTT bền vững trong giai đoạn 2021 - 2025

15 Tháng Mười 2021

Trong những năm qua, công tác TDTT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có những bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng. Để phát triển hơn nữa phong trào TDTT trong thời gian tới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch phát triển TDTT trong giai đoạn 2021 - 2025.

Công An Nhân dân: thúc đẩy phát triển Thể thao thành tích cao

Công An Nhân dân: thúc đẩy phát triển Thể thao thành tích cao

30 Tháng Chín 2021

Trong gần 10 năm qua, công tác TDTT trong lực lượng công an nhân dân (CAND) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một số hoạt động TDTT phong trào đã được duy trì, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần và thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ tham gia. Công tác huấn luyện và tổ chức thi đấu thể thao ứng dụng nghiệp vụ đã từng bước được quan tâm, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu. Đặc biệt, Thể thao thành tích cao đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Bạc Liêu ban hành đề án phát triển TTTC cao giai đoạn 2021 - 2025

Bạc Liêu ban hành đề án phát triển TTTC cao giai đoạn 2021 - 2025

27 Tháng Chín 2021

Những năm gần đây, thể thao thành tích cao (TTTTC) của tỉnh Bạc Liêu đang từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực và toàn quốc. Xác định đầu tư cho các môn thể thao thế mạnh và các VĐV triển vọng, tiềm năng chính là hướng đi đúng đắn mà ngành TDTT tỉnh Bạc Liêu đã và đang thực hiện. Nhằm thúc đẩy TTTTC của tỉnh nâng lên một tầm cao mới, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành đề án phát triển TTTTC của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Huyện Hương Sơn: nhiều thành tích đáng ghi nhận sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW

Huyện Hương Sơn: nhiều thành tích đáng ghi nhận sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW

22 Tháng Chín 2021

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”, công TDTT của huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp, các đoàn thể và nhân dân đối với công tác phát triển TDTT ngày càng được nâng cao. Phong trào tập luyện TDTT trong quần chúng nhân dân đã đi vào nền nếp, hoạt động GDTC và thể thao trong trường học được quan tâm, chú trọng.

Những kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển TDTT ở thành phố Hà Tĩnh

Những kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển TDTT ở thành phố Hà Tĩnh

21 Tháng Chín 2021

Trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ TDTT đến năm 2020”, dưới sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, công tác TDTT của thành phố Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Qua đó, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như góp phần vào sự phát triển chung của ngành văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Hà Tĩnh.

TDTT Lào Cai hướng tới chỉ tiêu đạt 37,5% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên vào năm 2025

TDTT Lào Cai hướng tới chỉ tiêu đạt 37,5% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên vào năm 2025

17 Tháng Chín 2021

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triên mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020”  Lào Cai đã đặt ra 11 chỉ tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện đào tạo và thành tích thi đấu của thể thao thành tích cao… Qua đó đã góp phần đưa phong trào TDTT quần chúng của tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng, thể thao thành tich cao từng bước được nâng cao về thành tích và ngày càng có vị thế vững chắc trên bản đồ quốc gia.

Huyện Lạc Thủy – Hòa Bình: dấu ấn thể thao quần chúng qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

Huyện Lạc Thủy – Hòa Bình: dấu ấn thể thao quần chúng qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

14 Tháng Chín 2021

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”, công tác TDTT của huyện Lạc Thủy đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, TDTT quần chúng đã có những bước phát triển rộng khắp, ngày càng đi vào chiều sâu có chất lượng.

Công tác TDTT của huyện Mai Châu – Hòa Bình sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW

Công tác TDTT của huyện Mai Châu – Hòa Bình sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW

13 Tháng Chín 2021

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020”, những năm qua, công tác TDTT trên địa bàn huyện Mai Châu – Hòa Bình đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện về công tác phát triển TDTT từng bước được nâng cao. Phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển theo hướng da dạng về loại hình, phong phú về nội dung.

Công tác TDTT huyện Nam Đông - Thừa Thiên Huế sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

Công tác TDTT huyện Nam Đông - Thừa Thiên Huế sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

20 Tháng Tám 2021

Nam Đông là huyện miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm của chính quyền các cấp, công tác TDTT của huyện trong 10 năm qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc tập luyện TDTT hàng ngày trong các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân được nâng cao. Phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển mạnh mẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

TDTT Lai Châu sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

TDTT Lai Châu sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

16 Tháng Tám 2021

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động TDTT luôn được tỉnh Lai Châu quan tâm, đẩy mạnh. Nhìn lại chặng đường 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020, công tác TDTT của tỉnh ngày càng phát triển rộng khắp và đi vào chiều sâu. 

Phú Thọ: đẩy mạnh phát triển sự nghiệp TDTT giai đoạn 2021 – 2025

Phú Thọ: đẩy mạnh phát triển sự nghiệp TDTT giai đoạn 2021 – 2025

11 Tháng Tám 2021

Nhằm thúc đẩy sự nghiệp TDTT tỉnh Phú Thọ phát triển theo hướng toàn diện và bền vững, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành kế hoạch số 3182/KH-UBND về phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 – 2025. 

Phú Thọ: Hiệu quả trong công tác thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

Phú Thọ: Hiệu quả trong công tác thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

06 Tháng Tám 2021

Trong nhiều năm qua, Phú Thọ được biết đến là một trong những địa phương có phong trào (TDTT) phát triển khá mạnh mẽ, đa dạng và đi đúng định hướng của tỉnh cũng như ngành TDTT nước nhà. Công tác TDTT quần chúng đến thể thao thành tích cao để lại nhiều dấu ấn tại các sân chơi thể thao trong nước.

Những dấu ấn của TDTT Quảng Nam sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020

Những dấu ấn của TDTT Quảng Nam sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020

23 Tháng Bảy 2021

Thực hiện Chiến lược phát triển TDTT đến năm 2020, những năm qua, tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều văn bản để đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, vai trò và tác dụng của việc tập luyện TDTT; Tổ chức tập huấn cho các cán bộ quản lý, hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT trên địa bàn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động TDTT trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tỉnh cũng ban hành các chủ trương về đầu tư, xây dựng cơ chế phù hợp để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động TDTT...

Một vài kết quả của TDTT Trà Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW

Một vài kết quả của TDTT Trà Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW

15 Tháng Bảy 2021

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, công tác TDTT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Phong trào TDTT quần chúng phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân từ cán bộ, CCVC, người lao động, thanh thiếu niên, nhi đồng, phụ nữ, người cao tuổi… Các hoạt động TDTT đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, các tệ nạn xã hội giảm rõ rệt; Đồng thời sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện nhằm phục vụ tốt các hoạt động công tác, học tập, lao động sản xuất ở địa phương.

TDTT Hưng Yên sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

TDTT Hưng Yên sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

12 Tháng Bảy 2021

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo; tổ chức quán triệt việc triển khai thực hiện Nghị quyết tới các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong tỉnh. Đến nay, sau 10 năm thực hiện, sự nghiệp TDTT của tỉnh ngày càng phát triển, đồng thời nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Thể thao Bình Thuận khởi sắc sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

Thể thao Bình Thuận khởi sắc sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

06 Tháng Bảy 2021

Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 (Nghị quyết số 08) đã thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT tỉnh Bình Thuận có những chuyển biến tích cực. Nhiều loại hình hoạt động TDTT được mở rộng và phát triển, các cơ sở dịch vụ TDTT được đầu tư, nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT của nhân dân, tạo nên các phong trào hoạt động TDTT trong các đơn vị và địa phương, gắn với phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Hoạt động TDTT đã thu hút nhiều đối tượng: học sinh, thanh niên, người lao động, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, người cao tuổi, người khuyết tật tham gia... Thông qua các hoạt động TDTT đã tạo điều kiện để nhân dân các địa phương trong tỉnh giao lưu, đoàn kết gắn bó mật thiết, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

1345678910Sau

Tin tức khác

ĐT nữ Việt Nam tạo lên kỳ tích ở sân chơi châu lục ĐT nữ Việt Nam tạo lên kỳ tích ở sân chơi châu lục
Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành kết quả hòa 2-2 trước Myanmar ở trận đấu cuối bảng C diễn ra chiều ngày 27/1 tại Ấn Độ, qua đó giành vé vào đấu trận tứ kết Asian Cup 2022. Kết quả này đã giúp tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua...

Ajinomoto là nhà tài trợ kim cương của SEA Games 31 Ajinomoto là nhà tài trợ kim cương của SEA Games 31
Sáng 25/1, tại Tổng cục TDTT đã diễn ra Lễ ký kết và công bố nhà tài trợ SEA Games 31 - Tập đoàn Ajinomoto Nhật Bản đã trở thành nhà tài trợ Kim cương của sự kiện thể thao đa môn lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top