TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Thể thao Cao Bằng ngày càng khởi sắc

Thể thao Cao Bằng ngày càng khởi sắc

29 Tháng Bảy 2022

Là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua, công tác TDTT luôn được các cấp uỷ đảng, chính quyền tỉnh Cao Bằng quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn thành phố Kon Tum

Đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn thành phố Kon Tum

14 Tháng Bảy 2022

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác TDTT đối với sức khỏe nhân dân cũng như các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng, đặc biệt là việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, nhà nước về công tác TDTT. Các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Kon Tum đã quán triệt, triển khai các giải pháp thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả. Đến nay, công tác TDTT của thành phố đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn bề sâu.

Huyện Kim Bảng – Hà Nam: phát triển TDTT quần chúng theo tinh thần Nghị quyết số 08/NQ-TW

Huyện Kim Bảng – Hà Nam: phát triển TDTT quần chúng theo tinh thần Nghị quyết số 08/NQ-TW

30 Tháng Sáu 2022

Trong những năm qua, cấp chính quyền huyện Kim Bảng – Hà Nam luôn bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phát triển TDTT. Trong đó, Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01-12-2011 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020” đã nhận được sự hưởng ứng vào cuộc của các cấp chính quyền cũng như sự đồng thuận của người dân.

Quảng Nam ban hành kế hoạch phát triển Thể thao thành tích cao giai đoạn 2022-2025

Quảng Nam ban hành kế hoạch phát triển Thể thao thành tích cao giai đoạn 2022-2025

20 Tháng Sáu 2022

Nhằm phát triển Thể thao thành tích cao, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch phát triển Thể thao thành tích cao giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030. Kế hoạch được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, thi đấu, củng cố, mở rộng các môn thể thao thế mạnh; khai thác và phát triển các môn thể thao tiềm năng; tạo bước đột phá mới về thành tích thi đấu để đạt vị thứ cao trong các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc.

Phong trào TDTT huyện Kbang - Gia Lai được quan tâm, chú trọng

Phong trào TDTT huyện Kbang - Gia Lai được quan tâm, chú trọng

16 Tháng Ba 2022

Sau 10 năm triển khai chiến lược phát triển TDTT, phong trào TDTT huyện Kbang đã phát triển sâu, rộng trong các tầng lớp nhân dân; hệ thống cơ sở vật chất phục vụ hoạt động TDTT được quan tâm đầu tư, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên.

Đà Nẵng đẩy mạnh triển khai kế hoạch phát triển thiết chế Văn hóa, thể thao

Đà Nẵng đẩy mạnh triển khai kế hoạch phát triển thiết chế Văn hóa, thể thao

21 Tháng Hai 2022

Để nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy hoạt động, quản lý các thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở ở các cấp, đồng thời hoàn thiện văn bản, chính sách nhằm tạo điều kiện cho các thiết chế văn hóa, thể thao phát triển, UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn thành phố đến năm 2025.

TDTT Quảng Nam với những mục tiêu phát triển đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

TDTT Quảng Nam với những mục tiêu phát triển đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

14 Tháng Mười Hai 2021

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động TDTT cho mọi người, thể thao trong trường học; chú trọng các hoạt động thể thao truyền thống; phát triển thể thao thành tích cao; thể thao mũi nhọn, thể thao giải trí, thể thao gắn với phát triển du lịch, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Thừa Thiên Huế tập trung phát triển Thể thao thành tích cao giai đoạn 2021-2030

Thừa Thiên Huế tập trung phát triển Thể thao thành tích cao giai đoạn 2021-2030

29 Tháng Mười Một 2021

Để nền thể thao tỉnh phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần nghị quyết số 54/NQ-TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn 2045, UBND tỉnh đã ban hành Đề án phát  triển  Thể  thao thành tích cao tỉnh  Thừa  Thiên  Huế giai đoạn  2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

TDTT huyện Nghĩa Hưng sau 10 năm triển khai Chiến lược phát triển TDTT

TDTT huyện Nghĩa Hưng sau 10 năm triển khai Chiến lược phát triển TDTT

25 Tháng Mười 2021

Là một huyện đồng bằng ven biển, nằm ở phía Tây - Nam của tỉnh Nam Định, trong những năm qua cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội, công tác TDTT ở huyện Nghĩa Hưng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành trên địa bàn toàn huyện. Nhờ đó, sau 10 năm triển khai chiến lược phát triển TDTT (2010- 2020), phong trào TDTT của huyện Nghĩa Hưng đã có những chuyển biến cả về TDTT quần chúng đến thể thao thành tích cao.

Tỉnh Đồng Tháp hướng đến phát triển TDTT bền vững trong giai đoạn 2021 - 2025

Tỉnh Đồng Tháp hướng đến phát triển TDTT bền vững trong giai đoạn 2021 - 2025

15 Tháng Mười 2021

Trong những năm qua, công tác TDTT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có những bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng. Để phát triển hơn nữa phong trào TDTT trong thời gian tới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch phát triển TDTT trong giai đoạn 2021 - 2025.

Công An Nhân dân: thúc đẩy phát triển Thể thao thành tích cao

Công An Nhân dân: thúc đẩy phát triển Thể thao thành tích cao

30 Tháng Chín 2021

Trong gần 10 năm qua, công tác TDTT trong lực lượng công an nhân dân (CAND) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một số hoạt động TDTT phong trào đã được duy trì, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần và thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ tham gia. Công tác huấn luyện và tổ chức thi đấu thể thao ứng dụng nghiệp vụ đã từng bước được quan tâm, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu. Đặc biệt, Thể thao thành tích cao đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Bạc Liêu ban hành đề án phát triển TTTC cao giai đoạn 2021 - 2025

Bạc Liêu ban hành đề án phát triển TTTC cao giai đoạn 2021 - 2025

27 Tháng Chín 2021

Những năm gần đây, thể thao thành tích cao (TTTTC) của tỉnh Bạc Liêu đang từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực và toàn quốc. Xác định đầu tư cho các môn thể thao thế mạnh và các VĐV triển vọng, tiềm năng chính là hướng đi đúng đắn mà ngành TDTT tỉnh Bạc Liêu đã và đang thực hiện. Nhằm thúc đẩy TTTTC của tỉnh nâng lên một tầm cao mới, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành đề án phát triển TTTTC của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Huyện Hương Sơn: nhiều thành tích đáng ghi nhận sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW

Huyện Hương Sơn: nhiều thành tích đáng ghi nhận sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW

22 Tháng Chín 2021

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”, công TDTT của huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp, các đoàn thể và nhân dân đối với công tác phát triển TDTT ngày càng được nâng cao. Phong trào tập luyện TDTT trong quần chúng nhân dân đã đi vào nền nếp, hoạt động GDTC và thể thao trong trường học được quan tâm, chú trọng.

Những kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển TDTT ở thành phố Hà Tĩnh

Những kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển TDTT ở thành phố Hà Tĩnh

21 Tháng Chín 2021

Trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ TDTT đến năm 2020”, dưới sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, công tác TDTT của thành phố Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Qua đó, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như góp phần vào sự phát triển chung của ngành văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Hà Tĩnh.

TDTT Lào Cai hướng tới chỉ tiêu đạt 37,5% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên vào năm 2025

TDTT Lào Cai hướng tới chỉ tiêu đạt 37,5% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên vào năm 2025

17 Tháng Chín 2021

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triên mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020”  Lào Cai đã đặt ra 11 chỉ tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện đào tạo và thành tích thi đấu của thể thao thành tích cao… Qua đó đã góp phần đưa phong trào TDTT quần chúng của tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng, thể thao thành tich cao từng bước được nâng cao về thành tích và ngày càng có vị thế vững chắc trên bản đồ quốc gia.

Huyện Lạc Thủy – Hòa Bình: dấu ấn thể thao quần chúng qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

Huyện Lạc Thủy – Hòa Bình: dấu ấn thể thao quần chúng qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

14 Tháng Chín 2021

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”, công tác TDTT của huyện Lạc Thủy đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, TDTT quần chúng đã có những bước phát triển rộng khắp, ngày càng đi vào chiều sâu có chất lượng.

Công tác TDTT của huyện Mai Châu – Hòa Bình sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW

Công tác TDTT của huyện Mai Châu – Hòa Bình sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW

13 Tháng Chín 2021

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020”, những năm qua, công tác TDTT trên địa bàn huyện Mai Châu – Hòa Bình đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện về công tác phát triển TDTT từng bước được nâng cao. Phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển theo hướng da dạng về loại hình, phong phú về nội dung.

Công tác TDTT huyện Nam Đông - Thừa Thiên Huế sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

Công tác TDTT huyện Nam Đông - Thừa Thiên Huế sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

20 Tháng Tám 2021

Nam Đông là huyện miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm của chính quyền các cấp, công tác TDTT của huyện trong 10 năm qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc tập luyện TDTT hàng ngày trong các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân được nâng cao. Phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển mạnh mẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

TDTT Lai Châu sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

TDTT Lai Châu sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

16 Tháng Tám 2021

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động TDTT luôn được tỉnh Lai Châu quan tâm, đẩy mạnh. Nhìn lại chặng đường 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020, công tác TDTT của tỉnh ngày càng phát triển rộng khắp và đi vào chiều sâu. 

1345678910Sau

Tin tức khác

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2022 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2022
Sáng 17/8, tại Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2022. Đồng chí Tạ Quang Đông - Ủy viên BCH Đảng Bộ khối, Ủy viên ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng Ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL đã...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top