TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Tỉnh Đồng Tháp hướng đến phát triển TDTT bền vững trong giai đoạn 2021 - 2025

Tỉnh Đồng Tháp hướng đến phát triển TDTT bền vững trong giai đoạn 2021 - 2025

15 Tháng Mười 2021

Trong những năm qua, công tác TDTT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có những bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng. Để phát triển hơn nữa phong trào TDTT trong thời gian tới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch phát triển TDTT trong giai đoạn 2021 - 2025.

Công An Nhân dân: thúc đẩy phát triển Thể thao thành tích cao

Công An Nhân dân: thúc đẩy phát triển Thể thao thành tích cao

30 Tháng Chín 2021

Trong gần 10 năm qua, công tác TDTT trong lực lượng công an nhân dân (CAND) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một số hoạt động TDTT phong trào đã được duy trì, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần và thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ tham gia. Công tác huấn luyện và tổ chức thi đấu thể thao ứng dụng nghiệp vụ đã từng bước được quan tâm, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu. Đặc biệt, Thể thao thành tích cao đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Bạc Liêu ban hành đề án phát triển TTTC cao giai đoạn 2021 - 2025

Bạc Liêu ban hành đề án phát triển TTTC cao giai đoạn 2021 - 2025

27 Tháng Chín 2021

Những năm gần đây, thể thao thành tích cao (TTTTC) của tỉnh Bạc Liêu đang từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực và toàn quốc. Xác định đầu tư cho các môn thể thao thế mạnh và các VĐV triển vọng, tiềm năng chính là hướng đi đúng đắn mà ngành TDTT tỉnh Bạc Liêu đã và đang thực hiện. Nhằm thúc đẩy TTTTC của tỉnh nâng lên một tầm cao mới, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành đề án phát triển TTTTC của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Huyện Hương Sơn: nhiều thành tích đáng ghi nhận sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW

Huyện Hương Sơn: nhiều thành tích đáng ghi nhận sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW

22 Tháng Chín 2021

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”, công TDTT của huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp, các đoàn thể và nhân dân đối với công tác phát triển TDTT ngày càng được nâng cao. Phong trào tập luyện TDTT trong quần chúng nhân dân đã đi vào nền nếp, hoạt động GDTC và thể thao trong trường học được quan tâm, chú trọng.

Những kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển TDTT ở thành phố Hà Tĩnh

Những kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển TDTT ở thành phố Hà Tĩnh

21 Tháng Chín 2021

Trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ TDTT đến năm 2020”, dưới sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, công tác TDTT của thành phố Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Qua đó, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như góp phần vào sự phát triển chung của ngành văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Hà Tĩnh.

TDTT Lào Cai hướng tới chỉ tiêu đạt 37,5% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên vào năm 2025

TDTT Lào Cai hướng tới chỉ tiêu đạt 37,5% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên vào năm 2025

17 Tháng Chín 2021

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triên mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020”  Lào Cai đã đặt ra 11 chỉ tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện đào tạo và thành tích thi đấu của thể thao thành tích cao… Qua đó đã góp phần đưa phong trào TDTT quần chúng của tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng, thể thao thành tich cao từng bước được nâng cao về thành tích và ngày càng có vị thế vững chắc trên bản đồ quốc gia.

Huyện Lạc Thủy – Hòa Bình: dấu ấn thể thao quần chúng qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

Huyện Lạc Thủy – Hòa Bình: dấu ấn thể thao quần chúng qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

14 Tháng Chín 2021

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”, công tác TDTT của huyện Lạc Thủy đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, TDTT quần chúng đã có những bước phát triển rộng khắp, ngày càng đi vào chiều sâu có chất lượng.

Công tác TDTT của huyện Mai Châu – Hòa Bình sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW

Công tác TDTT của huyện Mai Châu – Hòa Bình sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW

13 Tháng Chín 2021

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020”, những năm qua, công tác TDTT trên địa bàn huyện Mai Châu – Hòa Bình đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện về công tác phát triển TDTT từng bước được nâng cao. Phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển theo hướng da dạng về loại hình, phong phú về nội dung.

Công tác TDTT huyện Nam Đông - Thừa Thiên Huế sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

Công tác TDTT huyện Nam Đông - Thừa Thiên Huế sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

20 Tháng Tám 2021

Nam Đông là huyện miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm của chính quyền các cấp, công tác TDTT của huyện trong 10 năm qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc tập luyện TDTT hàng ngày trong các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân được nâng cao. Phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển mạnh mẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

TDTT Lai Châu sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

TDTT Lai Châu sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

16 Tháng Tám 2021

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động TDTT luôn được tỉnh Lai Châu quan tâm, đẩy mạnh. Nhìn lại chặng đường 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020, công tác TDTT của tỉnh ngày càng phát triển rộng khắp và đi vào chiều sâu. 

Phú Thọ: đẩy mạnh phát triển sự nghiệp TDTT giai đoạn 2021 – 2025

Phú Thọ: đẩy mạnh phát triển sự nghiệp TDTT giai đoạn 2021 – 2025

11 Tháng Tám 2021

Nhằm thúc đẩy sự nghiệp TDTT tỉnh Phú Thọ phát triển theo hướng toàn diện và bền vững, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành kế hoạch số 3182/KH-UBND về phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 – 2025. 

Phú Thọ: Hiệu quả trong công tác thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

Phú Thọ: Hiệu quả trong công tác thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

06 Tháng Tám 2021

Trong nhiều năm qua, Phú Thọ được biết đến là một trong những địa phương có phong trào (TDTT) phát triển khá mạnh mẽ, đa dạng và đi đúng định hướng của tỉnh cũng như ngành TDTT nước nhà. Công tác TDTT quần chúng đến thể thao thành tích cao để lại nhiều dấu ấn tại các sân chơi thể thao trong nước.

Những dấu ấn của TDTT Quảng Nam sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020

Những dấu ấn của TDTT Quảng Nam sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020

23 Tháng Bảy 2021

Thực hiện Chiến lược phát triển TDTT đến năm 2020, những năm qua, tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều văn bản để đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, vai trò và tác dụng của việc tập luyện TDTT; Tổ chức tập huấn cho các cán bộ quản lý, hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT trên địa bàn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động TDTT trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tỉnh cũng ban hành các chủ trương về đầu tư, xây dựng cơ chế phù hợp để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động TDTT...

Một vài kết quả của TDTT Trà Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW

Một vài kết quả của TDTT Trà Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW

15 Tháng Bảy 2021

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, công tác TDTT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Phong trào TDTT quần chúng phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân từ cán bộ, CCVC, người lao động, thanh thiếu niên, nhi đồng, phụ nữ, người cao tuổi… Các hoạt động TDTT đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, các tệ nạn xã hội giảm rõ rệt; Đồng thời sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện nhằm phục vụ tốt các hoạt động công tác, học tập, lao động sản xuất ở địa phương.

TDTT Hưng Yên sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

TDTT Hưng Yên sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW

12 Tháng Bảy 2021

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo; tổ chức quán triệt việc triển khai thực hiện Nghị quyết tới các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong tỉnh. Đến nay, sau 10 năm thực hiện, sự nghiệp TDTT của tỉnh ngày càng phát triển, đồng thời nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Thể thao Bình Thuận khởi sắc sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

Thể thao Bình Thuận khởi sắc sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

06 Tháng Bảy 2021

Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 (Nghị quyết số 08) đã thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT tỉnh Bình Thuận có những chuyển biến tích cực. Nhiều loại hình hoạt động TDTT được mở rộng và phát triển, các cơ sở dịch vụ TDTT được đầu tư, nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT của nhân dân, tạo nên các phong trào hoạt động TDTT trong các đơn vị và địa phương, gắn với phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Hoạt động TDTT đã thu hút nhiều đối tượng: học sinh, thanh niên, người lao động, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, người cao tuổi, người khuyết tật tham gia... Thông qua các hoạt động TDTT đã tạo điều kiện để nhân dân các địa phương trong tỉnh giao lưu, đoàn kết gắn bó mật thiết, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT: phần 2 - phát triển thể thao thành tích cao từ nền tảng thể thao quần chúng

10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT: phần 2 - phát triển thể thao thành tích cao từ nền tảng thể thao quần chúng

02 Tháng Bảy 2021

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam, thể thao thành tích cao có sự khởi sắc và đạt được nhiều thành tựu. Thành tích ở một số môn thể thao Olympic được nâng cao. Kết quả thi đấu của các môn thể thao trọng điểm, có thế mạnh tại các kỳ Đại hội Thể thao và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ.

Hải Dương hoàn thành các mục tiêu sau 10 năm thực hiện Chiến lược "Phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020"

Hải Dương hoàn thành các mục tiêu sau 10 năm thực hiện Chiến lược "Phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020"

01 Tháng Bảy 2021

Thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020, những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm cụ thể hóa các nội dung đặt ra trong Chiến lược. Bằng những chương trình hành động cụ thể trong đầu tư, xây dựng cơ chế thích hợp để huy động sự đóng góp của toàn xã hội xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động TDTT; đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện TDTT; tổ chức tập huấn cho các cán bộ quản lý, hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT trên địa bàn… đã góp phần đưa phong trào TDTT của tỉnh ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn bề sâu.

Đẩy mạnh triển khai Đề án xây dựng Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia

Đẩy mạnh triển khai Đề án xây dựng Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia

30 Tháng Sáu 2021

Việc triển khai thực hiện Chiến lược hoạt động du lịch, thể thao biển tại tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, đã thúc đẩy cơ sở hạ tầng du lịch, thể thao biển phát triển, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT của tỉnh Bình Thuận ngày càng phát triển. Nhiều loại hình hoạt động TDTT biển được mở rộng và phát triển, các cơ sở dịch vụ TDTT được đầu tư, nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện của Nhân dân. Thông qua các hoạt động TDTT từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe du khách, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh tạo nên mối quan hệ đoàn kết gắn bó mật thiết trong các tầng lớp nhân dân.

1345678910Sau

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top