TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2020

Thái Nguyên từng bước hoàn thiện các thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở

Thái Nguyên từng bước hoàn thiện các thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở

07 Tháng Mười Hai 2022

Trong giai đoạn 2021-2025, Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu “89-90% Nhà văn hóa - Khu thể thao ở thôn, xóm, tổ dân phố đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL. Trong đó, xây dựng mới và cải tạo 600 Nhà văn hóa - Khu thể thao đạt chuẩn. Để hoàn thành các mục tiêu này, UBND tỉnh Thái Nguyên đã đề ra nhiều nhóm giải pháp đồng bộ, qua đó rút ngắn khoảng cách về mức hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của nhân dân trên địa bàn.

Hà Tĩnh đẩy mạnh xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Hà Tĩnh đẩy mạnh xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

07 Tháng Mười Hai 2022

Sau 7 năm thực hiện Đề án "Tăng cường đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở, giai đoạn 2013 - 2020" cùng với "Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với "Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Huyện Dầu Tiếng: Phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Dầu Tiếng: Phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở

06 Tháng Mười Hai 2022

Trong những năm qua, huyện Dầu Tiếng – tỉnh Bình Dương đã không ngừng chăm lo xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần, rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Vĩnh Phúc nâng cao hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đến năm 2025

Vĩnh Phúc nâng cao hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đến năm 2025

06 Tháng Mười Hai 2022

Trong những năm qua tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết, cơ chế chính sách để phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cấp huyện, cấp xã, nhà văn hóa, khu thể thao thôn được đầu tư xây dựng cơ bản đồng bộ, đầy đủ các hạng mục.

Xã hội hóa - đòn bẩy cho sự phát triển TDTT của huyện Hải Hậu

Xã hội hóa - đòn bẩy cho sự phát triển TDTT của huyện Hải Hậu

06 Tháng Mười Hai 2022

Những năm gần đây, công tác xã hội hóa TDTT ở huyện Hải Hậu – Nam Định đã phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển. Song song với việc tài trợ, hỗ trợ kinh phí cho các giải thi đấu thể thao ở địa phương, nhiều tổ chức, cá nhân đã đầu tư xây dựng nhiều công trình thể thao phục vụ nhu cầu tập luyện TDTT của người dân.

Kiên Giang nâng cao hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Kiên Giang nâng cao hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

05 Tháng Mười Hai 2022

Trong những năm qua, tỉnh ủy, HĐND, UND tỉnh và các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên quan tâm đến công tác quy hoạch sử dụng, đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến thành phố, xã, phường, thị trấn bước đầu được quy hoạch, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT của người dân.

Huyện Tân Châu – Tây Ninh nỗ lực triển khai kế hoạch phát triển TDTT giai đoạn 2021-2025

Huyện Tân Châu – Tây Ninh nỗ lực triển khai kế hoạch phát triển TDTT giai đoạn 2021-2025

01 Tháng Mười Hai 2022

Nhằm thúc đẩy phong trào TDTT của huyện ngày càng phát triển theo hướng toàn diện về quy mô và chất lượng; đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện để mỗi người dân được thụ hưởng các giá trị văn hóa, tinh thần trong đó có nhu cầu về tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã không ngừng nỗ lực triển khai kế hoạch phát triển TDTT giai đoạn 2021-2025.

Hưng Yên đầu tư mạnh mẽ cho các thiết chế văn hóa – Thể thao ở cơ ở

Hưng Yên đầu tư mạnh mẽ cho các thiết chế văn hóa – Thể thao ở cơ ở

29 Tháng Mười Một 2022

Trong những năm qua, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã quan tâm đầu tư,  hỗ trợ kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao từ cấp thôn trở lên. Nhờ đó, đến nay, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở từng bước được xây dựng hoàn thiện và phát huy hiệu quả hoạt động. Các thiết chế văn hóa- thể thao không chỉ nhằm phục vụ các sự kiện chính trị văn hóa mà còn là địa chỉ, là điểm đến hàng ngày để tập luyện TDTT của mỗi người dân.

Huyện Yên Thế – Bắc Giang tập trung xây dựng thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở

Huyện Yên Thế – Bắc Giang tập trung xây dựng thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở

27 Tháng Mười Một 2022

Trong các yếu tố để xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thì hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở có vai trò quan trọng. Chính vì vậy trong những năm qua, các cấp các ngành huyện Yên Thế đã có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao để xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đảm bảo phục vụ nhu cầu tập luyện TDTT của người dân.

Phú Yên đẩy mạnh xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao

Phú Yên đẩy mạnh xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao

26 Tháng Mười Một 2022

Trong những năm qua, công tác xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và nhất là sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân.

Bắc Kạn đảm bảo cơ sở vật chất văn hóa, thể thao giai đoạn 2022 – 2025

Bắc Kạn đảm bảo cơ sở vật chất văn hóa, thể thao giai đoạn 2022 – 2025

25 Tháng Mười Một 2022

Trong những năm qua, các cấp, các ngành tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình hoạt động, cơ sở vật chất văn hóa, thể thao đã từng bước phát huy vị trí, vai trò và công năng trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sáng tạo, vui chơi giải trí, nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư là tiền đề phát triển thể thao thành phố Bạc Liêu

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư là tiền đề phát triển thể thao thành phố Bạc Liêu

25 Tháng Mười Một 2022

Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đã từng bước được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhân dân.

Chương Mỹ tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Chương Mỹ tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

24 Tháng Mười Một 2022

Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế, phong trào TDTT trên địa bàn huyện Chương Mỹ - Hà Nội đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, chú trọng. Nhờ đó, phong trào TDTT quần chúng lẫn thể thao thành tích cao phát triển cả về quy mô và chất lượng, tạo nên sân chơi lành mạnh cho mọi tầng lớp nhân dân.

Đề án phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2026

Đề án phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2026

21 Tháng Mười Một 2022

Nhằm định hướng phát triển thể thao thành tích cao một cách toàn diện, đáp ứng các yêu cầu trong giai đoạn mới, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Đề án “Phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Bình Định giai đoạn 2022- 2026 và định hướng đến năm 2030”. 

Huyện Đăk R’Lấp – Đăk Nông đẩy mạnh phát triển TDTT đến năm 2030

Huyện Đăk R’Lấp – Đăk Nông đẩy mạnh phát triển TDTT đến năm 2030

21 Tháng Mười Một 2022

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, hướng dẫn chuyên môn của Sở VHTTDL, đời sống kinh tế của nhân dân trong huyện không ngừng được nâng cao nên nhu cầu rèn luyện Thể thao để nâng cao sức khỏe, rèn luyện thể chất cũng ngày được quan tâm, đầu tư nhiều hơn.

Bắc Kạn tiếp tục quan tâm phát triển TDTT quần chúng giai đoạn 2022-2025

Bắc Kạn tiếp tục quan tâm phát triển TDTT quần chúng giai đoạn 2022-2025

17 Tháng Mười Một 2022

Với sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân.

Huyện Thái Thụy – Thái Bình: những kết quả đạt được trong phát triển TDTT phong trào

Huyện Thái Thụy – Thái Bình: những kết quả đạt được trong phát triển TDTT phong trào

17 Tháng Mười Một 2022

Những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền, phong trào TDTT huyện Thái Thụy đã phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh các môn thể thao hiện đại được nhiều người tham gia tập luyện như: Quần vợt, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng chuyền hơi, Cầu lông, Bơi, Bóng bàn…. các môn thể thao mũi nhọn của tỉnh cũng đang khôi phục, duy trì và phát triển, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi đẩy mạnh phát triển TDTT đến năm 2030

Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi đẩy mạnh phát triển TDTT đến năm 2030

17 Tháng Mười Một 2022

Những năm qua, huyện Sơn Hà luôn chú trọng đến công tác phát triển TDTT, đặc biệt là Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020, Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020” đã mang lại nhiều kết quả tích cực cho thể thao Sơn Hà. Đây cũng là tiền đề để huyện Sơn Hà xây dựng kế hoạch phát triển TDTT đến năm 2030.

Huyện Kim Sơn phấn đấu đến năm 2026 số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt trên 38%

Huyện Kim Sơn phấn đấu đến năm 2026 số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt trên 38%

16 Tháng Mười Một 2022

Mục tiêu mà huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình hướng đến năm 2026 là tập trung xây dựng thói quen rèn luyện thân thể của mỗi cộng đồng, từng gia đình và mọi người dân trong huyện, từ đó nâng cao sức khỏe, chất lượng nguồn nhân lực, từng bước nâng cao tỷ lệ người tập luyện TDTT thường xuyên, tỷ lệ gia đình thể thao.

1345678910Sau

Tin tức khác

Hấp dẫn ngày đầu khởi tranh nội dung Bóng rổ 3x3 Hấp dẫn ngày đầu khởi tranh nội dung Bóng rổ 3x3

Ngày 6/12, 10 trận đấu đầu tiên nội dung Bóng rổ 3x3 trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 diễn ra kịch tính, hấp dẫn tại Nhà thi đấu Trường TDTT tỉnh Quảng Ninh.

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top