CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030.

Phấn đấu đến năm 2030 số người dân tập luyện TDTT thường xuyên đạt tỷ lệ trên 42%

Để kế hoạch triển khai cuộc vận động đạt hiệu quả cao, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra các mục tiêu cụ thể cần đạt được. Theo đó, số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đến năm 2025 đạt tỷ lệ 38% và năm 2030 đạt trên 42%. Số gia đình luyện tập TDTT đến năm 2025 đạt trên 28% và năm 2030 đạt trên 32%. Đến năm 2030 đạt 100% số xã, phường có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL và có ít nhất 03 CLB TDTT cơ sở trở lên.

Đối với TDTT trường học, số trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề thực hiện chương trình thể thao ngoại khóa đạt 90% vào năm 2025 và 95% vào năm 2030. Phấn đấu trên 90% học sinh, sinh viên đạt chuẩn về tiêu chuẩn rèn luyện thân thể năm 2025 và 98% vào năm 2030. 100% số trường phổ thông có CLB TDTT, có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động TDTT, có đủ giáo viên và hướng dẫn viên TDTT thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa, đến năm 2025 đạt từ 75% -80% và đến năm 2030 đạt từ 85- 90% tổng số trường. Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đến năm 2025 đạt trên 90% và đến năm 2030 đạt trên 95% tổng số học sinh bậc phổ thông các cấp.

Trong quân đội nhân dân: Tỷ lệ đơn vị tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên là trên 99%; Tỷ lệ đơn vị thực hiện đủ chương trình rèn luyện thân thể cán bộ, chiến sỹ theo quy định là 100%; Tỷ lệ đơn vị đạt tiêu chuẩn tổ chức rèn luyện thân thể theo quy định là trên 98%; Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ rèn luyện TDTT thường xuyên là trên 90%; Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 95%; Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ biết bơi đạt trên 93% và 100% đơn vị (cấp Trung đoàn) có khu sân tập thể thao cơ bản, trên 60% đơn vị có hồ bơi đơn giản.

Đối với lực lượng công an nhân dân: Tỷ lệ các đơn vị tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên là từ 90% trở lên; Tỷ lệ các đơn vị đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là trên 85%; Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tham gia kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 100%; Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 100% trở lên; Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tập luyện TDTT thường xuyên là từ 98% trở lên; Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ biết bơi đạt từ 95% trở lên.

Phấn đấu trên 98% đơn vị (xã, phường, thị trấn), 100% đơn vị (thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức và các cấp – huyện) đều tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở, trên 85% đơn vị cấp phường tổ chức tháng hoạt động thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà UBND thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh thực hiện trong giai đoạn 2021-2030 là tăng cường phổ biến, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TDTT và Kế hoạch triển khai Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hàng năm tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các hoạt động TDTT khác nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội về ý nghĩa và tác dụng của việc tập luyện TDTT để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật,…, vận động mọi người lựa chọn môn thể thao thích hợp, cách thức luyện tập phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe để duy trì nề nếp, thói quen thường xuyên luyện tập hàng ngày.

Đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng nhằm nâng cao sức khỏe cho Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố. Đây chính là cơ sở để đánh giá cho sự thành công Cuộc vận động.

Cùng với đó tập trung xây dựng mạng lưới hướng dẫn toàn dân tập luyện TDTT đúng cách để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc thể lực, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần và phòng chống bệnh tật. Xây dựng, sưu tầm tài liệu, phổ biến kiến thức về phương pháp, cách thức, nguyên tắc tập luyện TDTT đảm bảo vệ sinh an toàn trong điều kiện bình thường, trong môi trường đặc biệt và trong bối cảnh dịch bệnh. Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp và dịch Covid trong các hoạt động TDTT. Tổ chức đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về hướng dẫn  tập luyện TDTT nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên cho các ngành, đoàn thể, các đơn vị, xã, phường, trường học và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện và thi đấu các môn thể thao.

Phát triển các mô hình tổ, đội, nhóm, các CLB TDTT; các đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện TDTT đa dạng, phong phú, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn, nhân viên chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao theo quy định nhằm tạo điều kiện cho nhân dân tập TDTT thuận lợi, hiệu quả.

Tăng cường phối hợp liên ngành cũng như đổi mới nội dung, cách thức tổ chức triển khai Cuộc vận động gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao chất lượng dạy và học thể dục chính khóa, phát triển hoạt động TDTT ngoại khóa. Cải tiện nội dung, phương pháp, giảng dạy theo hướng kết hợp TDTT với hoạt động giải trí, chú trọng nhu cầu tự chọn của học sinh; xây dựng các loại hình CLB TDTT trường học bảo đảm yêu cầu phát triển con người toàn diện, góp phần phát triển thể thao thành tích cao và xây dựng lối sống lành mạnh trong tầng lớp thanh thiếu niên, gắn với việc triển khai Cuộc vận động. Đẩy mạnh công tác rèn luyện thân thể và hoạt động TDTT đối với cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang. Hỗ trợ, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật tham gia đầy đủ các hoạt động TDTT cũng như tổ chức nhiều giải thể thao cho người cao tuổi nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

Tổ chức giải thi đấu các môn thể thao nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào luyện tập TDTT của nhân dân. Thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động TDTT. Các địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, trường học quan tâm tổ chức các hoạt động TDTT của đơn vị, tạo điều kiện để các thành viên trong đơn vị tham gia tập luyện TDTT và phát triển các CLB TDTT. Mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế về TDTT để tiếp cận với những nền TDTT tiên tiến, tăng cường mối quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, thi đấu và xây dựng cơ sở vật chất.

Củng cố, nâng cao và phát triển hệ thống thiết chế về TDTT. Xây dựng mô hình điểm về cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân phát triển các cơ sở tập luyện TDTT cho cộng đồng, phát triển tài năng thể thao. Tăng cường thu hút các nguồn lực của xã hội và khuyến khích tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở xã hội hóa về TDTT và vui chơi giải trí ở nông thôn theo quy định của pháp luật; vận động Nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên của các CLB, sân thể thao xã, phường, thị trấn.

Tạo môi trường thuận lợi để các mô hình, điển hình tiên tiến có điều kiện phấn đấu, khẳng định mình trước tập thể, được báo cáo, giới thiệu mô hình trong cộng đồng và tại các Hội nghị tổng kết phong trào thi đua biểu dương điển hình các cấp, các ngành trong Thành phố.

KC

Print
648 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top