CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Hà Giang tích cực thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác hồ vĩ đại"

Hà Giang tích cực thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác hồ vĩ đại"

12 Tháng Năm 2015

Hà Giang tích cực thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác hồ vĩ đại"

Cùng với các tỉnh, thành phố trên cả nước để phát triển phong trào TDTT rộng khắp và đi vào chiều sâu, trong những năm qua tỉnh Hà Giang đã và đang từng bước triển khai và thực hiện hiệu quả hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với những thành tích đáng ghi nhận.
Phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác: sự kế thừa và tiếp nối

Phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác: sự kế thừa và tiếp nối

16 Tháng Tư 2015

Phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác: sự kế thừa và tiếp nối

Chủ tịch Hồ Chí Minh- vị lãnh tụ kính yêu của Đảng, của dân tộc ta, Người đã khai sinh ra nền thể thao cách mạng Việt Nam. Theo quan điểm của Người, Sức khỏe là vốn quý nhất của con người và con người là vốn quý nhất của xã hội. Sức  khỏe có vai trò to lớn trong cuộc sống của mỗi người, mỗi dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội. Chính vì vậy, để nâng cao sức khỏe toàn dân, thúc đẩy hơn nữa công cuộc xây dựng nước nhà, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương phát triển phong trào TDTT rộng khắp.
Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" tại Thái Nguyên: nhiều nhân tố được phát hiện

Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" tại Thái Nguyên: nhiều nhân tố được phát hiện

04 Tháng Hai 2015

Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" tại Thái Nguyên: nhiều nhân tố được phát hiện

Là trung tâm kinh tế chính trị của khu vực Việt Bắc, đồng thời là trung tâm kinh tế, chính trị của vùng trung du miền núi đông Bắc, điều kiện kinh tế, xã hội của Thái Nguyên đã, đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Điều này cũng giúp cho đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, trình độ dân trí tăng cao, nhận thức về vai trò của Thể dục thể thao trong nhân dân cũng từng bước có nhiều chuyển biến cả về chất và lượng.
Phú Thọ đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Phú Thọ đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

04 Tháng Mười Hai 2014

Phú Thọ đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng cho mọi thế hệ người dân Việt Nam noi theo về việc chăm chỉ rèn luyện thân thể, nâng cao sức khoẻ. Trong thời kỳ đổi mới hiện nay, nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ, con người làm chủ nhiều lĩnh vực, tuy nhiên, việc rèn luyện thể dục thể thao hàng ngày càng trở nên quan trọng và vô cùng cần thiết.
Hưng Yên: Nhìn lại một năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2013-2020.

Hưng Yên: Nhìn lại một năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2013-2020.

01 Tháng Mười Hai 2014

Hưng Yên: Nhìn lại một năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2013-2020.

Sau một năm thực hiện kế hoạch triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2013-2020, phong trào TDTT ở Hưng Yên đã có sự phát triển mạnh mẽ. Theo đó, phong trào TDTT quần chúng được duy trì thường xuyên, số người tập luyện thường xuyên, số gia đình thể thao tăng nhanh hơn so với năm trước.
Huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước xây dựng 6 giải pháp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đến năm 2020

Huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước xây dựng 6 giải pháp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đến năm 2020

06 Tháng Tám 2014

Huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước xây dựng 6 giải pháp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đến năm 2020

Để góp phần thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về Tổ chức Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đến năm 2020 trong đó nêu rõ các nhóm nội dung, giải pháp và mục tiêu phấn đấu đến năm 2020.
Thể thao Yên Bái phát triển từ cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Thể thao Yên Bái phát triển từ cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

29 Tháng Bảy 2014

Thể thao Yên Bái phát triển từ cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Sau hơn 12 năm (từ 2002 - đến nay) thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", thể thao tỉnh Yên Bái đã có nhiều khởi sắc cả về thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao.
Bắt đầu4041424345474849Sau
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top