CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Sốp Cộp - Sơn La triển khai cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Sốp Cộp - Sơn La triển khai cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

23 Tháng Hai 2022

Nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển TDTT trong giai đoạn tới, đáp ứng yêu cầu nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, UBND huyện Sốp Cộp xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030.

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

26 Tháng Giêng 2022

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030.

Huyện Nam Đông – Thừa Thiên Huế: huy động nguồn lực xã hội hóa để phát triển phong trào TDTT

Huyện Nam Đông – Thừa Thiên Huế: huy động nguồn lực xã hội hóa để phát triển phong trào TDTT

20 Tháng Mười Hai 2021

Trong những năm qua, UBND huyện Nam Đông – Thừa Thiên Huế luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao phát triển phong trào TDTT cũng như công tác xã hội hóa trong đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu tập luyện của người dân. Để đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa trong lĩnh vực TDTT, UBND huyện Nam Đông đã xây dựng kế hoạch chi tiết để kêu gọi nguồn lực xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện.

Huyện Ia H’Drai đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030

Huyện Ia H’Drai đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030

20 Tháng Mười Hai 2021

Phát huy vai trò tự quản, tính sáng tạo của nhân dân, đồng thời lấy khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học là địa bàn chính để triển khai cuộc vận động. Đây cũng là cơ sở để đề ra nội dung, tiêu chí và đánh giá hiệu quả của Cuộc vận động ... là những yêu cầu mà UBND huyện Ia H’Drai hướng tới trong quá trình triển khai cuộc vận động trong giai đoạn 2021-2030.

Thái Nguyên triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030

Thái Nguyên triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030

17 Tháng Mười Hai 2021

Thực hiện Quyết định số 1157/QĐ-BVHTTDL ngày 02/4/2021 của Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh.

TDTT huyện Diên Khánh phấn đấu đạt 36.5% dân số tập luyện TDTT thường xuyên vào năm 2030

TDTT huyện Diên Khánh phấn đấu đạt 36.5% dân số tập luyện TDTT thường xuyên vào năm 2030

16 Tháng Mười Hai 2021

Trong những năm qua, huyện Diên Khánh luôn quan tâm phát triển TDTT. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triên kinh tế xã hội của địa phương. Trọng đó, việc triển khai thực hiện cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đã nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Chính vì vậy, Diên Khánh đã trở thành một trong những điểm sáng trong phong trào TDTT của tỉnh Khánh Hòa.

Tập luyện TDTT đã trở thành thói quen và là nhu cầu không thể thiếu của đông đảo nhân dân

Huyện Triệu Phong – Quảng Trị: triển khai cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030

Huyện Triệu Phong – Quảng Trị: triển khai cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030

15 Tháng Mười Hai 2021

Sau 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, huyện Triệu Phong – Quảng Trị luôn là đơn vị điển hình về thành tích hoạt động TDTT. Các chỉ tiêu về TDTT của huyện luôn hoàn thành và vượt mức đề ra.

Bắt đầu567810121314Sau
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top