TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Tuyên Quang tiếp tục triển khai cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Tuyên Quang tiếp tục triển khai cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

15 Tháng Mười Một 2021

Thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác TDTT, trong đó chú trọng phát triển TDTT quần chúng, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh.

Tiền Giang triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030

Tiền Giang triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030

10 Tháng Mười Một 2021

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" công tác TDTT của tỉnh Tiền Giang đã ngày càng phát triển rộng khắp từ thành thị đến nông thôn. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo phát triển TDTT, mở rộng và nâng cao hiệu quả phong trào TDTT quần chúng, từng bước góp phần xây dựng con người Tiền Giang phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và tinh thần.

Thành phố Việt Trì triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

Thành phố Việt Trì triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

27 Tháng Mười 2021

Hướng đến mục tiêu tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, UBND thành phố Việt Trì đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030.

Lâm Đồng triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030

Lâm Đồng triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030

26 Tháng Mười 2021

Trong những năm qua, phong trào thể TDTT quần chúng của tỉnh có những bước phát triển mạnh, sâu rộng và ngày càng thu hút đông đảo người dân thuộc nhiều tầng lớp và độ tuổi tham gia. Đó cũng chính là kết quả cuộc việc triển khai thực hiện cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2012-2020. Để thúc đẩy sự nghiệp TDTT của tỉnh ngày càng phát triển vững chắc hơn nữa, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động trong giai đoạn 2021-2030 với nhiều nội dung, chỉ tiêu và những giải pháp mới được đặt ra.

Thành phố Phú Quốc triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ giai đoạn 2021-2030

Thành phố Phú Quốc triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ giai đoạn 2021-2030

22 Tháng Mười 2021

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác TDTT đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi Phú Quốc trở thành thành phố du lịch đầy tiềm năng. Để thúc đẩy TDTT, trong đó đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong giai đoạn 2021-2030 được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần đưa Phú Quốc trở thành thành phố có phong trào TDTT phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Huyện Hòa An – Cao Bằng: triển khai cuộc vận động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030

Huyện Hòa An – Cao Bằng: triển khai cuộc vận động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030

20 Tháng Mười 2021

Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội cũng như nguồn nhân lực của địa phương, UBND huyện Hòa An đã xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030.

Huyện Như Xuân – Thanh Hóa: phấn đấu đạt 50% dân số tập luyện TDTT thường xuyên vào năm 2025

Huyện Như Xuân – Thanh Hóa: phấn đấu đạt 50% dân số tập luyện TDTT thường xuyên vào năm 2025

20 Tháng Mười 2021

Nhằm đẩy mạnh sự nghiệp TDTT ở nước ta trong giai đoạn tới, đáp ứng yêu cầu nâng cao sức khỏe, thể lực của Nhân dân, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, UBND huyện Như Xuân - Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030. 

Bắt đầu45679111213Sau
Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top