CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Đồng Tháp: đẩy mạnh phát triển TDTT quần chúng theo gương Bác Hồ vĩ đại

Đồng Tháp: đẩy mạnh phát triển TDTT quần chúng theo gương Bác Hồ vĩ đại

25 Tháng Bảy 2022

Xác định phát triển TDTT quần chúng là đòn bẩy để thúc đẩy thể thao thành tích cao phát triển. Trong thời gian qua, ngành VHTTDL Đồng Tháp đã tập trung phát triển phong trào TDTT quần chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, với nhiều nội dung phong phú. Qua đó, góp phần tăng cường sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc:  đẩy mạnh phát triển TDTT quần chúng theo gương Bác Hồ vĩ đại

Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc: đẩy mạnh phát triển TDTT quần chúng theo gương Bác Hồ vĩ đại

13 Tháng Bảy 2022

Những năm qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc đã quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động TDTT. Với việc đa dạng hóa các hình thức luyện tập, các chương trình, nội dung thi đấu phong phú, phong trào TDTT đã thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống, sức khỏe, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Sơn Dương – Tuyên Quang: tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng

Sơn Dương – Tuyên Quang: tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng

11 Tháng Bảy 2022

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm qua, phong trào TDTT trên địa bàn huyện Sơn Dương luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, cũng như sự đồng thuận của nhân dân. Công tác TDTT đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực cũng như làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.

Huyện Tân Yên – Bắc Giang: phấn đấu số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 42% vào năm 2025

Huyện Tân Yên – Bắc Giang: phấn đấu số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 42% vào năm 2025

20 Tháng Sáu 2022

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tân Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng như căn cứ vào tình hình thực tiễn của phong trào TDTT của địa phương, UBND huyện Tân Yên đã xây dựng Kế hoạch phát triển TDTT huyện giai đoạn 2021 – 2025 với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Huyện Yên Định – Thanh Hóa: đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng

Huyện Yên Định – Thanh Hóa: đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng

17 Tháng Sáu 2022

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Định đã quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động thể TDTT quần chúng. Các hoạt động TDTT được tổ chức theo hướng đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung đã tạo sức hút mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cũng như tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện.

Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị: triển khai cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030

Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị: triển khai cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030

28 Tháng Ba 2022

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, công tác TDTT của huyện Vĩnh Linh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Để góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng, trọng tâm là việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030.

Huyện miền núi Bình Gia –Lạng Sơn đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Huyện miền núi Bình Gia –Lạng Sơn đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

21 Tháng Ba 2022

Trong những năm gần đây, để thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng của địa phương, các cấp chính quyền đã chú trọng đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào Toàn  dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong trào xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2021 – 2030, huyện Bình Gia đặt ra những mục tiêu và những nội dung, giải pháp cụ thể trong định hướng phát triển TDTT.

Bắt đầu34568101112Sau
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top