CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Huyện Tam Dương – Vĩnh Phúc: phát triển TDTT quần chúng gắn với xây dựng nông thôn mới

Huyện Tam Dương – Vĩnh Phúc: phát triển TDTT quần chúng gắn với xây dựng nông thôn mới

29 Tháng Chín 2022

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, trong những năm qua, phong trào TDTT trên địa bàn huyện Tam Dương ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng. Các hoạt động TDTT diễn ra phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức và ngày càng thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần tăng cường sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Huyện Mê Linh đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Huyện Mê Linh đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

23 Tháng Chín 2022

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác TDTT trên địa bàn huyện Mê Linh ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trong đó, trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập thường xuyên.

Huyện Chiêm Hóa – Tuyên Quang: đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Huyện Chiêm Hóa – Tuyên Quang: đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

13 Tháng Chín 2022

Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác phát triển TDTT luôn được các cấp chính quyền huyện Chiêm Hóa chú trọng, quan tâm. Qua đó, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của đông đảo người dân trên địa bàn huyện tham gia. Việc đa dạng về nội dung, hình thức tập luyện và thường xuyên duy trì tổ chức nhiều hoạt động thi đấu TDTT đã góp phần nâng cao sức khoẻ, gắn chặt tình đoàn kết giữa cán bộ và nhân dân các địa phương trong toàn huyện.

Huyện Hưng Hà - Thái Bình đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng

Huyện Hưng Hà - Thái Bình đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng

30 Tháng Tám 2022

Trong những năm qua, với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn huyện Hưng Hà ngày càng phát triển mạnh mẽ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên. Các hoạt động TDTT diễn ra sôi nổi đã góp phần quan trọng thúc đẩy cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", đồng thời thực hiện mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn.

Huyện Chợ Đồn đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng

Huyện Chợ Đồn đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng

26 Tháng Tám 2022

Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội nhưng các cấp chính quyền huyện Chợ Đồn luôn quan tâm phát triển TDTT. Nhờ đó, công tác TDTT trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã đạt được những kết quả tích cực. Tỷ lệ dân số tập luyện TDTT thường xuyên hằng năm tăng cao, số CLB TDTT không ngừng được gia tăng đã góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Bắc Yên - Lạng Sơn: đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng

Bắc Yên - Lạng Sơn: đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng

18 Tháng Tám 2022

Trong những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phong trào TDTT trên địa bàn huyện Bắc Yên ngày càng phát triển mạnh mẽ. Các hoạt văn nghệ - thể thao được tổ chức thường xuyên với nhiều nội dung phong phú đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, thi đấu. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn.

Phong trào TDTT ở thị xã Bỉm Sơn – Thanh Hóa

Phong trào TDTT ở thị xã Bỉm Sơn – Thanh Hóa

16 Tháng Tám 2022

Những năm qua, cùng với đầu tư phát triển về kinh tế - xã hội, Chính quyền các cấp thị xã Bỉm Sơn – Thanh Hóa luôn quan tâm, chú trọng đến công tác TDTT. Nhờ đó, phong trào tập luyện TDTT của người dân thị xã tiếp tục có những chuyển biến tích cực về mọi mặt, nhiều mô hình CLB TDTT ra đời và hoạt động hiệu quả đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Bắt đầu2345791011Sau
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top