TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

TDTT Quảng Ninh hướng tới mục tiêu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

TDTT Quảng Ninh hướng tới mục tiêu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

10 Tháng Mười Hai 2021

Là một trong những tỉnh có điều kiện kinh tế, xã hội phát triển, Quảng Ninh được biết đến là một trong những địa phương có phong trào TDTT phát triển. Trong đó, việc triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng và tạo đà cho thể thao thành tích cao của tỉnh ngày càng phát triển. 

Quảng Bình đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt tỷ lệ trên 40% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên

Quảng Bình đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt tỷ lệ trên 40% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên

08 Tháng Mười Hai 2021

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về TDTT theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, UBND tỉnh Quảng Bình đã hành Kế hoạch triển khai cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030.

Hòa An – Cao Bằng: Triển khai cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030

Hòa An – Cao Bằng: Triển khai cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030

07 Tháng Mười Hai 2021

Nhằm đẩy mạnh phát triển sự nghiệp TDTT, UBND huyện Hòa An – Cao Bằng ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030. 

Tp Lạng Sơn: triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

Tp Lạng Sơn: triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

02 Tháng Mười Hai 2021

Nhằm mục tiêu nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đẩy lùi tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030.

Huyện Tân Hiệp tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

Huyện Tân Hiệp tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

29 Tháng Mười Một 2021

Sau 10 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020, phong trào TDTT ngày càng phát triển sâu, rộng, đã góp phần đưa Tân Hiệp trở thành một trong những huyện có phong trào TDTT phát triển nhất trên địa bàn toàn tỉnh Kiên Giang.

Thành phố Hà Tiên – Kiên Giang đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

Thành phố Hà Tiên – Kiên Giang đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

28 Tháng Mười Một 2021

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” thành phố Hà Tiên trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào TDTT phát triển sâu, rộng trên khắp các xã, phường, thị trấn của thành phố. Kết quả này là nền tảng để Hà Tiên tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong trào TDTT, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030.

Nam Đàn – Nghệ An phấn đấu số người dân tham gia tập luyện TDTT đạt trên 39% vào năm 2030

Nam Đàn – Nghệ An phấn đấu số người dân tham gia tập luyện TDTT đạt trên 39% vào năm 2030

24 Tháng Mười Một 2021

Nhằm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, UBND huyện Nam Đàn – Nghệ An đã xây dựng kế hoạch triển khai với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện trong giai đoạn 2021-2030.

Bắt đầu2345791011Sau
Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top