CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Phú Bình – Thái Nguyên: đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Phú Bình – Thái Nguyên: đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

26 Tháng Mười Một 2022

Là huyện miền núi, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, huyện Phú Bình - Thái Nguyên luôn là một trong những địa phương tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Các hoạt động TDTT diễn ra thường xuyên đã góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần của người dân đồng thời tạo nền tảng xây dựng nguồn lực VĐV thành tích cao của huyện tham gia các giải đấu cấp tỉnh.

Huyện Mỹ Xuyên – Sóc Trăng:  Nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân rèn luyện TDTT theo gương Bác Hồ vĩ đại

Huyện Mỹ Xuyên – Sóc Trăng: Nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân rèn luyện TDTT theo gương Bác Hồ vĩ đại

25 Tháng Mười Một 2022

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã luôn quan tâm chú trọng phát triển TDTT. Nhờ đó, phong trào TDTT quần chúng của huyện Mỹ Xuyên – tỉnh Sóc Trăng tiếp tục được duy trì và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các hoạt động TDTT đã góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Huyện An Biên đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng

Huyện An Biên đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng

08 Tháng Mười Một 2022

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn huyện An Biên đã có bước phát triển mạnh mẽ, các chỉ số về TDTT tăng hàng năm. Các hoạt động TDTT diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập hàng ngày, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe cũng như đời sống tinh thần nhân dân.

Huyện Hòn Đất – Kiên Giang phấn đấu đến năm 2030: 100% xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa – TDTT đạt chuẩn

Huyện Hòn Đất – Kiên Giang phấn đấu đến năm 2030: 100% xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa – TDTT đạt chuẩn

31 Tháng Mười 2022

Trong những năm qua nhờ thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, công tác phát triển TDTT của huyện Hòn Đất – Kiên Giang đã có những bước chuyển biến tích cực. Dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng của TDTT đối với sức khỏe, qua đó góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển dân sinh, kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phát triển phong trào TDTT quần chúng ở Giao Thủy-Nam Định

Phát triển phong trào TDTT quần chúng ở Giao Thủy-Nam Định

24 Tháng Mười 2022

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác TDTT đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, những năm qua, các cấp chính quyền huyện Giao Thủy đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trên địa bàn huyện. Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ tập luyện TDTT từ huyện đến cơ sở được đầu tư xây dựng đồng đều; các giải thi đấu thể thao quần chúng được duy trì tổ chức thường xuyên; nhiều CLB TDTT được khuyến khích thành lập và hoạt động hiệu quả… Nhờ đó, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên hàng năm không ngừng tăng, chất lượng phong trào được nâng lên.

Huyện Đồng Phú – Bình Phước đẩy mạnh phát triển TDTT quần chúng

Huyện Đồng Phú – Bình Phước đẩy mạnh phát triển TDTT quần chúng

19 Tháng Mười 2022

Trong những năm qua, huyện Đồng Phú –  Bình Phước là một trong những địa phương tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động TDTT và ngày càng thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Các hoạt động TDTT được duy trì không chỉ nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần của người dân mà qua đó còn giúp các nhà chuyên môn phát hiện, tuyển chọn những gương mặt có thành tích cao bổ sung cho lực lượng VĐV của huyện tham gia thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh và toàn quốc.

Huyện Văn Quan – Lạng Sơn: Tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Huyện Văn Quan – Lạng Sơn: Tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

18 Tháng Mười 2022

Thiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Văn Quan – Lạng Sơn đã quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng. Bằng nhiều hình thức luyện tập, các chương trình, nội dung thi đấu phong phú đã thu hút mọi tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao đời sống, sức khỏe, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

123468910Sau
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top