TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Huyện Nam Đông – Thừa Thiên Huế: huy động nguồn lực xã hội hóa để phát triển phong trào TDTT

Huyện Nam Đông – Thừa Thiên Huế: huy động nguồn lực xã hội hóa để phát triển phong trào TDTT

20 Tháng Mười Hai 2021

Trong những năm qua, UBND huyện Nam Đông – Thừa Thiên Huế luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao phát triển phong trào TDTT cũng như công tác xã hội hóa trong đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu tập luyện của người dân. Để đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa trong lĩnh vực TDTT, UBND huyện Nam Đông đã xây dựng kế hoạch chi tiết để kêu gọi nguồn lực xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện.

Huyện Ia H’Drai đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030

Huyện Ia H’Drai đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030

20 Tháng Mười Hai 2021

Phát huy vai trò tự quản, tính sáng tạo của nhân dân, đồng thời lấy khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học là địa bàn chính để triển khai cuộc vận động. Đây cũng là cơ sở để đề ra nội dung, tiêu chí và đánh giá hiệu quả của Cuộc vận động ... là những yêu cầu mà UBND huyện Ia H’Drai hướng tới trong quá trình triển khai cuộc vận động trong giai đoạn 2021-2030.

Thái Nguyên triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030

Thái Nguyên triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030

17 Tháng Mười Hai 2021

Thực hiện Quyết định số 1157/QĐ-BVHTTDL ngày 02/4/2021 của Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh.

TDTT huyện Diên Khánh phấn đấu đạt 36.5% dân số tập luyện TDTT thường xuyên vào năm 2030

TDTT huyện Diên Khánh phấn đấu đạt 36.5% dân số tập luyện TDTT thường xuyên vào năm 2030

16 Tháng Mười Hai 2021

Trong những năm qua, huyện Diên Khánh luôn quan tâm phát triển TDTT. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triên kinh tế xã hội của địa phương. Trọng đó, việc triển khai thực hiện cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đã nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Chính vì vậy, Diên Khánh đã trở thành một trong những điểm sáng trong phong trào TDTT của tỉnh Khánh Hòa.

Tập luyện TDTT đã trở thành thói quen và là nhu cầu không thể thiếu của đông đảo nhân dân

Huyện Triệu Phong – Quảng Trị: triển khai cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030

Huyện Triệu Phong – Quảng Trị: triển khai cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030

15 Tháng Mười Hai 2021

Sau 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, huyện Triệu Phong – Quảng Trị luôn là đơn vị điển hình về thành tích hoạt động TDTT. Các chỉ tiêu về TDTT của huyện luôn hoàn thành và vượt mức đề ra.

Huyện Thanh Miện – Hải Dương phấn đấu đưa số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt tỷ lệ trên 35% vào năm 2025

Huyện Thanh Miện – Hải Dương phấn đấu đưa số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt tỷ lệ trên 35% vào năm 2025

14 Tháng Mười Hai 2021

Để đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030, UBND huyện Thanh Miện đã xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể.

Huyện Năm Căn tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

Huyện Năm Căn tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

13 Tháng Mười Hai 2021

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được sau 10 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020, UBND huyện Năm Căn – Cà Mau đã xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai cuộc vận động trong giai đoạn 2021-2030, trong đó đặt ra nhiều chỉ tiêu và nhiệm vụ cần phải đạt được trong giai đoạn tới.

123468910Sau
Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top