TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Những điểm nhấn trong cuộc vận động"Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại" tại Châu Thành - Đồng Tháp

Những điểm nhấn trong cuộc vận động"Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại" tại Châu Thành - Đồng Tháp

11 Tháng Ba 2022

Trong những năm qua, phong trào TDTT huyện Châu Thành từng bước được đẩy mạnh, nhiều loại hình hoạt động TDTT được áp dụng thu hút các thành phần đối tượng tham gia, nhất là đã khơi dậy, phát triển các loại hình thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian phong phú, sinh động. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” từng bước được mở rộng, người dân ý thức tự chọn cho mình một môn TDTT phù hợp để tập luyện.

Thể thao Tam Đường – Lai Châu sau 1 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

Thể thao Tam Đường – Lai Châu sau 1 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

09 Tháng Ba 2022

Những năm qua phong trào TDTT huyện Tam Đường luôn có sự khởi sắc và giành được nhiều thành tích đáng tự hào, nhiều năm là đơn vị dẫn đầu phong trào TDTT của tỉnh Lai Châu. Có được thành tích này là do sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND huyện trong việc đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030.

Hải Hậu triển khai kế hoạch cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030

Hải Hậu triển khai kế hoạch cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030

03 Tháng Ba 2022

Nhằm phát triển sự nghiệp thể dục thể thao (TDTT) của huyện trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, UBND huyện Hải Hậu đã ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2030.

Huyện Khánh Sơn – Khánh Hòa đẩy mạnh phát triển TDTT quần chúng giai đoạn 2021-2030

Huyện Khánh Sơn – Khánh Hòa đẩy mạnh phát triển TDTT quần chúng giai đoạn 2021-2030

28 Tháng Hai 2022

Nhờ sự quan tâm, sự quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc triển khai và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Bác vĩ đại”, phong trào TDTT quần chúng huyện Khánh Sơn ngày càng phát triển và từng bước khẳng định vị thế trong công tác TDTT của tỉnh Khánh Hòa. Các hoạt động TDTT luôn nhận được sự tham gia của nhiều thành phần, đối tượng từ già đến trẻ, nhất là lực lượng thanh, thiếu niên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động… Không phân biệt tuổi tác, giới tính, mỗi người dân đều tự chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày, nhờ đó tạo thành phong trào sôi nổi, rộng khắp góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực cũng như đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Giai đoạn 2021-2030: Hà Giang thực hiện đối mới trong phương thức lãnh đạo đối với công tác TDTT

Giai đoạn 2021-2030: Hà Giang thực hiện đối mới trong phương thức lãnh đạo đối với công tác TDTT

28 Tháng Hai 2022

Nhằm kêu gọi, vận động nhân dân tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện và tạo thành thói quen hoạt động, vận động hợp lý suốt đời để nâng cao sức khỏe, thể chất qua đó tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; đồng thời hướng tới mục tiêu “Dân cường, quốc thịnh”, UBND tỉnh Hà Giang ban hành kế hoạch phát triển sự nghiệp TDTT quần chúng tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Sốp Cộp - Sơn La triển khai cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Sốp Cộp - Sơn La triển khai cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

23 Tháng Hai 2022

Nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển TDTT trong giai đoạn tới, đáp ứng yêu cầu nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, UBND huyện Sốp Cộp xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030.

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

26 Tháng Giêng 2022

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030.

123578910Sau
Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top