CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Huyện Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh: Phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Huyện Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh: Phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

11 Tháng Tư 2023

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, trong hời gian qua, huyện Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Nhiều công trình văn hóa, thể thao được xây dựng đã đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tập luyện TDTT của nhân dân. Qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng như cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. 

Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi: chú trọng phát triển hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao

Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi: chú trọng phát triển hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao

06 Tháng Tư 2023

Với mục tiêu đưa hoạt động TDTT về cơ sở nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, đồng thời duy trì, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kết hợp với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Huyện Tam Bình – Vĩnh Long: Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới

Huyện Tam Bình – Vĩnh Long: Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới

08 Tháng Mười Hai 2022

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động TDTT. Nhờ đó, phong trào tập luyện TDTT trong quần chúng nhân dân ngày càng được lan tỏa rộng rãi khắp các địa phương, nhất là ở các xã, phường, tổ dân phố, thôn, xóm.

Huyện Bạch Thông – Bắc Kạn đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Huyện Bạch Thông – Bắc Kạn đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

07 Tháng Mười Hai 2022

Trong những năm qua, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo huyện Bạch Thông , phong trào TDTT huyện Bạch Thông đã có nhiều khởi sắc. Đặc biệt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện TDTT.

TDTT huyện Mỹ Đức: đi lên từ cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

TDTT huyện Mỹ Đức: đi lên từ cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

06 Tháng Mười Hai 2022

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại",  trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Mỹ Đức – Hà Nội đã quan tâm, chú trọng công tác phát triển TDTT. Các hoạt động TDTT trên địa bàn huyện diễn ra đa dạng, hình thức luyện tập phong phú đã tạo thành phong trào rộng khắp và ngày càng thu hút  đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Huyện Minh Long – Quảng Ngãi: đẩy mạnh công tác phát triển TDTT quần chúng

Huyện Minh Long – Quảng Ngãi: đẩy mạnh công tác phát triển TDTT quần chúng

06 Tháng Mười Hai 2022

Hướng tới mục tiêu xây dựng một nền TDTT toàn diện, trong đó lấy thể thao phong trào, thể thao trường học làm nền tảng, làm cơ sở cho sự phát triển công tác TDTT của huyện, UBND huyện Minh Long đã ban hành kế hoạch phát triển TDTT giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp; chú trọng phát triển phong trào TDTT quần chúng

Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp; chú trọng phát triển phong trào TDTT quần chúng

28 Tháng Mười Một 2022

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, trong những năm qua, các cấp chính quyền huyện Hồng Ngự còn đặc biệt quan tâm phát triển TDTT. Các hoạt động TDTT diễn ra sôi nổi, thường xuyên với nhiều nội dung phong phú đã góp phần đưa Hồng Ngự trở thành một trong những huyện miền núi có phong trào TDTT phát triển của tỉnh Đồng Tháp. 

123578910Sau
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top