CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Thành phố Bắc Giang: thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao

Thành phố Bắc Giang: thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao

30 Tháng Tám 2023

Trong những năm gần đây, điều kiện kinh tế, xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu hưởng thụ về văn hóa, thể thao ngày càng nâng cao. Chính vì vậy, việc đầu tư cơ sở vật chất, nhất là hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở luôn được cấp các chính quyền thành phố Bắc Giang quan tâm, chú trọng.

Lan tỏa phong trào TDTT quần chúng ở huyện Lương Tài

Lan tỏa phong trào TDTT quần chúng ở huyện Lương Tài

30 Tháng Tám 2023

Nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên khắp địa bàn, trong những năm qua các cấp các ngành huyện Lương Tài – Bắc Ninh đã triển khai nhiều chương trình, giải pháp để phát triển phong trào TDTT, từ đó đưa thể thao trở thành thói quen hàng ngày của mỗi người dân nơi đây.

Huyện Tuy Phước – Bình Định: thiết chế văn hóa, thể thao góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Huyện Tuy Phước – Bình Định: thiết chế văn hóa, thể thao góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

21 Tháng Tám 2023

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, các cấp chính quyền huyện Tuy Phước luôn quan tâm phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở.

Huyện Bình Liêu – Quảng Ninh: hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao góp phần thúc đẩy phong trào TDTT phát triển

Huyện Bình Liêu – Quảng Ninh: hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao góp phần thúc đẩy phong trào TDTT phát triển

18 Tháng Tám 2023

Bình Liêu là huyện vùng cao biên giới, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng các cấp chính quyền luôn quan tâm, chú trọng phát triển phong trào TDTT nhằm góp phần nâng cao sức khỏe của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Đóng góp vào sự thành công đó, một phần là nhờ thực hiện tốt công tác xây dựng và nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa, thể thao.

Huyện Thanh Trì quan tâm xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Huyện Thanh Trì quan tâm xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

16 Tháng Tám 2023

Trong những năm qua, việc xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) cơ sở được các cấp chính quyền huyện Thanh Trì quan tâm, triển khai đồng bộ, với nhiều giải pháp, cách làm hay, sáng tạo. Nhờ đó, các chỉ tiêu về văn hóa, thể thao luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, các thiết chế VHTT được xây dựng đã góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ giá trị văn hóa tinh thần cũng như thúc dẩy phong trào tập luyện TDTT trong nhân dân.

Quảng Ninh chú trọng đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao

Quảng Ninh chú trọng đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao

16 Tháng Tám 2023

Xác định thiết chế văn hóa, thể thao là yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn huyện từng bước được khai thác, sử dụng hiệu quả đã góp phần phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần, rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

TDTT Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

TDTT Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

18 Tháng Bảy 2023

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển mạnh mẽ và lan toả sâu rộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Qua đó, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tích cực tập luyện, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần của người dân.

135678910Sau
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top