CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Huyện Phú Ninh: nỗ lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở

Huyện Phú Ninh: nỗ lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở

30 Tháng Mười 2023

Trong những năm qua, việc xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được huyện Phú Ninh – Bình Dương quan tâm, triển khai đồng bộ, với nhiều giải pháp thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Qua đó, các thiết chế văn hóa, thể thao đã phát huy hiệu quả và góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ cũng như TDTT của địa phương ngày càng khởi sắc.

Quảng Nam thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao

Quảng Nam thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao

25 Tháng Mười 2023

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của các thiết chế văn hóa, thể thao, trong những năm qua công tác quản lý và tổ chức hoạt động các thiết chế luôn được các cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Nam đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, việc nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý các thiết chế văn hóa, phát huy tốt vai trò kết nối cộng đồng, từng bước được xây dựng, hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Huyện Đông Anh: chú trọng nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa, thể thao

Huyện Đông Anh: chú trọng nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa, thể thao

23 Tháng Mười 2023

Thực hiện “Đề án phát triển văn hóa – thể thao trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 -2023”, công tác văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Đông Anh đã có những bước khởi sắc và tạo dấu ấn mạnh mẽ.

Thái Nguyên sau 2 năm thực hiện Đề án “phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2035”

Thái Nguyên sau 2 năm thực hiện Đề án “phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2035”

19 Tháng Chín 2023

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Không chỉ gia tăng về mặt số lượng mà chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh cũng từng bước được nâng cao và đi vào hoạt động có nề nếp, đáp ứng nhu cầu về hưởng thụ văn hóa, văn nghệ và tập luyện TDTT của nhân dân.

Huyện Mê Linh: phát triển văn hóa, thể thao gắn với xây dựng nông thôn mới

Huyện Mê Linh: phát triển văn hóa, thể thao gắn với xây dựng nông thôn mới

15 Tháng Chín 2023

Trong những năm qua, các cấp chính quyền huyện Mê Linh đã quan tâm phát triển công tác văn hóa, thể thao. Đặc biệt, sau gần 3 năm thực hiện Chương trình 06-CTr/Tu của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”, và Đề án "Phát triển Văn hóa - Văn nghệ - TDTT huyện Mê Linh giai đoạn 2021- 2025,” công tác văn hóa, thể thao của huyện đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên: chú trọng đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao

Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên: chú trọng đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao

14 Tháng Chín 2023

Trong những năm qua, các cấp chính quyền huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên đã luôn quan tâm đầu tư mở rộng cơ sở vật chất, trang thiết bị hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở. Qua đó đáp ứng yêu cầu phục vụ nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Tân Uyên- Lai Châu: Thiết chế văn hóa, thể thao góp phần thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng

Tân Uyên- Lai Châu: Thiết chế văn hóa, thể thao góp phần thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng

13 Tháng Chín 2023

Trong những năm qua, các cấp chính quyền huyện Tân Uyên – Lai Châu đã quan tâm, đầu tư phát triển TDTT. Nhờ đó, phong trào TDTT quần chúng của huyện ngày càng khởi sắc. Đến nay, toàn huyện có trên 17.500 người thường xuyên tập luyện TDTT; 1.680 hộ được công nhận gia đình thể thao; 33 câu lạc bộ TDTT cơ sở.

245678910Sau
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top