CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Những điểm nhấn trong cuộc vận động"Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại" tại Châu Thành - Đồng Tháp

Trong những năm qua, phong trào TDTT huyện Châu Thành từng bước được đẩy mạnh, nhiều loại hình hoạt động TDTT được áp dụng thu hút các thành phần đối tượng tham gia, nhất là đã khơi dậy, phát triển các loại hình thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian phong phú, sinh động. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” từng bước được mở rộng, người dân ý thức tự chọn cho mình một môn TDTT phù hợp để tập luyện.

Dưới sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của huyện uỷ, UBND huyện và sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đạt nhiều kết quả, hoàn thành các chỉ tiêu. Cuộc vận động được triển khai bằng những hành động thiết thực, đã đem lại nhiều thành tích đáng kể cho phong trào TDTT của huyện. Một trong những giải pháp đó là thường xuyên tuyên truyền về cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng, sóng phát thanh, cổng thông tin điện tử), pa nô, áp phích, băng rôn cổ động trực quan và từ các buổi tập luyện tập trung đông người và các hoạt động tổ chức thi đấu giải hằng năm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị được duy trì phát động phong trào.

Bên cạnh đó, thường xuyên biên soạn, tuyên truyền và phổ biến các tài liệu hướng dẫn phương pháp luyện tập TDTT, tổ chức các hình thức tập luyện và thi đấu thể thao trong các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và toàn xã hội; Khuyến khich phát triển các CLB TDTT cơ sở tại các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, khu công nghiệp, đơn vị, trường học.  Đến nay, huyện có 06 CLB TDTT được thành lập và hoạt động thường xuyên, gồm: thể dục dưỡng sinh, bóng bàn, cầu lông, võ Taekwondo, Vovinam và Quần vợt. Tại các xã, thị trấn có tổng cộng 83 CLB , trong đó nổi bật là 01 CLB bóng đá được Công an hHuyện thành lập duy trì hoạt động thường xuyên.

Song song với đó, hàng năm, huyện đầu tư ngân sách cải tạo, nâng cấp các công trình TDTT và thiết chế TDTT để phục vụ cho hoạt động tập luyện của VĐV và nhân dân. Đến nay, đã xây dựng được 01 nhà thi đấu thể thao với 03 sân cầu lông và 01 sân bóng chuyền, 01 sân bóng đá 7 người (03 sân 5 người), 01 sân quần vợt, 02 sân bi sắt, 01 quảng trường phục vụ cho các hoạt động ngoài trời. Đây cũng là nơi diễn ra các hoạt động TDTT thường xuyên và tổ chức các giải thể thao quần chúng hàng năm của địa phương. Ngoài ra, còn có 50 thiết bị dụng cụ tập luyện thể dục ngoài trời được đầu tư theo hình thức xã hội hóa thu hút nhiều đối tượng tham gia luyện tập. 

Một trong những điểm nhấn của phong trào TDTT huyện Châu Thành là hoạt động thể thao trong học đường luôn được các cấp, các ngành chú trọng và đạt nhiều kết quả khả quan. Đến nay, 100% trường phổ thông thường xuyên tổ chức cho học sinh tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ và dạy bơi cho học sinh. 

Tỷ lệ trường mầm non, trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục của từng cấp học đạt 100%. Tỷ lệ cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả môn học giáo dục thể chất đạt 100%. Tỷ lệ cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức dạy bơi cho học sinh đạt 50% và phổ biến các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam đạt 9,96%. Tỷ lệ học sinh thường xuyên tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa đạt 90%; học sinh đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi đạt 97%. Các công trình thể thao được ngành giáo dục và ngành văn hóa - thể thao phối hợp khai thác, sử dụng hiệu quả. 100% trường phổ thông có sân tập luyện TDTT và 33,3% số trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có phòng học giáo dục thể chất hoặc Nhà đa năng, Nhà tập đa năng đạt tiêu chuẩn quy định.

Công tác rèn luyện thân thể và hoạt động TDTT đối với cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang cũng thường xuyên được quan tâm. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện  thường xuyên duy trì tổ chức các hoạt động rèn luyện thể lực và tập luyện tập TDTT. Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đều duy trì tổ chức Hội thao trong lực lượng Dân quân nhân các ngày lễ lớn trong năm như: lễ 22 /12, 30/4. Thông qua đó tuyển chọn các VĐV có thành tích cao tham gia các giải thi đấu do Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tổ chức với các môn chủ lực như: Ba môn quân sự phối hợp nam, nữ, võ chiến đấu nam, nữ, bơi vũ trang nam, nữ. 

Huyện cũng có nhiều chính sách kêu gọi đầu tư phát triển TDTT như giao đất lấy cơ sở hạ tầng, giảm thuế kinh doanh và xã hội hóa nhà nước và nhân dân cùng làm…Tuy nhiên, điều kiện phát triển kinh tế địa phương có nhiều bất cập nên việc vận động thu hút nhà đầu tư còn hạng chế. Đến nay, toàn huyện hiện có 01 sân Quần vợt được nhà đầu tư tài trợ về cơ sở hạ tầng, 02 sân bóng đá mini giao đất đổi lấy công trình dài hạng 05 năm, 02 bộ dụng cụ thể thao luyện tập ngoài trời nhà nước và nhân dân cùng làm. Ngoài ra, còn có sự đóng góp của mạnh thường quân tài trợ các giải thi đấu thể thao hàng năm phát động phong trào…

Nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn 2021-2030

Với mục tiêu phát triển mạnh mẽ có hiệu quả phong trào TDTT quần chúng nhằm nâng cao sức khỏe cho nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, Huyện đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Theo đó, sẽ tăng cường phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác TDTT, cũng như kế hoạch triển khai gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân toàn huyện. Nội dung tuyên truyền về vai trò, tác dụng của TDTT, góp phần nâng cao lối sống lành mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Gắn kết, lồng ghép việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với việc tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cùng với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Phát triển các loại hình tập luyện, thi đấu TDTT quần chúng nói chung và cho thanh thiếu niên, học sinh nói riêng. Duy trì tổ chức các giải thi đấu thể thao phù hợp với từng đối tượng. Thu hút các nguồn lực của xã hội và nguồn ngân sách huyện bảo đảm dành tỷ lệ ngân sách hợp lý để xây dựng các sân chơi, bãi tập, công trình thể thao, đặc biệt trong các trường học gắn với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở, xã hội hóa về TDTT và vui chơi giải trí ở nông thôn. Xúc tiến xây dựng cơ chế để khuyến khích các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia xây dựng cơ sở vật chất TDTT, vận động Nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên của các CLB, sân thể thao xã, thị trấn theo mô hình xã hội hóa và hoạt động dịch vụ TDTT.

Biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” vào dịp sơ kết, tổng kết hàng năm, 5 năm và cả giai đoạn.

KC

Print
925 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top