CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị: triển khai cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, công tác TDTT của huyện Vĩnh Linh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Để góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng, trọng tâm là việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030.

Các mục tiêu cụ thể được đặt ra

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác TDTT đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đồng thời với sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân, giai đoạn 2021-2030, huyện đặt ra các chỉ tiêu cụ thể: Số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 38% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 40% dân số của cả huyện; Số gia đình luyện tập TDTT đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 33% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 34% số hộ gia đình. Đến năm 2025 đạt 100% số xã, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trong đó có 90% đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL.

Tập luyện TDTT là nhu cầu không thể thiếu đối với nhiều người dân

Điểm nhấn trong kế hoạch phát triển TDTT của huyện trong giai đoạn này chính là tập trung đầu tư cho công tác giáo dục thể chất và hoạt động TDTT trong học đường. Huyện đặt mục tiêu phấn đấu đến 2025, các trường học và trung tâm giáo dục nghề nghiệp thực hiện chương trình thể thao ngoại khóa đạt 90% và năm 2030 đạt 95%; 100% số trường bậc phổ thông có CLB TDTT, có hệ thống cơ sở vật chất đủ đảm bảo phục vụ cho hoạt động TDTT, có đủ giáo viên và hướng dẫn viên theo tiêu chuẩn quy định, thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa đến năm 2025 đạt 85% và đến năm 2030 đạt 95% tổng số trường; Phấn đấu số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đến năm 2025 đạt 90% và đến năm 2030 đạt 95% tổng số học sinh bậc phổ thông các cấp.

Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động TDTT trong lực lượng vũ trang, trong đó đối với lực lượng quân đội nhân dân phấn đấu đến năm 2030: Tỷ lệ đơn vị tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên đạt 100%; Tỷ lệ đơn vị thực hiện đủ chương trình rèn luyện thân thể cán bộ, chiến sỹ theo quy định là 100%; Tỷ lệ đơn vị đạt tiêu chuẩn tổ chức rèn luyện thân thể theo quy định là 100%; Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ rèn luyện TDTT thường xuyên đạt 100%; Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định đạt 100%; Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ biết bơi đạt 100%; 100% đơn vị có khu sân tập luyện thể thao cơ bản, trên 50% đơn vị có hồ bơi đơn giản.

Trong lực lượng Công an nhân dân: Tỷ lệ các đơn vị tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên đạt 100%; Tỷ lệ các đơn vị đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực là 100%; Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tham gia kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện the lực theo quy định đạt 100%; Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thế lực theo quy định đạt 100%; Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tập luyện TDTT thường xuyên đạt 100%; Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ biết bơi đạt 100%; Có cơ sở vật chất, sân bãi cơ bản và thường xuyên tổ chức các hoạt động TDTT đạt 100%. 100% đơn vị cấp xã, thị trấn tổ chức Đại hội TDTT; trên 85% đơn vị cấp xã tổ chức tháng hoạt động thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Các nhiệm vụ trọng tâm

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, huyện sẽ tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm là: Tổ chức các hình thức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân về Cuộc vận động, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TDTT. Đồng thời tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” và tháng hoạt động TDTT trong dịp tháng 3 hàng năm nhằm tuyên truyền về ý nghĩa, tác dụng của việc luyện tập TDTT; Qua đó, vận động mỗi người dân lựa chọn môn thể thao thích hợp, cách thức luyện tập phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi, giới tính, vùng miền, tình trạng sức khỏe đế duy trì nề nếp, thói quen thường xuyên luyện tập hằng ngày.

Cụ thể hóa Cuộc vận động, các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác TDTT thông qua việc ban hành và triển khai Chương trình, Kế hoạch, Đề án, Dự án của các đơn vị, địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhu cầu luyện tập TDTT của Nhân dân.

Xây dựng, phổ biến tài liệu, tranh ảnh, video clip hướng dẫn luyện tập TDTT phù hợp lứa tuổi, giới tính, vùng miền, tình trạng sức khỏe của người dân; hướng dẫn kiến thức TDTT, chuyên môn, kỹ thuật các môn thể thao từ đơn giản đến nâng cao, các phương pháp tập luyện TDTT  đúng cách và các nguyên tắc đảm bảo vệ sinh, an toàn, phòng chống tai nạn, chấn thương khi tập luyện;

Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về hướng dẫn tập luyện TDTT nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên cho các ngành, đoàn thể, các đơn vị xã, thị trấn, trường học và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện và thi đấu các môn TDTT.

Phát triển các mô hình tổ, đội, nhóm, các CLB TDTT; các đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện TDTT đa dạng, phong phú, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn, nhân viên chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao theo quy định.

Ký kết và triển khai Chương trình, Kế hoạch phối hợp giữa ngành Văn hóa Thông tin huyện với các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp về chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động TDTT trong khối cán bộ, công nhân viên chức, lao động, nông dân, phụ nữ, thanh thiếu nhi, người cao tuổi, người khuyết tật, học sinh và khối cán bộ, chiến sỹ lượng vũ trang.

Triến khai Cuộc vận động trong các gia đình nhằm phát huy vai trò gương mẫu, tích cực của các thành viên trong gia đình tham gia tập luyện TDTT, xây dựng gia đình thể thao; các bậc phụ huynh quan tâm đầu tư kinh phí, trang phục, dụng cụ, tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh được vui chơi giải trí, rèn luyện thể chất, tập luyện thi đấu các môn thể thao.

Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân tổ chức hoạt động TDTT, đặc biệt đối với các dịch vụ hướng dẫn tập luyện TDTT trên các kênh thông tin, truyền thông, mạng xã hội nhằm quản lý, hướng dẫn các cơ sở đảm bảo yêu cầu chuyên môn và từng bước nâng cao chất lượng hướng dẫn tập luyện cho Nhân dân.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, xã, thị trấn, trường học quan tâm tổ chức các hội thi, giải thi đấu các môn thể thao, đại hội thể dục, thể thao nhằm tạo động lực thi đua phấn khởi và khuyến khích, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong khối cán bộ, công nhân viên chức, lao động, nông dân, phụ nữ, thanh thiếu nhi, người cao tuổi, người khuyết tật, học sinh, sinh viên và khối cán bộ, chiến sỹ lượng vũ trang;

Khuyến khích các đơn vị, địa phương tổ chức giải thi, hội thi văn hóa, thể thao các dân tộc gắn với việc sưu tầm, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian.

Các địa phương, đơn vị, đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động TDTT, đồng thời quan tâm đầu tư kinh phí, quỹ đất, cơ sở vật chất và bố trí thời gian phù hợp để mọi người dân được tham gia tập luyện, thi đấu thể thao rèn luyện thể chất và tinh thần.

Củng cố và phát triển hệ thống thiết chế về TDTT quần chúng ở cơ sở. Xây dựng mô hình điểm về cơ sở vật chất và tố chức hoạt động TDTT tại các thôn, bản, khu phố và các xã, thị trấn.

Đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp, tố chức và cá nhân đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất và tổ chức các loại hình hướng dẫn tập luyện TDTT đảm bảo tính khoa học, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Nhân dân.

Đặc biệt, thường xuyên kiện toàn bộ máy TDTT  các cấp, các ngành và ở cơ sở; đào tạo và bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào TDTT trong tình hình mới.

Một vài nét về công tác TDTT của huyện Vĩnh Linh đến năm 2021

-Tỉ lệ người tập TDTT thường xuyên đạt 37%; tỉ lệ hộ gia đình tập TDTT thường xuyên đạt 32%; tỉ lệ cán bộ, công chức tập luyện một môn thể thao thường xuyên đạt 80%; 100% cán bộ chiến sĩ trong LLVT đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực; có trên 99% học sinh đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực học sinh theo tiêu chuẩn.

- Phong trào thể thao trong trường học phát triển, tiêu biểu là Hội khỏe Phù Đổng

- Có trên 300 CLB TDTT như: Thể dục dưỡng sinh, đá cầu, cờ tướng, cờ vua, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, võ thuật.

- Có 63,8 ha đất sử dụng xây dựng các thiết chế thể thao, trên tổng diện tích quy hoạch là 70,53 ha.

-Đã xây dựng được 345 sân bóng đá, bóng chuyền; 120 sân cầu lông; 198 nhà văn hóa - khu thể thao thôn và nhiều sân chơi thể thao khác... Các công trình TDTT có tổng vốn đầu tư lên đến hàng trăm tỉ đồng. Trong đó tiêu biểu như Nhà thi đấu và luyện tập thể thao huyện được đầu tư xây dựng trên 17 tỉ đồng; Trung tâm văn hóa - TDTT thị trấn Bến Quan xây dựng gần 2 tỉ đồng; tại thị trấn Cửa Tùng và thị trấn Hồ Xá có 5 sân bóng đá nhân tạo, tổng kinh phí đầu tư trên 5 tỉ đồng...

-Mỗi năm ở cấp xã, thị trấn có từ 70 - 80 giải thi đấu và cấp huyện có từ 6 - 8 giải thi đấu TDTT được tổ chức. Tiêu biểu như: Giải bóng chuyền mừng Đảng - mừng xuân của thị trấn Hồ Xá; giải Đua thuyền truyền thống thị trấn Cửa Tùng; giải Bóng chuyền xã Vĩnh Tú; các xã miền núi: Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Ô thường xuyên tổ chức thi đấu các môn thể thao truyền thống như đẩy gậy, kéo co, nhảy bao bố..

-Thể thao học đường của Vĩnh Linh đoạt được nhiều giải thưởng nổi bật. Tiêu biểu, tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ VI (tháng3/2021), đoàn VĐV học sinh huyện Vĩnh Linh giành 174 huy chương cá nhân ( 67 HCV, 41 HCB, 66 HCĐ); 12 giải đồng đội; giải Nhì toàn đoàn khối Phòng giáo dục.

  • Bài, ảnh VD
Print
1136 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top