CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Huyện Minh Long – Quảng Ngãi: đẩy mạnh công tác phát triển TDTT quần chúng

Hướng tới mục tiêu xây dựng một nền TDTT toàn diện, trong đó lấy thể thao phong trào, thể thao trường học làm nền tảng, làm cơ sở cho sự phát triển công tác TDTT của huyện, UBND huyện Minh Long đã ban hành kế hoạch phát triển TDTT giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Những kết quả đã đạt được sau hơn một năm triển khai thực hiện kế hoạch

Là một huyện miền núi, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác TDTT của huyện ngày càng khởi sắc. Đặc biệt, sau hơn một năm triển khai kế hoạch phát triển TDTT của huyện Minh Long giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, công tác TDTT đã tiếp tục có những chuyển biến đáng ghi nhận. Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác TDTT trong nhân dân được nâng cao. Nhờ đó, các hoạt động tập luyện, thi đấu TDTT luôn thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Để phong trào TDTT của huyện phát triển, Phòng VH-TT huyện đã tham mưu cho UBND huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước, đồng thời định hướng các hoạt động trong lĩnh vực TDTT cho phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương. Trung bình hàng năm, huyện duy trì tổ chức từ 10-12 giải thi đấu thể thao quần chúng, hàng trăm giải thể thao, hội thi, hội thao của các cơ quan, trường học, các Hội (phụ nữ, nông dân…) tại các xã, phường, thị trấn cũng được tổ chức qua đó tạo không khí thi đua, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Đến nay, số người tham gia rèn luyện TDTT thường xuyên trên địa bàn huyện đạt 34% dân số. Nhiều hoạt động thể thao ở cơ sở được tổ chức gắn với các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, trở thành ngày hội văn hóa thể thao, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Song song với các hoạt động trên, các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện thời gian qua đã quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng thiết chế văn hóa, thể thao. Việc đầu tư xây dựng các khu thể thao ở cơ sở gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới với hệ thống nhà tập, sân bãi, trang thiết bị dành cho hoạt động tập luyện, thi đấu TDTT

Trong năm 2021, 2022 huyện tập trung tổ chức Đại hội TDTT các cấp và tuyển chọn các VĐV xuất sắc tham gia 12/12 môn tại Đại hội TDTT tỉnh Quảng Ngãi. Đoàn VĐV huyện Minh Long đã giành 06 HCV, 02 HCB, 4 HCĐ.

Hướng tới các mục tiêu đến năm 2025

Phấn đấu đến năm 2025, số người tập luyện TDTT trên địa bàn huyện đạt 40%, số gia đình thể thao đạt 35%; phấn đấu 100% trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình môn học GDTC của từng cấp học; 100% trường Tiểu học, trung học cơ sở và THPT có sân tập theo tiêu chuẩn quy định.

Bên cạnh đó, 98% số cán bộ chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực; 100% đơn vị làm tốt công tác kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể; 100% chiến sỹ lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể thao; 100% cán bộ, chiến sỹ biết bơi.

Để hoàn thành mục tiêu trên, huyện đề ra các mục tiêu trọng tâm và giải pháp đó là tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tập luyện TDTT; đồng thời đảm bảo tốt nguồn lực về tài chính để duy trì tổ chức các hoạt động TDTT hàng năm. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực TDTT.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, tổ chức chính trị xã hội đối với việc phát triển TDTT. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia tập luyện TDTT, đặc biệt là các tầng lớp cán bộ, công chức, viên chức. Duy trì phong trào tập luyện TDTT trong khối cán bộ, công nhân viên chức. Mỗi cơ quan hình thành 1- 2 CLB TDTT thu hút cán bô, công nhân viên chức tham gia tập luyện. Duy trì tổ chức các giải thể thao, Hội thao dành cho cán bộ , công nhân viên chức, người lao động trong toàn huyện.

Đối với các trường học, nâng cao chất lượng dạy và học thể dục chính khóa, phát triển hoạt động thể thao ngoại khóa có nề nếp, bảo đảm mục tiêu phát triển thể lực toàn diện cho học sinh, xây dựng phát triển các loại hình CLB TDTT trường học, đảm bảo các trường học đều có CLB TDTT. Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng thể thao ngay từ cấp tiểu học để làm tiền đề cho công tác đào tạo lực lượng thể thao thành tích cao về lâu dài. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị TDTT trường học phục vụ cho hoạt động ngoại hóa. Thực hiện tốt“Chương trình phổ cập bơi phòng, chống đuối nước” trong học sinh và đưa môn Bơi vào chương trình giảng dạy tự chọn đối với các trường tiểu học có hồ bơi.

Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu đô thị văn minh. Phát triển các môn thể thao dân tộc và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong các hoạt động TDTT. Từng bước đưa các môn này vào các hoạt động lễ hội truyền thống, ngày hội văn hóa – thể thao, Đại hội TDTT các cấp, nhằm đẩy mạnh phong trào TDTT, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân.

Từng bước tăng đầu tư ngân sách cho sự nghiệp TDTT, đồng thời tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước trong các hoạt động TDTT.

Quy hoạch xây dựng các công trình TDTT gắn với phát triển VHTTDL và dịch vụ thể thao giải trí. Tạo mạng lưới cơ sở hạ tầng TDTT đồng bộ, phục vụ cho việc tập luyện hàng ngày của nhân dân, xây dựng các khu tập luyện trong các khuôn viên trường học, Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng, tại những công viên, khuôn viên cây xanh, quảng trường.…

VD

Print
530 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top