CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Huyện miền núi Bình Gia –Lạng Sơn đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Trong những năm gần đây, để thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng của địa phương, các cấp chính quyền đã chú trọng đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào Toàn  dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong trào xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2021 – 2030, huyện Bình Gia đặt ra những mục tiêu và những nội dung, giải pháp cụ thể trong định hướng phát triển TDTT.

Những mục tiêu cần hướng tới

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn của địa phương, UBND huyện Bình Gia đã đặt chỉ tiêu phấn đấu: Số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đến năm 2025 đạt trên 25% và năm 2030 đạt trên 30% dân số của cả huyện. Số gia đình luyện tập TDTT đến năm 2025 đạt trên 17% và năm 2030 đạt trên 21% số hộ gia đình trên địa bàn huyện.

Đến năm 2030 đạt 100% số xã, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL và có ít nhất 20 câu lạc bộ TDTT cơ sở trở lên.

Ngoài việc phát triển phong trào TDTT quần chúng, Bình Gia đặc biệt quan tâm đến công tác GDTC và phong trào thể thao trường học. Phấn đấu, 100% số trường bậc phổ thông có CLB TDTT; có hệ thống cơ sở vật chất đủ điều kiện phục vụ cho hoạt động TDTT; có đủ giáo viên và hướng dẫn viên TDTT, thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa đến năm 2025 đạt từ 70% đến 75% và đến năm 2030 đạt từ 80% đến 85% tổng số trường. Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đến năm 2025 đạt trên 90% và đến năm 2030 đạt trên 95% tổng số học sinh bậc phổ thông các cấp.

Đối với lực lượng Quân đội nhân dân: Tỷ lệ đơn vị tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên đạt trên 99%. Tỷ lệ đơn vị thực hiện đủ chương trình rèn luyện thân thể cán bộ, chiến sỹ theo quy định đạt 100%. Tỷ lệ đơn vị đạt tiêu chuẩn tổ chức rèn luyện thân thể theo quy định đạt trên 98%. Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ rèn luyện TDTT thường xuyên đạt trên 90%. Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định đạt 95%. Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ biết bơi đạt trên 97%. Và trong lực lượng Công an nhân dân: Tỷ lệ các đơn vị tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên đạt từ 90% trở lên. Tỷ lệ các đơn vị đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định trên 85%. Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tham gia kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định 100%. Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định đạt 80% trở lên.  Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tập luyện TDTT thường xuyên đạt từ 98% trở lên. Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ biết bơi đạt từ 95% trở lên. Công an huyện có cơ sở vật chất, sân bãi cơ bản và thường xuyên hoạt động TDTT.

Phấn đấu 95% đơn vị cấp xã tổ chức Đại hội TDTT, trên 85% đơn vị cấp xã tổ chức tháng hoạt động thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Các nội dung và giải pháp thực hiện

Để hoàn thành các mục tiêu trên, kế hoạch của huyện Bình Gia tập trung vào một số nội dung chính bao gồm: Tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động đảm bảo thống nhất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của các đơn vị, địa phương. Xây dựng mạng lưới hướng dẫn toàn dân tập luyện TDTT  đúng cách để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc thể lực, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần và phòng, chống bệnh tật. Phối hợp liên ngành về quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn phát triển phong trào TDTT cho mọi đối tượng. Tổ chức giải thi đấu các môn thể thao nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào luyện tập TDTT của Nhân dân. Đầu tư nguồn lực triển khai Cuộc vận động đạt hiệu quả cao.

Cùng với đó, huyện Bình Gia cũng xác định rõ các giải pháp sẽ thực hiện trong giai đoạn 2021-2030 đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong việc tập trung nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới về nội dung, cách thức triển khai Cuộc vận động đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và xây dựng con người mới phát triển toàn diện.

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển TDTT giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030 ở các cơ quan, ban, ngành huyện: Giáo dục và Đào tạo, Quân đội, Công an. Kiện toàn bộ máy TDTT các ngành và ở cơ sở, tăng cường xây dựng và đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT.

Huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn lực XHH cho phát triển phong trào TDTT; khuyến khích phát triển kinh tế thể thao và các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tổ chức các dịch vụ tập luyện, thi đấu TDTT.

Tăng cường hợp tác về thể thao cho mọi người để tiếp cận với những nền TDTT tiên tiến trong việc phát triển thể chất và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất cơ chế chính sách về lĩnh vực TDTT đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Biểu dương, khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Một số kết quả đã đạt được

Hưởng ứng việc triển khai thực hiện cuộc vận động giai đoạn 2012-2020, công tác TDTT của huyện bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ. Phong trào TDTT quần chúng từng bước được đẩy mạnh, nhiều loại hình hoạt động TDTT được áp dụng thu hút các thành phần đối tượng tham gia, nhất là đã khơi dậy, phát triển các loại hình thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian phong phú, sinh động phù hợp với đặc điểm con người văn hóa của địa phương như; võ cổ truyền, múa lâ sư rồng, Nhảy sào, Bóng chuyền hơi… và một số môn thể thao như Bóng đá, Thể dục dưỡng sinh… Người dân tự chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân, trở thành phong trào rộng khắp, tự giác và trong mọi đối tượng từ thanh thiếu niên, người cao tuổi, đến cán bộ Công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị. Trong đó phải kể đến phong trào TDTT trong người cao tuổi. Theo thống kê, toàn huyện có hơn 5.600 hội viên Người cao tuổi, hiện có 34  CLB văn hóa, văn nghệ và TDTT được thành lập và duy trì các hoạt động thường xuyên.

Cùng với phong trào TDTT trong các hội viên Hội phụ nữ huyện cũng phát triển mạnh mẽ. Theo đó, tính đến nay, huyện Bình Gia đã có hơn 60 đội bóng chuyền hơi nữ, CLB dân vũ, earobic,..  thu hút trên 1.500 hội viên phụ nữ tham gia… Các CLB, đội nhóm này đều do hội phụ nữ cấp xã hoặc chi hội phụ nữ thành lập, duy trì hoạt động.

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc triển khai Cuộc vận động gặp nhiều khó khăn. Và để thích ứng với tình hình thực tế, việc triển khai thực hiện cuộc vận động được tổ chức linh hoạt (chuyển sang hình thức tập luyện tại nhà và được hướng dẫn tập luyện các bài tập phù hợp với từng độ tuổi, phương pháp tập luyện sao cho hiệu quả…).

Bài ảnh VD

Print
885 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top