CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Huyện Ia H’Drai đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030

Phát huy vai trò tự quản, tính sáng tạo của nhân dân, đồng thời lấy khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học là địa bàn chính để triển khai cuộc vận động. Đây cũng là cơ sở để đề ra nội dung, tiêu chí và đánh giá hiệu quả của Cuộc vận động ... là những yêu cầu mà UBND huyện Ia H’Drai hướng tới trong quá trình triển khai cuộc vận động trong giai đoạn 2021-2030.

Phấn đấu số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt tỷ lệ 30% vào năm 2025

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trong giai đoạn 2021-2030, UBND huyện đã đưa ra những chỉ tiêu cụ thể cần phấn đấu đạt được. Theo đó, số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đến năm 2025 đạt tỷ lệ 30% và năm 2030 đạt tỷ lệ 40% dân số của huyện. Số gia đình luyện tập TDTT đến năm 2025 đạt tỷ lệ 27% và năm 2030 đạt tỷ lệ 30% số hộ gia đình trong huyện. Đến năm 2030 đạt 100% số xã, có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL và có ít nhất 03 CLB TDTT cơ sở trở lên.

Đối với thể thao trường học, phấn đấu trên 90% học sinh đạt chuẩn về tiêu chuẩn rèn luyện thân thể năm 2025 và 98% vào năm 2030. Các trường phổ thông có CLB TDTT, có hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động TDTT, có đủ giáo viên GDTC, thực hiện tốt các hoạt động thể thao ngoại khóa đến năm 2025 đạt từ 85% - 90% và đến năm 2030 đạt từ 90 - 95% trên tổng số trường. Số học sinh được đánh giá, xếp loại thể lực theo tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh đến năm 2025 đạt trên 90% và đến năm 2030 đạt trên 95% tổng số học sinh bậc phổ thông.

Về TDTT trong lực lượng vũ trang, Ban chỉ huy Quân sự huyện chủ trì phối hợp với các đồn biên phòng và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về công tác TDTT trong lực lượng quân đội nhân dân. Trong đó, 100% đơn vị tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên; 100% đơn vị thực hiện đủ chương trình rèn luyện thân thể cán bộ, chiến sỹ; 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn tổ chức rèn luyện thân thể theo quy định. Trên 90% cán bộ, chiến sỹ rèn luyện TDTT thường xuyên; 95% cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định; 93% cán bộ, chiến sĩ biết bơi và 100% đơn vị có khu sân tập luyện thể thao.

Cùng với đó, công an huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu về công tác TDTT trong lực lượng công an nhân dân, cụ thể: Trên 90% đơn vị tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên; Trên 85% đơn vị đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định; 100% cán bộ, chiến sỹ tham gia kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực. Trên 80% cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực; Trên 98% cán bộ, chiến sỹ tập luyện TDTT thường xuyên và trên 95% cán bộ, chiến sĩ biết bơi. Công an các xã có cơ sở vật chất, sân bãi cơ bản và thường xuyên hoạt động TDTT.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc vận động

Để cuộc vận động triển khai mang lại hiệu quả cao thì việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc vận động là nhiệm vụ cấp thiết. Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, quán triệt rộng rãi trong toàn xã hội, đặc biệt là các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước về Cuộc vận động, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TDTT, đảm bảo thống nhất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của các đơn vị, địa phương và xu thế phát triển của xã hội.

Các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin tuyên truyền sâu rộng về Cuộc vận động, về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và một số quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT liên quan đến công tác TDTT. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và xã hội đối với việc phát triển GDTC và thể thao trường học trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh.

Triển khai phổ biến tài liệu, tranh ảnh, video clip hướng dẫn luyện tập TDTT phù hợp lứa tuổi, giới tính, địa bàn cư trú, tình trạng sức khỏe của người dân: hướng dẫn kiến thức TDTT; chuyên môn, kỹ thuật các môn thể thao từ đơn giản đến nâng cao; các phương pháp tập luyện TDTT đúng cách và các nguyên tắc đảm bảo vệ sinh, an toàn, phòng chống tai nạn, chấn thương khi tập luyện… Tổ chức đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về hướng dẫn tập luyện TDTT nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên cho các ngành, đoàn thể, các đơn vị, xã, trường học và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện và thi đấu các môn thể thao. Phát triển các mô hình tổ, đội, nhóm, các CLB TDTT; các đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện TDTT đa dạng, phong phú, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn, nhân viên chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao theo quy định nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân tập TDTT thuận lợi.

Phát huy vai trò gương mẫu, tích cực của các thành viên trong gia đình tham gia tập luyện TDTT, xây dựng gia đình thể thao; các bậc phụ huynh quan tâm đầu tư kinh phí, trang phục, dụng cụ, tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh, sinh viên được vui chơi giải trí, rèn luyện thể chất, tập luyện thi đấu các môn thể thao. Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân tổ chức hoạt động TDTT, đặc biệt đối với các dịch vụ hướng dẫn tập TDTT trên các kênh thông tin, truyền thông, mạng xã hội nhằm quản lý, hướng dẫn các cơ sở đảm bảo yêu cầu chuyên môn và từng bước nâng cao chất lượng hướng dẫn tập luyện cho nhân dân.

Đồng thời, UBND huyện cũng chỉ đạo các đơn vị hàng năm triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức các hội thi, giải thi đấu các môn thể thao, Đại hội TDTT, các hoạt động TDTT nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong khối nông dân, cán bộ, công nhân viên chức, lao động, phụ nữ, thanh thiếu nhi, người cao tuổi, người khuyết tật, học sinh, sinh viên và khối cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang. Bố trí thời gian phù hợp để mọi đối tượng cán bộ công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia tập luyện, thi đấu TDTT.

Khuyến khích các đơn vị, địa phương tổ chức giải thi, hội thi văn hóa, thể thao các dân tộc gắn với việc sưu tầm, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian. Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các hoạt động TDTT trong dịp tháng 3 hàng năm nhằm tuyên truyền về ý nghĩa, tác dụng của việc luyện tập TDTT để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật; đồng thời vận động mọi người chọn môn thể thao phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi, giới tính, địa bàn cư trú, tình trạng sức khỏe để duy trì nề nếp, thói quen thường xuyên luyện tập hằng ngày.

Song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền cũng như phát triển phong trào TDTT, để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện phục vụ nhu cầu tập luyện TDTT của người dân, các đơn vị liên quan từng bước củng cố và phát triển hệ thống thiết chế về TDTT quần chúng ở cơ sở. Xây dựng mô hình điểm về cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động TDTT tại các xã, thôn. Tăng cường hợp tác quốc tế về thể thao cho mọi người để tiếp cận với những nền TDTT tiên tiến trong việc phát triển thể chất và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tổ chức các dịch vụ tập luyện, thi đấu TDTT.

Phối hợp với Cơ quan Tổ chức – Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào TDTT trong tình hình mới.

KC

Print
921 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top