CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Huyện Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh: Phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, trong hời gian qua, huyện Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Nhiều công trình văn hóa, thể thao được xây dựng đã đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tập luyện TDTT của nhân dân. Qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng như cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. 

Image

Việc xây dựng, nâng cấp các khu vui chơi cho người già, trẻ em được huyện đặc biệt quan tâm (Ảnh: VD)

Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở có vai trò quan trọng, làm tiền đề cho các hoạt động của các phong trào văn hóa, văn nghệ và TDTT phát triển. Do đó, dưới sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, huyện Cẩm Xuyên luôn chú trọng phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng về văn hóa, TDTT.

Đặc biệt, huyện đã quan tâm quy hoạch quỹ đất xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; triển khai thực hiện lồng ghép phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào Toàn dân tập luyện TDTT theo gương Bác Hồ vĩ đại; Cùng vói đó, huyện cũng có chủ trương xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng và mua sắm các trang thiết bị chuyên dùng cho các thiết chế văn hóa, thể thao... Trong đó, công tác quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được huyện chú trọng, tích hợp nội dung quy hoạch thiết chế văn hóa vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương. Theo đó, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư xây dựng theo hướng tiếp cận các tiêu chí quy định của Bộ VHTTDL.

Theo thống kê, đến nay toàn huyện có 21/21 nhà văn hóa, khu thể thao xã đạt chuẩn theo quy định. Các thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng được yêu cầu sinh hoạt và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT phục vụ các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương.

Các nhà văn hóa - khu thể thao xã được trang bị bàn, ghế; phông màn; thiết bị âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, đạo cụ, phục trang phù hợp với địa phương… Đặc biệt, 100%  xã đã có quy hoạch và xây dựng điểm vui chơi giải trí dành cho người già và trẻ em. Các điểm vui chơi đã bố trí các trang thiết bị đảm bảo hoạt động như: thú nhún, cầu bập bênh, cầu trượt, xà đơn, xà kép, ghế đá, xích đu, sân bóng chuyền hơi...

Hiện, toàn huyện Cẩm Xuyên có 198/198 nhà văn hóa thôn đã được xây mới, nâng cấp, sửa chữa và đầu tư trang thiết bị, đáp ứng được yêu cầu của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng  Nông thôn mới. Cở sở vật chất sân bãi phục vụ cho hoạt động tập luyện và thi đấu TDTT cũng được đầu tư nâng cấp phục vụ nhu cầu của người dân. Toàn huyện hiện có 198/198 thôn có khu thể thao; 148 thôn có sân bóng đá, 198/198 thôn có sân bóng chuyền; 198/198 nhà văn hóa, khu thể thao đã triển khai trồng hệ thống cây hàng rào xanh, đảm bảo tỷ lệ trên 70%... 

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được xây dựng đã cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ (VHVN), thể dục, thể thao (TDTT) và vui chơi giải trí của Nhân dân. Qua đó, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.dân cư, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho nhân dân.

Hầu hết các thiết chế văn hóa thể thao của huyện được xây dựng từ nguồn kinh phí nhà nước. Chỉ tính riêng năm 2021, huyện  Cẩm Xuyên đã nhận được sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí của tỉnh cho việc xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở với tổng số tiền 750 triệu đồng, trong đó: xây dựng 1 nhà văn hóa thôn (400 triệu); hỗ trợ trang thiết bị tại 1 điểm vui chơi giải trí cho người già và trẻ em cấp xã (50 triệu đồng); hỗ trợ 4 nhà văn hóa (mỗi nhà văn hóa 70 triệu đồng) và hỗ trợ 1 công trình khu thể thao (20 triệu đồng). Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân cùng chung tay đóng góp kinh phí để xây dựng các công trình văn hóa, thể thao, cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thi đấu thể thao.

Một trong những đơn vị đi đầu trong công tác xã hội hóa các thiết chế văn hóa, thể thao của huyện là xã Cẩm Bình. Đây cũng chính là đơn vị điển hình trong xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở. Nhờ sự chung tay đóng góp của các tổ chức, cá nhân cũng như các nguồn lực xã hội, đến nay, xã Cẩm Bình có hội trường đa chức năng 2 tầng đảm bảo theo quy chuẩn, các trang thiết bị đầy đủ, phục vụ tốt sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Từ năm 2014-2021, toàn xã làm mới 3 nhà văn hóa và chỉnh trang 100% khuôn viên nhà văn hóa; xây dựng thêm 1 khu vui chơi giải trí ở thôn Bình Quang; 1 khu thể thao ở thôn Đông Trung; 1 khu vui chơi giải trí ở thôn Yên Bình. 100% thôn có tủ sách phục vụ nhu cầu đọc của Nhân dân.

Xã đã xây dựng mới khu vui chơi giải trí cho người già, trẻ em và hoàn thành sân khấu ngoài trời tại trung tâm văn hóa xã. Hoàn thành nâng cấp, tu sửa một sân bóng chuyền, một sân bóng đá mini.

Đến thời điểm này, 100% thôn ở Cẩm Bình có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL. Xã có hệ thống cổng chào đầy đủ từ thôn đến xã với 9 cổng chào thôn và 1 cổng chào xã. Phong trào trồng cây và hàng rào xanh được nhân dân hưởng ứng tích cực, có trên 90% hàng rào xanh được trồng mới, tạo cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp. Với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm đầu tư, xây dựng đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tham gia sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, tập luyện TDTT. Nhờ đó, phong trào văn nghệ, TDTT quần chúng ngày càng phát triển.

Hàng năm, huyện đều tổ chức các giải thể thao, hội thi văn hóa, văn nghệ, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Cùng với đó, 100% các thôn, khu phố trên địa bàn huyện đến nay đã thành lập các tổ, đội, câu lạc bộ (CLB) văn hóa, văn nghệ, TDTT. Các CLB, đội văn nghệ, TDTT hầu hết hoạt động trên tinh thần tự nguyện và đóng góp kinh phí để tập luyện, biểu diễn hay tham gia các sự kiện quan trọng của huyện, tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc sử dụng và tổ chức các hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao ở Cẩm Xuyên vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Trong đó, việc duy trì tổ chức các hoạt động ở một số địa phương trên địa bàn huyện còn hạn chế, mang tính đơn điệu, chưa tương xứng với tiềm năng và cơ sở vật chất hiện có; một số xã mặc dù được quan tâm đầu tư, song hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao vẫn chưa đồng bộ... nên việc khai thác, sử dụng gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, hiện nay do sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, mạng xã hội nên việc thu hút người dân tham gia sinh hoạt tại các điểm văn hóa cũng gặp nhiều khó khăn. Kinh phí để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng như TDTT hầu như từ xã hội hóa nên cũng gặp nhiều khó khăn, không được thường xuyên.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện để người dân nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa, nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cũng như phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, trong thời gian tới huyện Cẩm Xuyên sẽ triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, tạo quỹ đất, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách và huy động xã hội hóa để đầu tư, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở. Đồng thời, tăng cường củng cố chất lượng tiêu chí về văn hóa; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của các khu dân cư, đoàn thể, CLB, qua đó tạo sự mới mẻ, hấp dẫn về nội dung cũng như hình thức nhằm thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Khuyến khích thành lập các loại hình CLB văn hóa, văn nghệ, TDTT; tổ chức đa dạng, phong phú hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT phù hợp với từng nhóm đối tượng, lứa tuổi... Đặc biệt, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao vai trò của Nhân dân trong việc hưởng ứng tham gia xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

VD

Print
709 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top