CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Hà Nam tổ chức các hoạt dộng hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"

Thực hiện Hướng dẫn số 40 - HD/BTGTW-BCSĐBVHTTDL ngày 5/3/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban cán sự Đảng Bộ VH,TT&DL về việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020"; Sở VH,TT&DL tỉnh Hà Nam đã ban hành Công văn số 62/SVHTTDL-NV TDTT ngày 15/3 về việc hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Nội dung công văn của Sở VH,TT&DL Hà Nam ghi rõ "yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành tổ chức các hoạt động với những nội dung như sau:

* Đối với phòng nghiệp vụ TDTT

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012-2020 gắn kết với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá là một trong những nội dung "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

- Xây dựng kế hoạch, đôn đốc các đơn vị chuẩn bị lực lượng tham dự Hội thi thể thao ngành Văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Hà Nam năm 2012 để chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục (27/3/1946-27/3/2012)

- Phối hợp cùng Văn phòng Sở để chuẩn bị chương trình chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày Thể thao Việt Nam tại Hội trường Sở VH,TT&DL.

- Tổ chức Hội thi thể thao ngành văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Hà Nam năm 2012 để động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tích cực tham gia tập luyện TDTT nâng cao sức khoẻ hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao.

- Phối hợp và hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị công tác tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Hà Nam lần thứ IV năm 2012.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng chuyên mục tuyên truyền về công tác TDTT.

* Đối với khối huyện, thành phố

- Tham mưu với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam.

- Tổ chức phát động phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" rộng khắp trên toàn địa bàn gắn kết với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

- Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho đội ngũ cán bộ trong toàn ngành để động viên tinh thần rèn luyện sức khoẻ của cán bộ, quần chúng nhân dân và nâng cao đời sống văn hoá cơ sở.

- Thành lập đội tuyển và chuẩn bị lực lượng tham dự Hội thi thể thao ngành văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Hà Nam năm 2012.

- Tổ chức gặp mặt, biểu dương các thế hệ cán bộ, HLV, VĐV của địa phương để ôn lại truyền thống của ngành và động viên cán bộ, công chức, viên chức toàn đơn vị tiếp tục phát huy thế mạnh, xây dựng sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch của đơn vị ngày càng phát triển.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam yêu cầu thông qua các hoạt động TDTT để phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" sâu rộng tại từng đơn vị, động viên mọi người phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các hoạt động phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, động viên được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tham dự, tạo không khí phấn khởi trong toàn ngành và xã hội.

VD (nguồn CV 62/SVHTTDL Hà Nam)

Print
5286 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top