TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Thừa Thiên Huế phấn đấu đưa số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt tỷ lệ 40% vào năm 2025

Thừa Thiên Huế phấn đấu đưa số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt tỷ lệ 40% vào năm 2025

20 Tháng Năm 2021

Trong những năm qua, cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" ở Thừa Thiên Huế đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách cũng như đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua cuộc vận động đã từng bước vận động người dân lựa chọn cho mình những môn thể thao phù hợp để tập luyện và tạo thói quen hoạt động, vận động hợp lý để nâng cao sức khỏe, thể chất vì mục tiêu: "Mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe", "Dân cường thì Quốc thịnh" như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Huyện Hạ Lang tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"

Huyện Hạ Lang tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"

28 Tháng Tư 2021

Trong những năm qua công tác phát triển TDTT tại huyện Hạ Lang luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm. Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đạt được nhiều kết quả to lớn, thu hút đông đảo người dân tham gia, qua đó, đưa phong trào TDTT của huyện ngày càng có nhiều chuyển biến, đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cũng như chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Huyện Tuần Giáo - Điện Biên đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"

Huyện Tuần Giáo - Điện Biên đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"

23 Tháng Tư 2021

Công tác triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn huyện Tuần Giáo những năm qua có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, nhất là kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn...Nhưng với tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, sự nỗ lực của ngành VHTT, công tác TDTT của huyện đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho nhân dân.

Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

23 Tháng Tư 2021

Thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển TDTT theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, nhằm đẩy mạnh phát triển sự nghiệp TDTT ở nước ta trong giai đoạn tới, đáp ứng yêu cầu nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030.

Cao Bằng đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại"

Cao Bằng đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại"

16 Tháng Tư 2021

Cao Bằng đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại"

Trong những năm qua cùng với việc phát triển Kinh tế - xã hội, đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế cửa khẩu, khai thác, phát triển lợi thế du lịch, dịch vụ theo hướng bền vững, …Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo sát sao công tác TDTT, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần tăng cường sức khoẻ, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" huyện Hà Quảng phát huy hiệu quả

Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" huyện Hà Quảng phát huy hiệu quả

31 Tháng Ba 2021

Trong những năm qua công tác TDTT nói chung, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” nói riêng trên địa bàn huyện Hà Quảng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao các cấp chính quyền; sự hướng dẫn về chuyên môn của Sở VHTTDL cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Do đó sự nghiệp TDTT của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò của TDTT ngày càng nâng cao. Phong trào TDTT quần chúng không ngừng phát triển cả về chất và lượng. Các hoạt động TDTT đã góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân.

Những kết quả trong việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012-2020 ở huyện Phong Thổ

Những kết quả trong việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012-2020 ở huyện Phong Thổ

31 Tháng Ba 2021

Sau 9 năm tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012-2020, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn huyện Phong Thổ đã phát triển rộng khắp. Trong đó, hoạt động TDTT dành cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm hơn. Ngoài các môn thể thao hiện đại, các trò chơi dân gian và một số môn thể thao dân tộc cũng được khôi phục và phát triển mạnh mẽ.

1345678910Sau
TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top