CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Bình Thuận hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012 - 2020

Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo ấn tượng sâu sắc, ý nghĩa, nội dung tuyên truyền cần gắn kết với các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương và các hoạt động thể thao tại đơn vị, địa phương mình. Chú trọng thiết thực phù hợp, tạo phong trào thi đua sôi nổi.

Nhằm tích cực hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012 - 2020, Sở VH,TT&DL Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-SVHTTDL-NVTDTT về việc hưởng ứng Cuộc vận động.

Theo đó, về công tác tổ chức tuyên truyền, các đơn vị, địa phương tổ chức sinh hoạt cho cán bộ, viên chức, giáo viên, HLV, hướng dẫn viên, trọng tài, học sinh, VĐV, cộng tác viên, hội, CLB, liên đoàn thể thao... về mục đích, ý nghĩa Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012 - 2020; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước đột phá phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020"; Kế hoạch số 5695/KH-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển TDTT đến năm 2020.

Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo ấn tượng sâu sắc, ý nghĩa, nội dung tuyên truyền cần gắn kết với các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương và các hoạt động thể thao tại đơn vị, địa phương mình. Chú trọng thiết thực phù hợp, tạo phong trào thi đua sôi nổi.

Kế hoạch cũng chỉ rõ, tuỳ theo điều kiện cụ thể của các địa phương, đơn vị mà tiến hành tổ chức các hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động sao cho phù hợp. Theo đó, ở cấp Tỉnh sẽ chọn ngày 01/01 hàng năm để tổ chức Lễ phát động gắn với hoạt động thể thao Ngày chạy vì sức khoẻ - Chào năm mới. Còn đối với cấp huyện, thị xã, thành phố từ nay đến tháng 12/2012, các huyện, thị xã, thành phố phải tiến hành tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012 - 2020.  Đồng thời, lấy ngày đã tổ chức trong năm 2012 làm ngày tổ chức phát động cho những năm tiếp theo.

Để việc hưởng ứng Cuộc vận động diễn ra thành công, hiệu quả, Sở VH,TT&DL cũng giao cho phòng nghiệp vụ TDTT theo dõi, hướng dẫn việc triển khai Kế hoạch. Trung tâm TDTT tỉnh, trường Năng khiếu nghiệp vụ TDTT tỉnh, Phòng văn hoá và thông tin các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch và phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai tốt nội dung phát động hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012 - 2020.

V.A

Print
5407 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top