CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Bắc Giang tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” do Bộ VH,TT&DL, Tổng cục TDTT phát động trên cả nước đã thực sự trở thành phong trào lớn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, là bước tạo đà cho phong trào TDTT quần chúng phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Sau 10 năm triển khai phát động, hòa trong không khí thi đua của cả nước, phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có bước tiến đáng kể. Qua đó, nhằm thực hiện tốt Cuộc vận động mang nhiều ý nghĩa này.

Biểu diễn Võ thuật là một trong những hoạt động nằm trong chương trình triển khai các hoạt động hưởng ứng Lễ phát động  (Ảnh: T.Giang)
Thực hiện Nghị quyết số 08 – NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 và Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 202; Hưởng ứng Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 – 2020 do Bộ VH,TT&DL phát động được tổ chức vào ngày 24 tháng 3 năm 2012 tại thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Sở VHTT&DL Bắc Giang đã xây dựng Kế hoạch số 15/SVHTTDL – NVTDTT về việc Hướng dẫn kỷ niệm 66 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2012) và  hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngay sau Lễ phát động trên.

Thực hiện kế hoạch này, Phòng VH&TT, Trung tâm Văn hóa, Thể thao các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện các nội dung nhằm triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 – 2020 gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Các nội dung tuyên truyền về Cuộc vận động đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở; các khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền về cuộc vận động được triển khai. Cùng đó, các địa phương tổ chức phát động Cuộc vận động đảm bảo trang trọng, thiết thực và tiết kiệm; tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết số 08 – NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 và Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020.

Có thể khẳng định, Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vi đại” đã trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào TDTT tỉnh Bắc Giang trong một thập kỷ qua, phát triển theo hướng ngày càng sâu rộng. Cụ thể, phong trào TDTT nâng cao sức khỏe để lao động và học tập đạt hiệu quả đã được đồng bào từ đồng bằng đến những vùng núi, vùng sâu, vùng xa nhiệt tình hưởng ứng. Kết quả đó được thể hiện với các chỉ tiêu đã đạt được: Tỷ lệ người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 27,4%; số trường học phổ thông thực hiện chương trình TDTT nội khóa đạt 100%; có 45.983 hộ đạt danh hiệu gia đình thể thao; duy trì và thành lập mới 1.598 Câu lạc bộ, Hội TDTT; hàng trăm công trình TDTT công cộng và tư nhân được tu sửa và xây dựng mới… Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác này vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục, đó là: Một số địa phương chưa tích cực chỉ đạo thực hiện kế hoạch, tham gia các giải thi đấu do tỉnh tổ chức, chưa phản ánh được thế mạnh thực tế của phong trào TDTT ở cơ sở; một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đối với công tác TDTT, làm cho việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về công tác TDTT còn chậm…

Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 – 2020, ngành VHTT&DL Bắc Giang tiếp tục tăng cường sự lãnh, chỉ đạo phát triển mạnh mẽ phong trào TDTT: Tiếp tục hướng các hoạt động TDTT về cơ sở, đặc biệt là vùng nông thôn, miền núi, vùng có nhiều đồng bào dân tộc ít người, nhằm khai thác, phát huy, giữ gìn và bảo tồn những môn thể thao dân tộc truyền thống và trò chơi dân gian. Coi trọng, đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động TDTT, khuyến khích tạo điều kiện để nhiều cá nhân, tổ chức tích cực tham gia hoạt động TDTT. Củng cố tăng cường cơ sở vật chất phục vụ tốt các hoạt động tập luyện và thi đấu TDTT của đông đảo quần chúng nhân dân…

Với nền tảng vững chắc, cộng với sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể, các địa phương, chắc chắn Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 – 2020 sẽ đạt được những kết quả tốt. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và là hành động cụ thể nhằm thực hiện tốt phong trào thi đua đã được phát động tới các địa phương trên toàn quốc.

T. Giang

                                                                           

Print
5192 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top