CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Huyện An Biên đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng

Huyện An Biên đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng

08 Tháng Mười Một 2022

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn huyện An Biên đã có bước phát triển mạnh mẽ, các chỉ số về TDTT tăng hàng năm. Các hoạt động TDTT diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập hàng ngày, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe cũng như đời sống tinh thần nhân dân.

Huyện Hòn Đất – Kiên Giang phấn đấu đến năm 2030: 100% xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa – TDTT đạt chuẩn

Huyện Hòn Đất – Kiên Giang phấn đấu đến năm 2030: 100% xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa – TDTT đạt chuẩn

31 Tháng Mười 2022

Trong những năm qua nhờ thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, công tác phát triển TDTT của huyện Hòn Đất – Kiên Giang đã có những bước chuyển biến tích cực. Dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng của TDTT đối với sức khỏe, qua đó góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển dân sinh, kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phát triển phong trào TDTT quần chúng ở Giao Thủy-Nam Định

Phát triển phong trào TDTT quần chúng ở Giao Thủy-Nam Định

24 Tháng Mười 2022

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác TDTT đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, những năm qua, các cấp chính quyền huyện Giao Thủy đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trên địa bàn huyện. Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ tập luyện TDTT từ huyện đến cơ sở được đầu tư xây dựng đồng đều; các giải thi đấu thể thao quần chúng được duy trì tổ chức thường xuyên; nhiều CLB TDTT được khuyến khích thành lập và hoạt động hiệu quả… Nhờ đó, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên hàng năm không ngừng tăng, chất lượng phong trào được nâng lên.

Huyện Đồng Phú – Bình Phước đẩy mạnh phát triển TDTT quần chúng

Huyện Đồng Phú – Bình Phước đẩy mạnh phát triển TDTT quần chúng

19 Tháng Mười 2022

Trong những năm qua, huyện Đồng Phú –  Bình Phước là một trong những địa phương tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động TDTT và ngày càng thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Các hoạt động TDTT được duy trì không chỉ nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần của người dân mà qua đó còn giúp các nhà chuyên môn phát hiện, tuyển chọn những gương mặt có thành tích cao bổ sung cho lực lượng VĐV của huyện tham gia thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh và toàn quốc.

Huyện Văn Quan – Lạng Sơn: Tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Huyện Văn Quan – Lạng Sơn: Tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

18 Tháng Mười 2022

Thiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Văn Quan – Lạng Sơn đã quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng. Bằng nhiều hình thức luyện tập, các chương trình, nội dung thi đấu phong phú đã thu hút mọi tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao đời sống, sức khỏe, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Huyện Tam Dương – Vĩnh Phúc: phát triển TDTT quần chúng gắn với xây dựng nông thôn mới

Huyện Tam Dương – Vĩnh Phúc: phát triển TDTT quần chúng gắn với xây dựng nông thôn mới

29 Tháng Chín 2022

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, trong những năm qua, phong trào TDTT trên địa bàn huyện Tam Dương ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng. Các hoạt động TDTT diễn ra phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức và ngày càng thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần tăng cường sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Huyện Mê Linh đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Huyện Mê Linh đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

23 Tháng Chín 2022

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác TDTT trên địa bàn huyện Mê Linh ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trong đó, trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập thường xuyên.

Bắt đầu34568101112Sau
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top