CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Sơn Dương – Tuyên Quang: tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng

Sơn Dương – Tuyên Quang: tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng

11 Tháng Bảy 2022

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm qua, phong trào TDTT trên địa bàn huyện Sơn Dương luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, cũng như sự đồng thuận của nhân dân. Công tác TDTT đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực cũng như làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.

Huyện Tân Yên – Bắc Giang: phấn đấu số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 42% vào năm 2025

Huyện Tân Yên – Bắc Giang: phấn đấu số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 42% vào năm 2025

20 Tháng Sáu 2022

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tân Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng như căn cứ vào tình hình thực tiễn của phong trào TDTT của địa phương, UBND huyện Tân Yên đã xây dựng Kế hoạch phát triển TDTT huyện giai đoạn 2021 – 2025 với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Huyện Yên Định – Thanh Hóa: đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng

Huyện Yên Định – Thanh Hóa: đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng

17 Tháng Sáu 2022

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Định đã quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động thể TDTT quần chúng. Các hoạt động TDTT được tổ chức theo hướng đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung đã tạo sức hút mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cũng như tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện.

Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị: triển khai cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030

Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị: triển khai cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030

28 Tháng Ba 2022

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, công tác TDTT của huyện Vĩnh Linh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Để góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng, trọng tâm là việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030.

Huyện miền núi Bình Gia –Lạng Sơn đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Huyện miền núi Bình Gia –Lạng Sơn đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

21 Tháng Ba 2022

Trong những năm gần đây, để thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng của địa phương, các cấp chính quyền đã chú trọng đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào Toàn  dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong trào xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2021 – 2030, huyện Bình Gia đặt ra những mục tiêu và những nội dung, giải pháp cụ thể trong định hướng phát triển TDTT.

Những kết quả nổi bật của phong trào TDTT ở thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh trong cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Những kết quả nổi bật của phong trào TDTT ở thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh trong cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

14 Tháng Ba 2022

Trong những năm qua, các cấp chính quyền thị xã Quảng Yên luôn quan tâm phát triển sự nghiệp TDTT, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực cho nhân dân mà qua đó còn tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao của địa phương. Trong đó, việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân. Nhờ đó, phong trào TDTT ở Quảng Yên đã và đang phát triển mạnh mẽ và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển TDTT của tỉnh Quảng Ninh.

Huyện Núi Thành đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

Huyện Núi Thành đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

11 Tháng Ba 2022

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam, huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 đã đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào TDTT phát triển sâu, rộng; hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm đầu tư; công tác xã hội hóa về các hoạt động văn hóa, thể thao luôn được nhận được sự quan tâm của nhiều đơn vị, tổ chức.... Những kết quả đạt được này chính là tiền đề để huyện Châu Thành đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động trong giai đoạn tiếp theo 2021-2030.

Bắt đầu567810121314Sau
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top