CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Huyện Bắc Yên – Sơn La: thiết chế văn hóa, thể thao góp phần thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng phát triển

Huyện Bắc Yên – Sơn La: thiết chế văn hóa, thể thao góp phần thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng phát triển

30 Tháng Mười Một 2023

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về TDTT, trong những năm qua, các cấp chính quyền huyện Bắc Yên - Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện.

Huyện Mường Tè – Lai Châu: chú trọng phát triển TDTT dành cho đồng bào dân tộc thiểu số

Huyện Mường Tè – Lai Châu: chú trọng phát triển TDTT dành cho đồng bào dân tộc thiểu số

16 Tháng Mười Một 2023

Trong những năm qua, các cấp chính quyền huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu luôn chú trọng phát triển phong trào TDTT quần chúng, nhất là phong trào TDTT đồng bào dân tộc thiểu số. Các hoạt động TDTT thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao thể chất, đời sống tinh thần cũng như tăng cường mối giao lưu, đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn huyện.

Huyện Thanh Sơn – Phú Thọ: nhân rộng mô hình CLB TDTT để thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng

Huyện Thanh Sơn – Phú Thọ: nhân rộng mô hình CLB TDTT để thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng

10 Tháng Mười Một 2023

Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", những năm qua, phong TDTT quần chúng ở huyện Thanh Sơn- Phú Thọ luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Theo đó, các hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao diễn ra thường xuyên, liên tục và thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe, cũng như đời sống tinh thần của nhân dân.

Huyện Năm Căn – Cà Mau: Đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Huyện Năm Căn – Cà Mau: Đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

06 Tháng Mười Một 2023

Những năm qua, phong trào tập luyện TDTT trên địa bàn huyện Năm Căn – tỉnh Cà Mau đã thu hút đông đảo người dân tham gia, hưởng ứng tích cực. Cơ sở vật chất phục vụ tập luyện TDTT được quan tâm, đầu tư xây dựng, nhất là hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Nhờ đó, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT trên địa bàn huyện được nâng lên, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân dân.

Thái Bình: nỗ lực hoàn thiện thiết chế văn hóa, thể thao theo hướng đồng bộ

Thái Bình: nỗ lực hoàn thiện thiết chế văn hóa, thể thao theo hướng đồng bộ

31 Tháng Mười 2023

Xác định thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) là yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới, các cấp chính quyền tỉnh Thái Bình đã luôn quan tâm, huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế VHTT cơ sở phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần cũng như rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Huyện Phú Ninh: nỗ lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở

Huyện Phú Ninh: nỗ lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở

30 Tháng Mười 2023

Trong những năm qua, việc xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được huyện Phú Ninh – Bình Dương quan tâm, triển khai đồng bộ, với nhiều giải pháp thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Qua đó, các thiết chế văn hóa, thể thao đã phát huy hiệu quả và góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ cũng như TDTT của địa phương ngày càng khởi sắc.

Quảng Nam thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao

Quảng Nam thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao

25 Tháng Mười 2023

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của các thiết chế văn hóa, thể thao, trong những năm qua công tác quản lý và tổ chức hoạt động các thiết chế luôn được các cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Nam đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, việc nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý các thiết chế văn hóa, phát huy tốt vai trò kết nối cộng đồng, từng bước được xây dựng, hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

135678910Sau
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top