CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Huyện Chiêm Hóa – Tuyên Quang: đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Huyện Chiêm Hóa – Tuyên Quang: đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

13 Tháng Chín 2022

Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác phát triển TDTT luôn được các cấp chính quyền huyện Chiêm Hóa chú trọng, quan tâm. Qua đó, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của đông đảo người dân trên địa bàn huyện tham gia. Việc đa dạng về nội dung, hình thức tập luyện và thường xuyên duy trì tổ chức nhiều hoạt động thi đấu TDTT đã góp phần nâng cao sức khoẻ, gắn chặt tình đoàn kết giữa cán bộ và nhân dân các địa phương trong toàn huyện.

Huyện Hưng Hà - Thái Bình đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng

Huyện Hưng Hà - Thái Bình đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng

30 Tháng Tám 2022

Trong những năm qua, với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn huyện Hưng Hà ngày càng phát triển mạnh mẽ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên. Các hoạt động TDTT diễn ra sôi nổi đã góp phần quan trọng thúc đẩy cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", đồng thời thực hiện mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn.

Huyện Chợ Đồn đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng

Huyện Chợ Đồn đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng

26 Tháng Tám 2022

Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội nhưng các cấp chính quyền huyện Chợ Đồn luôn quan tâm phát triển TDTT. Nhờ đó, công tác TDTT trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã đạt được những kết quả tích cực. Tỷ lệ dân số tập luyện TDTT thường xuyên hằng năm tăng cao, số CLB TDTT không ngừng được gia tăng đã góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Bắc Yên - Lạng Sơn: đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng

Bắc Yên - Lạng Sơn: đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng

18 Tháng Tám 2022

Trong những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phong trào TDTT trên địa bàn huyện Bắc Yên ngày càng phát triển mạnh mẽ. Các hoạt văn nghệ - thể thao được tổ chức thường xuyên với nhiều nội dung phong phú đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, thi đấu. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn.

Phong trào TDTT ở thị xã Bỉm Sơn – Thanh Hóa

Phong trào TDTT ở thị xã Bỉm Sơn – Thanh Hóa

16 Tháng Tám 2022

Những năm qua, cùng với đầu tư phát triển về kinh tế - xã hội, Chính quyền các cấp thị xã Bỉm Sơn – Thanh Hóa luôn quan tâm, chú trọng đến công tác TDTT. Nhờ đó, phong trào tập luyện TDTT của người dân thị xã tiếp tục có những chuyển biến tích cực về mọi mặt, nhiều mô hình CLB TDTT ra đời và hoạt động hiệu quả đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Đồng Tháp: đẩy mạnh phát triển TDTT quần chúng theo gương Bác Hồ vĩ đại

Đồng Tháp: đẩy mạnh phát triển TDTT quần chúng theo gương Bác Hồ vĩ đại

25 Tháng Bảy 2022

Xác định phát triển TDTT quần chúng là đòn bẩy để thúc đẩy thể thao thành tích cao phát triển. Trong thời gian qua, ngành VHTTDL Đồng Tháp đã tập trung phát triển phong trào TDTT quần chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, với nhiều nội dung phong phú. Qua đó, góp phần tăng cường sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc:  đẩy mạnh phát triển TDTT quần chúng theo gương Bác Hồ vĩ đại

Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc: đẩy mạnh phát triển TDTT quần chúng theo gương Bác Hồ vĩ đại

13 Tháng Bảy 2022

Những năm qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc đã quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động TDTT. Với việc đa dạng hóa các hình thức luyện tập, các chương trình, nội dung thi đấu phong phú, phong trào TDTT đã thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống, sức khỏe, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Bắt đầu45679111213Sau
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top