CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Huyện Yên Dũng: quản lý, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao

Huyện Yên Dũng: quản lý, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao

25 Tháng Năm 2023

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang về xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, trong những năm qua công tác quản lý và tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT luôn được các cấp ủy, chính quyền huyện Yên Dũng quan tâm. Trong đó, đặc biệt là việc nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao nhằm phát huy tốt vai trò kết nối cộng đồng, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. 

Tây Ninh chú trọng nâng cao phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở

Tây Ninh chú trọng nâng cao phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở

27 Tháng Tư 2023

Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Tây Ninh luôn quan tâm, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao nhằm phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Long Phú – Sóc Trăng: đầu tư và khai thác hiệu quả

Thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Long Phú – Sóc Trăng: đầu tư và khai thác hiệu quả

24 Tháng Tư 2023

Mặc dù điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm của các cấp chính quyền cũng như sự chung tay ủng hộ của các cá nhân, doanh nghiệp, đến nay hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Long Phú cơ bản đã và đang dần được hoàn thiện về số lượng cũng như chất lượng hoạt động.

Thành phố Vĩnh Yên: chú trọng xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao

Thành phố Vĩnh Yên: chú trọng xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao

21 Tháng Tư 2023

Thời gian qua, các cấp chính quyền TP Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung chỉ đạo cũng như đầu tư các nguồn lực từ yếu tố con người đến cơ chế, chính sách, kinh phí, đặc biệt là tăng cường công tác quản lý nhà nước.. nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao. Qua đó, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần, rèn luyện sức khỏe của người dân.

Huyện Yên Thế: Hệ thống thiết chế Văn hóa, Thể thao góp phần thúc đẩy phong trào TDTT

Huyện Yên Thế: Hệ thống thiết chế Văn hóa, Thể thao góp phần thúc đẩy phong trào TDTT

19 Tháng Tư 2023

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH –UBND huyện về phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030, đến nay các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện đã, đang từng bước được xây dựng, nâng cấp và cơ bản đáp ứng nhu cầu tham gia sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, cũng như rèn luyện TDTT của nhân dân.

Huyện Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh: Phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Huyện Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh: Phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

11 Tháng Tư 2023

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, trong hời gian qua, huyện Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Nhiều công trình văn hóa, thể thao được xây dựng đã đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tập luyện TDTT của nhân dân. Qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng như cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. 

Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi: chú trọng phát triển hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao

Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi: chú trọng phát triển hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao

06 Tháng Tư 2023

Với mục tiêu đưa hoạt động TDTT về cơ sở nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, đồng thời duy trì, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kết hợp với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

123468910Sau
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top