CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Huyện Tuy Phước – Bình Định: thiết chế văn hóa, thể thao góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Huyện Tuy Phước – Bình Định: thiết chế văn hóa, thể thao góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

21 Tháng Tám 2023

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, các cấp chính quyền huyện Tuy Phước luôn quan tâm phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở.

Huyện Bình Liêu – Quảng Ninh: hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao góp phần thúc đẩy phong trào TDTT phát triển

Huyện Bình Liêu – Quảng Ninh: hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao góp phần thúc đẩy phong trào TDTT phát triển

18 Tháng Tám 2023

Bình Liêu là huyện vùng cao biên giới, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng các cấp chính quyền luôn quan tâm, chú trọng phát triển phong trào TDTT nhằm góp phần nâng cao sức khỏe của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Đóng góp vào sự thành công đó, một phần là nhờ thực hiện tốt công tác xây dựng và nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa, thể thao.

Huyện Thanh Trì quan tâm xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Huyện Thanh Trì quan tâm xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

16 Tháng Tám 2023

Trong những năm qua, việc xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) cơ sở được các cấp chính quyền huyện Thanh Trì quan tâm, triển khai đồng bộ, với nhiều giải pháp, cách làm hay, sáng tạo. Nhờ đó, các chỉ tiêu về văn hóa, thể thao luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, các thiết chế VHTT được xây dựng đã góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ giá trị văn hóa tinh thần cũng như thúc dẩy phong trào tập luyện TDTT trong nhân dân.

Quảng Ninh chú trọng đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao

Quảng Ninh chú trọng đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao

16 Tháng Tám 2023

Xác định thiết chế văn hóa, thể thao là yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn huyện từng bước được khai thác, sử dụng hiệu quả đã góp phần phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần, rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

TDTT Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

TDTT Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

18 Tháng Bảy 2023

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển mạnh mẽ và lan toả sâu rộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Qua đó, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tích cực tập luyện, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần của người dân.

Ngành VHTTDL Lâm Đồng: tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

Ngành VHTTDL Lâm Đồng: tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

22 Tháng Sáu 2023

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030, công tác TDTT của tỉnh Lâm Đồng đã có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả khả quan cả về thể thao phong trào lẫn thể thao thành tích cao. Trong đó, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng luôn duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng phong trào toàn dân tập luyện TDTT bằng nhiều giải pháp thiết thực, đồng bộ và qua đó nhận được sự đồng thuận cao từ đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai: nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Gia Lai: nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

15 Tháng Sáu 2023

Thực hiện cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nhiều năm qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Gia Lai luôn duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng phong trào toàn dân tập luyện TDTT trong mọi đối tượng người dân.

123578910Sau
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top