CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2008 (14/07/2008)

3740 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Ngày 03 tháng 7 năm 2008, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiến hành Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2008. Sau khi nghe Chánh Văn phòng báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2008, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Thanh tra, Vụ trực thuộc Bộ, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện tốt các nhóm giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch công tác và các chỉ tiêu phát triển văn hoá, thể thao và du lịch năm 2008

Ngày 03 tháng 7 năm 2008, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiến hành Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2008. Sau khi nghe Chánh Văn phòng báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2008, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Thanh tra, Vụ trực thuộc Bộ, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện tốt các nhóm giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch công tác và các chỉ tiêu phát triển văn hoá, thể thao và du lịch năm 2008, cụ thể:

Tập trung hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ chính trị, nhất là các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững theo chỉ đạo của Chính phủ và các chỉ tiêu phát triển theo kế hoạch công tác của Bộ năm 2008.

Hoàn thành xây dựng chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sớm kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan quản lý Ngành từ cấp tỉnh đến cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về gia đình.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung hoàn thiện thể chế, phân cấp quản lý, đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị; nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Ngành.

Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả các hoạt động quảng bá, giới thiệu và xúc tiến, thúc đẩy du lịch Việt Nam thông qua các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch được tổ chức ở trong nước và nước ngoài.

Tích cực chuẩn bị lực lượng, chỉ đạo thi đấu, phấn đấu giành huy chương tại Olympic, Paralympic Bắc Kinh 2008; tích cực chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 25 và AIG III năm 2009.

Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực, chủ động triển khai công tác phòng, chống tham nhũng đồng thời với việc đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu thuộc các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá năm 2008; công tác xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý, chuyên gia thuộc các lĩnh vực, đặc biệt cần tập trung đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình ở cơ sở.

Tập trung hoàn thành kế hoạch công tác sáu tháng cuối năm và cả năm 2008, đặc biệt là các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định. Xây dựng kế hoạch công tác năm 2009 theo Chỉ thị số 723/CT-TTg ngày 06/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hoá các dân tộc thiểu số trong kế hoạch: Ngày hội giao lưu bản sắc văn hoá vùng, miền toàn quốc hướng tới Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội; Ngày hội văn hoá các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VI tại Bắc Giang; Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch dân tộc Kh’mer Nam Bộ lần thứ IV tại Cần Thơ...

T.H
 

Print
3740 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top