CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Viện Khoa học TDTT có thêm nhiệm vụ nghiên cứu phòng chống doping(16:02 04/10/2008)

4165 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Sáng nay (4/10), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đã chủ trì cuộc họp giữa Viện Khoa học TDTT, Vụ Tổ chức Cán bộ, bộ phận Pháp chế - Tổng cục TDTT về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học TDTT. Theo dự thảo, Viện Khoa học TDTT là đơn vị sự nghiệp khoa học có chức năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực TDTT; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TDTT và tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ TDTT theo quy định của pháp luật.

Sáng nay (4/10), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đã chủ trì cuộc họp giữa Viện Khoa học TDTT, Vụ Tổ chức Cán bộ, bộ phận Pháp chế - Tổng cục TDTT về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học TDTT.

Tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng đã nghe lãnh đạo Viện Khoa học TDTT báo cáo dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện. Theo dự thảo, Viện Khoa học TDTT là đơn vị sự nghiệp khoa học có chức năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực TDTT; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TDTT và tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ TDTT theo quy định của pháp luật.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng chủ trì buổi làm việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học TDTT (Ảnh: N.Quang)

Nhiệm vụ chính của Viện Khoa học TDTT là thực hiện các hoạt động KHCN, nghiên cứu cơ bản về lý luận về phương pháp TDTT, khoa học xã hội nhân văn, kinh tế học, y sinh học, điện tử tin học ứng dụng trong lĩnh vực TDTT; chủ trì các họat động ứng dụng khoa học trong thi đấu thể thao; chuyển giao kết quả nghiên cứu KHCN để phát triển TDTT; đào tạo sau Đại học, tham gia đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực TDTT; tổ chức các dịch vụ tư vấn, thẩm định trong lĩnh vực TDTT, sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; là thường trực Hội đồng Khoa học Công nghệ của Tổng cục TDTT ... Một trong những nhiệm vụ mới của Viện Khoa học TDTT là chủ trì, nghiên cứu các phương pháp và giải pháp phòng chống doping trong hoạt động TDTT.

Các Vụ, đơn vị chức năng đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện bản dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện. Về cơ bản, các đại biểu dự họp đều đồng ý với bản dự thảo. Viện Khoa học TDTT và các đơn vị có liên quan sẽ điều chỉnh lại bản dự thảo này để trình lãnh đạo Tổng cục TDTT trong thời gian tới.

T.Dương
 

Print
4165 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top