CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Văn phòng TDTT: Khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ(25/04/2008)

3622 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Để đánh giá về những mặt đã làm được, những tồn tại trong năm 2007 cũng như báo cáo kế hoạch công tác năm 2008, Văn phòng TDTT đã có buổi bảo vệ kế hoạch công tác trước Lãnh đạo Tổng cục TDTT.

Toàn cảnh buổi báo cáo kế hoạch của Văn phòng TDTT (Ảnh: Thái Dương)

Năm 2007 là một năm có nhiều biến động đối với ngành TDTT. Việc sáp nhập thành Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng với thời gian chờ ban hành các văn bản Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục TDTT và các văn bản quy định khác ...kéo dài tương đối lâu. Tuy nhiên, các mặt công tác của Văn phòng vẫn đảm bảo thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt để phục vụ các hoạt động thường xuyên trong cơ quan, giúp lãnh đạo Uỷ ban TDTT trước đây chỉ đạo điều hành công việc.

Để đánh giá về những mặt đã làm được, những tồn tại trong năm 2007 cũng như báo cáo kế hoạch công tác năm 2008, Văn phòng TDTT đã có buổi bảo vệ kế hoạch công tác trước Lãnh đạo Tổng cục TDTT. Tại buổi báo cáo kế hoạch, Chánh Văn phòng TDTT Nguyễn Hùng Quân đã báo cáo với Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng về kết quả các công việc làm được trong năm 2007 trên các mặt: tham mưu cho lãnh đạo Uỷ ban trước đây về việc xây dựng các đề án của ngành trình các cấp, trực tiếp tham gia hoàn thiện các đề án về nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt Nam; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; hoàn thành tốt các công tác tài vụ; lập danh mục Hồ sơ tài liệu văn thư từ năm 1960 - 2007; đảm bảo các điều kiện về trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện đi lại; phối hợp tổ chức tốt Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số khu vực II tại Bình Phước, Đại hội TDTT đồng bằng sông Cửu Long lần II...

Đúc rút kinh nghiệm thực tế từ khối lượng công việc đã làm được năm 2007, Văn phòng TDTT đã xây dựng một kế hoạch chi tiết cho năm bản lề 2008 dựa trên các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung: soạn thảo 09 đề án trong Chương trình công tác năm 2008 của ngành đảm bảo tiến độ trình Ban Bí thư Trung ương và Chính phủ; phối hợp xây dựng Quy chế công tác thi đua khen thưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; tích cực,chủ động trong công tác tài chính thực hiện đầu tư dự án cải tạo nâng cấp nhà A - 36 Trần Phú, Hà Nội và dự án cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc 48 Nguyễn Đình Chiểu.

Bản kế hoạch cũng đưa ra các giải pháp để thực hiện những nhiệm vụ nêu trên thông qua tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, đôn đốc của Lãnh đạo Văn phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Văn phòng. Nghiên cứu, ban hành các quy định về quy trình xử lý công việc, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng quốc tế trong các hoạt động hành chính tại cơ quan Tổng cục TDTT; tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc các vụ, đơn vị trực thuộc thực hiện quy chế làm việc của Bộ, Tổng cục để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.

A.T
 

Print
3622 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top