CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Uỷ ban TDTT họp lấy ý kiến về dự thảo các Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí

5604 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Thực hiện kế hoạch số 374/UB TVQH 11 ngày 08/7/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về các dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Sau khi tiến hành họp lấy ý kiến của từng Vụ, đơn vị trực thuộc, sáng ngày 6/9, Uỷ ban TDTT đã tiến hành họp lấy ý kiến Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí với sự tham gia của lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban TDTT.

Thực hiện kế hoạch số 374/UB TVQH 11 ngày 08/7/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về các dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Sau khi tiến hành họp lấy ý kiến của từng Vụ, đơn vị trực thuộc, sáng ngày 6/9, Uỷ ban TDTT đã tiến hành họp lấy ý kiến Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí với sự tham gia của lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban TDTT.

Có rất nhiều ý kiến đóng góp cho cuộc họp, song tập trung nhiều vẫn là những ý kiến về các vấn đề phạm vi lựa chọn điều chỉnh (cần mở rộng phạm vi điều chỉnh với mọi đối tượng chứ không bó hẹp trong phạm vi những người có chức vụ); cần có các quy định chế tài cụ thể đối với những hành vi tham nhũng hữu hình và vô hình; về vấn đề kê khai tài sản. Nhiều ý kiến thống nhất nên có một bộ phận phụ trách, theo dõi về vấn đề phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm...

Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí có ý nghĩa quan trọng, gắn bó lâu dài và là một công cụ hữu dụng của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình lãnh đạo nhân dân Việt Nam sống và làm việc dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Việc Uỷ ban TDTT tiến hành họp lấy ý kiến về dự thảo các Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí có ý nghĩa rất thiết thực. Cùng với những ý kiến đóng góp của các cơ quan, ban, ngành khác trong cả nước sẽ góp phần xây dựng Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí đầy đủ hơn và có hiệu quả hơn.

Sau khi tiến hành cuộc họp, Vụ Pháp chế Uỷ ban TDTT sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp trình Lãnh đạo Uỷ ban TDTT. Được sự đồng ý của Lãnh đạo Uỷ ban TDTT sẽ trình lên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

A.T
 

Print
5604 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top