CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Ưu đãi về sử dụng đất và quản lý đất đai đối với cơ sở TD,TT.(

3821 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Để đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục, thể thao theo tinh thần Nghị quyết 05 của Chính phủ và chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập (Nghị định số 53), vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 05/TT-BTNMT ngày 30/05/2007 hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất và việc quản lý đất đai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục - thể thao, khoa học - công nghệ, môi trường...

Để đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục, thể thao theo tinh thần Nghị quyết 05 của Chính phủ và chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập (Nghị định số 53), vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 05/TT-BTNMT ngày 30/5/2007 hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng và quản lý đất đai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục - thể thao, khoa học - công nghệ, môi trường...

Đối với đất xây dựng các cơ sở cung ứng dịch vụ công cộng nói chung và cung ứng dịch vụ công cộng về TDTT không nhằm mục đích kinh doanh được Nhà nước giao cho tổ chức, cá nhân gồm: Sân vận động, cơ sở tập luyện, huấn luyện, thi đấu thể dục - thể thao thuộc hình thức công lập, hình thức ngoài công lập có mục địch trợ giúp xã hội được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động (trừ phần diện tích đất làm nơi bán vé, bán đồ lưu niệm, bán dụng cụ thể dục - thể thao, khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, bãi chuyên dùng để xe có thu tiền).

Trên cơ sở đó, đất dành để xây dựng sân vận động, cơ sở tập luyện, huấn luyện, thi đấu về thể dục, thể thao cho người khuyết tật cũng được ưu đãi sử dụng. Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại khoản 6, Điều 33 của Luật Đất đai, thời gian giao đất ổn định, lâu dài. Trình tự giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 124 của nghị định số 181/2004/NĐ - CP.

Việc quản lý sử dụng đất đối với cơ sở cung ứng dịch vụ công cộng, Thông tư nêu rõ Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban TDTT... Và các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo việc rà soát hiện trạng sử dụng đất đai tại các cơ sở cung ứng dịch vụ công cộng hiện do các tổ chức thuộc Bộ, ngành và địa phương đang sử dụng, bao gồm: Các tổ chức, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình, cá nhân có cơ sở cung ứng dịch vụ công cộng chưa được cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mục đích của việc rà soát làm cơ sở lập hoặc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, trong đó có việc cân đối giữa đất cho việc phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ công cộng; xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích được giao; qua đó xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở cung ứng dịch vụ công cộng hiện có.

Ngoài ra các hình thức chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng, thuê lại quyền sử dụng đất đối với cơ sở cung ứng dịch vụ công cộng cũng được quy định cụ thể tại Thông tư 05 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hải Linh
 

Print
3821 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top