CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh Hậu Giang được Bộ VHTT&DL ủng hộ chủ trương xây dựng(26/08/2008)

4122 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Riêng đề nghị của tỉnh Hậu Giang về việc việc đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao của tỉnh, trong thông báo của Văn phòng Bộ (số 253/TB-VP) về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Chiến Thắng tại buổi làm việc với đồng chí Trịnh Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Bộ đã đồng tình, ủng hộ về chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao của tỉnh. Đồng thời, Bộ đề nghị Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thỏa thuận và có văn bản trình Chính phủ hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu của Chính phủ.

Vừa qua, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Trần Chiến Thắng đã có buổi làm việc với đồng chí Trịnh Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Cùng dự, về phía tỉnh Hậu Giang có đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL Hậu Giang; Về phái Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện một số Cục, Vụ và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe báo cáo và đề xuất kiến nghị của tỉnh Hậu Giang và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Trần Chiến Thắng đại diện lãnh đạo Bộ ghi nhận những cố gắng và kết quả đã đạt được của tỉnh Hậu Giang trong việc phát triển văn hóa, du lịch, thể thao và ủng hộ chủ trương của tỉnh Hậu Giang về tôn tạo các di tích trọng điểm, hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở. Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ VHTT&DL đề nghị tỉnh Hậu Giang xây dựng kế hoạch phát triển các lĩnh vực trên đồng bộ với quy hoạch phát triển tổng thể bảo tồn, khai thác, phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể gắn với phát triển du lịch.

Thứ trưởng đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Hậu Giang tổ chức xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa X và Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Riêng đề nghị của tỉnh Hậu Giang về việc việc đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao của tỉnh, trong thông báo của Văn phòng Bộ (số 253/TB-VP) về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Chiến Thắng tại buổi làm việc với đồng chí Trịnh Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Bộ đã đồng tình, ủng hộ về chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao của tỉnh. Đồng thời, Bộ đề nghị Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thỏa thuận và có văn bản trình Chính phủ hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu của Chính phủ.

Hợp Kiên

Print
4122 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top