CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng báo cáo kế hoạch công tác năm 2020

3782 Lượt xem

Chiều ngày 19/2, tại Hà Nội, Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng đã có buổi báo cáo kế hoạch công tác năm 2020 trước lãnh đạo Tổng cục TDTT. Buổi làm việc dưới sự chủ trì của Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng. Cùng dự có, Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn, đại diện các Vụ, đơn vị liên quan.

Image

Giám đốc Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng Lê Hồng Sơn báo cáo kế hoạch công tác năm 2020 (Ảnh; Văn Duy)

Tại buổi làm việc, Giám đốc Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng Lê Hồng Sơn đã báo cáo kế hoạch công tác năm 2020 của Trung tâm trên các mặt phướng hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và kinh phí thực hiện.

Theo đó, trong năm 2020 Trung tâm sẽ tham gia thực hiện các đề án và các nhiệm vụ khoa học của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao; triển khai kế hoạch tổ chức, tập huấn và đào tạo vận động viên các đội tuyển thể thao quốc gia; Tập trung chuẩn bị lực lượng làm nhiệm vụ tại các giải quốc tế đặc biệt là vòng loại Olympic 2020, ASEAN Para Games năm 2020 tại Philippines và tham gia các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới; Bổ sung lực lượng vận động viên cho các đội tuyển quốc gia; Chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng quy mô, nhân rộng mô hình tập huấn, quan tâm công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ, đảm bảo bổ sung có chất lượng nguồn lực vận động viên đội tuyển quốc gia, đặc biệt là các môn thể thao Olympic.

Để hoàn được các mục tiêu trên, ngoài việc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm sẽ đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chính trị của cán bộ viên chức, huấn luyện viên, vận động viên bằng việc đổi mới nội dung cũng như hình thức qua đó thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tiến hành ứng dụng tiến bộ khoa học và y học trong tuyển chọn, huấn luyện nhằm nâng cao thành tích thể thao.Tiếp tục mở rộng quy mô, nhân rộng mô hình tập huấn, quan tâm công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ, đảm bảo bổ sung có chất lượng nguồn lực vận động viên đội tuyển quốc gia, đặc biệt là các môn thể thao Olympic. Quan tâm bồi dưỡng và tăng cường nguồn lực huấn luyện viên quốc gia, nâng cao vai trò phối kết hợp giữa huấn luyện viên, nhà khoa học và bác sĩ thể thao trong công tác tuyển chọn và huấn luyện thể thao thành tích cao. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực huấn luyện, khoa học và công nghệ.

Công tác nuôi dưỡng, khoa học và y học thể thao được chú trọng thông qua việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, tiên tiến kết hợp bồi dưỡng trình độ nguồn nhân lực, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác tập luyện, thi đấu, điều kiện sinh hoạt, ăn, ở, công tác điều trị chấn thương, phục hồi chức năng cho vận động viên. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, tổ chức lớp tập huấn về khoa học cho cán bộ viên chức, huấn luyện viên, chủ động hơn trong việc tư vấn, giúp đỡ cán bộ, viên chức, huấn luyện viên trong nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học. Thực hiện tốt các nhiệm vụ công nghệ, thông tin, từng bước nâng cấp chất lượng website của Trung tâm.

Nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác năm 2020. Trung tâm cũng xây dựng một số giải pháp, trong đó tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, đổi mới phương thức làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý các đội tuyển thể thao quốc gia. Nâng cao chất lượng thực hiện kế hoạch huấn luyện chuyên môn của các đội tuyển, đáp ứng cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ tập luyện - thi đấu, nhu cầu về ăn, ở, sinh hoạt của huấn luyện viên, vận động viên, nhu cầu học tập, nghiên cứu, hoạt động văn hóa, tinh thần của huấn luyện viên, vận động viên. Phát huy tác dụng, hiệu quả hỗ trợ của khoa học và y học nhằm nâng cao thành tích thể thao, tăng cường hợp tác quốc tế về thể dục thể thao cũng như chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, viên chức, huấn luyện viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm.

Image

Ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng báo cáo lãnh đạo Tổng cục TDTT kế hoạch công tác năm 2020 (Ảnh; Văn Duy)

Sau khi nghe báo cáo của Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng, các thành viên tham dự buổi làm việc cơ bản thống nhất với các nội dung trong dự thảo kế hoạch. Đối với các môn thể thao tập trung tập huấn tại Trung tâm, Vụ thể thao thành tích cao 1, 2 đề nghị hai bên cần tiến hành rà soát, thống nhất số lượng vận động viên, huấn luyện viên và chuyên gia cũng như thời gian tập huấn. Bên cạnh đó, Trung tâm cần bổ sung thông tin cụ thể cơ sở vật chất cần tu sửa nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện. Đối với vấn đề kinh phí, Vụ Kế hoạch tài chính có ý kiến rằng Trung tâm nên có đánh giá cụ thể trong báo cáo, xây dựng nội dung triển khai kinh phí cũng như phối hợp với các vụ chuyên môn trong quá trình xây dựng để triển khai kinh phí cho thực sự hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn yêu cầu Vụ Thể thao thành tích cao 1, 2 phối hợp với Trung tâm tiến hành rà soát số lượng huấn luyện viên, vận động viên tuyển trẻ, tuyển quốc gia cũng như thời gian tập huấn sao cho thật chính xác. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng phải tiến hành rà soát số lượng trang thiết bị tập luyện cần bổ sung, thay thế với ban huấn luyện và bộ môn. Trung tâm cần chủ động trong việc nhận định các vận động viên có tiềm nặng để đề xuất với vụ chuyên môn tập trung đầu tư. Tiến hành đánh giá công tác tập luyện giai đoạn một của các vận động viên tuyển trẻ và tuyển quốc gia làm cơ sở cho giai đoạn tập luyện tiếp theo trong năm. Triển khai thực phẩm chức năng để đảm bảo dinh dưỡng cho các vận động viên. Ngoài ra, trong thời gian tới, Tổng cục sẽ chỉ đạo triển khai thành lập Ban huấn luyện thể lực chung cho các vận động viên ở cả bốn Trung tâm, chính vì vậy, Trung tâm cần chủ động quan tâm, tham mưu nguồn lực cho nội dung này. Vấn đề nâng cao ý thức đạo đức, tư tưởng chính trị cho các vận động viên trẻ cần đặc biệt chú trọng, qua đó xây dựng niềm tin cho các vận động viên trẻ hướng tới các mục tiêu lâu dài.

Kết luận tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng đề nghị Trung tâm tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Vụ cũng như ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn để hoàn thiện báo cáo kế hoạch. Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng cũng đề nghị Trung tâm chủ động phối hợp cùng các Vụ chuyên môn rà soát, thống nhất về số lượng vận động viên tập luyện, thời gian tập luyện của các đội tuyển trẻ và tuyển quốc gia, qua đó có được sự chuẩn bị tốt nhất về trang thiết bị, dụng cụ phục vụ tốt nhất công tác tập luyện. Bên cạnh đó, Trung tâm cần tập trung triển khai các đề án, văn bản được giao, thực hiện cải tạo nâng cấp sân điền kinh, tiếp tục cải tạo nhà để xe thành nhà tập đa năng, mua sắm trang thiết bị, chủ động trực tiếp tham mưu lãnh đạo Tổng cục thông qua các đợt công tác kiểm tra môn thể thao tại Trung tâm. Một vấn đề mà Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng cũng lưu ý Trung tâm đó là chuẩn bị hạ tầng cơ sở, máy móc, nhân lực để tiếp nhận thông tin từ Tổng cục cũng như phản hồi thông qua hệ thống thư điện tử. Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng yêu cầu Trung tâm xây dựng dự toán kinh phí chi tiết và báo cáo thực hiện trình Tổng cục để tổng hợp xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

A.T

Print
3782 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top