CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Triển khai chương trình phát triển TDTT ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010

6108 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Thực hiện Quyết định số:100/2005/QĐ - TTg, ngày 10/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển TDTT ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010, chiều ngày 22/6/2005, Lãnh đạo Uỷ ban Thể dục thể thao đã làm việc với các đơn vị có liên quan để thống nhất kế hoạch triển khai giai đoạn 1 (từ tháng 6/2006 đến tháng 12/2006).

Thực hiện Quyết định số:100/2005/QĐ - TTg, ngày 10/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển TDTT ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010, chiều ngày 22/6/2005, Lãnh đạo Uỷ ban Thể dục thể thao đã làm việc với các đơn vị có liên quan để thống nhất kế hoạch triển khai giai đoạn 1 (từ tháng 6/2006 đến tháng 12/2006).
Nhiệm vụ chủ yếu của giai đoạn 1 là hoàn tất toàn bộ công tác chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình phát triển TDTT và chỉ đạo thực hiện thí điểm ở 128 xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn quốc.

Tại cuộc họp, hầu hết các ý kiến phát biểu đều nhất trí với bản dự thảo kế hoạch triển khai giai đoạn 1, do Vụ Thể thao quần chúng soạn thảo, nhưng có bổ xung một số nội dung cũng như cách thức tổ chức thực hiện để chính thức bước vào triển khai kế hoạch đạt được kết quả tốt nhất.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái, Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT nhấn mạnh: chương trình phát triển TDTT ở xã, phường, thị trấn nhằm huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo giáo dục thể chất cho nhân dân, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Kế hoạch triển khai giai đoạn 1 chỉ còn chưa đầy 2 năm, thời gian gấp mà khối lượng công việc rất nhiều, nên các đơn vị chức năng phải đẩy nhanh tiến độ công việc. Trước mắt, cần khẩn trương xây dựng các văn bản và thành lập ban thường trực là những cán bộ lãnh đạo và chuyên viên có đủ trình độ, năng lực (kể cả thẩm quyền) để triển khai công việc. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chương trình phát triển TDTT ở xã, phường, thị trấn cần phải có kế hoạch tổng thể và lộ trình từ nay đến năm 2010. Để làm được điều đó, điều quan trọng và tiên quyết là phải thực hiện thành công giai đoạn 1, kết quả đạt được sẽ là cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi chương trình phát triển TDTT những năm tới.
 


Quang Mạnh
 

Print
6108 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top