CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Tổng cục TDTT triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

6194 Lượt xem

Thực hiện Công văn số 5149/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 được phát động với chủ đề: "Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc", Tổng cục TDTT đã ban hành văn bản số 105/TCTDTT-VP ngày 05 tháng 02 về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020.

Theo đó, Tổng cục TDTT yêu cầu Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc căn cứ Kế hoạch số 4914/KH-BCĐTƯ của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương, tùy điều kiện thực tế của đơn vị, yêu cầu các Vụ, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Cùng với đó, thực hiện lồng ghép tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm.

Thông qua việc tổ chức hoặc tham dự các sự kiện, hoạt động thể dục thể thao kết hợp tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời cảnh giác về an toàn, vệ sinh lao động đến từng cá nhân, gia đình và xã hội.

Để đẩy mạnh công tác thông tin tuyển truyền về Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao đông năm 2020, Tổng cục TDTT yêu cầu các đơn vị báo chí trong ngành gồm:Trung tâm Thông tin TDTT, Báo Thể thao Việt Nam, Tạp chí Thể thao thông qua các phương tiện truyền thông, báo chí viết bài tuyên truyền.

Các nội dung tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 gồm:

Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động của quốc gia dự kiến vào ngày 05/5/2020, sẽ diễn ra tại Hà Nội (Nhà khách chính phủ - 37 Hùng Vương ) với quy mô khoảng từ 300-400 người. Buổi Lễ dự kiến sẽ được ghi hình và chuyển phát sóng tuyên truyền trên nhiều kênh truyền hình Trung ương, địa phương để truyền tải các thông điệp về An toàn, vệ sinh lao động. Tại các Bộ, ngành, địa phương tùy theo theo điều kiện tổ chức Lễ phát động hưởng ứng hoặc các hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp với chủ đề của Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020.

Tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn, hướng dẫn, huấn luyện về kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động; tuyên truyền trên hệ thống các đài truyền thanh quận, huyện, xã, phường và hệ thống thông tin của doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường các lớp tập huấn, các buổi tư vấn, hướng dẫn, huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động, cho doanh nghiệp, trong khu vực làng nghề, phi kết cấu; ...Tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và liên ngành về An toàn, vệ sinh lao động.

Tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo chuyên đề về An toàn, vệ sinh lao động; tổ chức khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động; thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động; tổ chức các hoạt động hội thi, thực hành xử lý tình hướng, giao lưu văn hóa, văn nghệ có nội dung tuyên truyền về An toàn, vệ sinh lao động.

Bên cạnh đó, tổ chức khen thưởng về An toàn, vệ sinh lao động cho các tập thể, cá nhân trong công tác An toàn, vệ sinh lao động và tổ chức các hoạt động có sự tham gia của doanh nghiệp, người lao động như hội thi về An toàn, vệ sinh lao động, tọa đàm, đối thoại triển khai chính sách với doanh nghiệp, người lao động về An toàn, vệ sinh lao động.

 KC

Print
6194 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top