CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Tổng cục TDTT thực hiện nhiều nhiệm vụ do Bộ trưởng giao(08/08/2008)

3637 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Tại cuộc họp giao ban tháng 7/2008 diễn ra ngày 6/8/2008, sau khi nghe Chánh Văn phòng Bộ báo cáo tình hình công tác văn hoá, thể thao và du lịch tháng 7/2008, nhiệm vụ công tác tháng 8.2008, ý kiến phát biểu của các Thứ trưởng và các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có ý kiến chỉ đạo. Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức thực hiện, bảo đảm chất lượng, quy trình thủ tục và tiến độ đã được xác định trong kế hoạch sáu tháng cuối năm 2008.

Tại cuộc họp giao ban tháng 7/2008 diễn ra ngày 6/8/2008, sau khi nghe Chánh Văn phòng Bộ báo cáo tình hình công tác văn hoá, thể thao và du lịch tháng 7/2008, nhiệm vụ công tác tháng 8.2008, ý kiến phát biểu của các Thứ trưởng và các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có ý kiến chỉ đạo.

Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức thực hiện, bảo đảm chất lượng, quy trình thủ tục và tiến độ đã được xác định trong kế hoạch sáu tháng cuối năm 2008. Trường hợp cần hoãn, dãn tiến độ, phải có văn bản báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 15/8/2008 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thứ trưởng Lê Tiến Thọ được giao chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại Thông báo số 58/TB-VPCP ngày 07/3/2008 và Thông báo số 153/TB-VPCP ngày 01/7/2008 của Văn phòng Chính phủ.

Đồng thời, Thứ trưởng Lê Tiến Thọ chỉ đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn làm việc với các địa phương để thống nhất xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch hướng tới Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ để chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Trong tháng 8 này, Tổng cục TDTT sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng do Bộ trưởng giao. Trong đó, Tổng cục TDTT sẽ chỉ đạo Viện Khoa học TDTT xây dựng Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020, báo cáo tập thể lãnh đạo Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục TDTT tiếp tục nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chế độ dinh dưỡng đặc thù và chính sách đãi ngộ với VĐV,HLV đạt thành tích xuất sắc.

Sớm hoàn tất việc thành lập các Tiểu ban chuyên môn AIG III 2009 cũng là một trong những nhiệm vụ Tổng cục TDTT cần sớm thực hiện.

Bên cạnh đó, Tổng cục TDTT còn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng để sớm triển khai thực hiện các giải pháp có tính chiến lược phòng, chống tiêu cực, bạo lực trong tổ chức và thi đấu thể thao và xây dựng Quy chế quản lý VĐV tham gia thi đấu ở nước ngoài, trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Ngoài ra, Tổng cục TDTT còn phải tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự theo Quyết định số 66/2008/QĐ-TTg ngày 23/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục TDTT trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Bộ trưởng giao Tổng cục Du lịch chỉ đạo Viện Nghiên cứu phát triển du lịch xây dựng Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến 2015, định hướng đến 2020, báo cáo tập thể lãnh đạo Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ.

Cục Nghệ thuật biểu diễn chuẩn bị, báo cáo tập thể lãnh đạo Bộ vào 9 giờ ngày 11/8/2008 về các nội dung: Đề án khai thác, sử dụng trụ sở 16 Lê Thái Tổ; Nghị định khung về hoạt động biểu diễn nghệ thuật; Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức biểu diễn và cấp phép biểu diễn nghệ thuật; Kế hoạch chuẩn bị các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị từ nay đến hết năm 2008.

Vụ Thi đua, Khen thưởng được giao nhiệm vụ dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng về việc phát động thi đua trong toàn Ngành, thiết thực lập thành tích kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VIII năm 2010.

Giao Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Bộ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương VII (Khoá X) về công tác thanh niên.

Bộ trưởng yêu cầu Vụ Đào tạo khẩn trương hoàn thiện Đề án xây dựng đội ngũ trí thức Ngành văn hoá, thể thao và du lịch trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, báo cáo lãnh đạo Bộ trong tháng 8/2008 và yêu cầu Cục Văn hoá cơ sở khẩn trương hoàn thiện Đề án về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, báo cáo lãnh đạo Bộ trong tháng 8/2008.

T.H
 

Print
3637 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top