CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Tổng cục TDTT: Cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án(08/08/2008)

3648 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Là năm đầu tiên từ khi sáp nhập thành Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (tháng 7/2007) đến nay một số hoạt động của ngành TDTT chưa đi vào ổn định. Trong đó, nhiệm vụ thống kê, tổng hợp, theo dõi tiến trình thực hiện các đề án của Tổng cục TDTT chưa đi vào nề nếp. Tổng cục TDTT cần khắc phục những khó khăn, nỗ lực, cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện để từ nay đến hết năm 2008 cần trình cấp có thẩm quyền 7 đề án còn lại của kế hoạch năm.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT

Vương Bích Thắng chỉ đạo các đơn vị chủ trì cần đẩy

nhanh tiến độ thực hiện các đề án (Ảnh: TT)

Là năm đầu tiên từ khi sáp nhập thành Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (tháng 7/2007) đến nay một số hoạt động của ngành TDTT chưa đi vào ổn định. Trong đó, nhiệm vụ thống kê, tổng hợp, theo dõi tiến trình thực hiện các đề án của Tổng cục TDTT chưa đi vào nề nếp. Hầu hết các Vụ, đơn vị (qua Văn phòng Tổng cục TDTT) làm việc trực tiếp với Văn phòng Bộ về việc thực hiện các đề án.

Nhìn chung, tình hình triển khai thực hiện xây dựng các đề án của Tổng cục TDTT trong năm 2008 vẫn còn chậm. Tuy nhiên cũng cần nhìn lại, sự chậm tiến độ cũng xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan trong đó chủ yếu là do bộ máy tổ chức của Tổng cục chưa ổn định (ngày 29/7/2008, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch mới ký Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các Vụ, đơn vị còn lại của Tổng cục TDTT), cách sắp xếp nhiệm vụ chưa hợp lý, tâm lý một số cán bộ có phần dao động, các Vụ chủ chốt với không ít cán bộ có năng lực thực hiện nhiệm vụ này như Vụ Pháp chế, Thanh tra thì đã điều động lên Bộ... nên đã ảnh hưởng lớn đến công tác xây dựng các đề án năm 2008.

Hơn nữa, việc chậm tiến độ của các đề án không chỉ riêng năm 2008 mà của các năm trước đó cũng do những nguyên nhân như việc phối hợp thực hiện giữa các đơn vị được giao chủ trì với đơn vị quản lý Nhà nước, với các Bộ, ngành chưa hiệu quả; các thành viên trong Ban soạn thảo đề án thì "dàn trải" đông về số lượng nhưng không cao về chất lượng do chỉ có một vài cán bộ trực tiếp thực hiện xây dựng đề án; kinh phí hỗ trợ cho các thành viên trong ban soạn thảo chưa phù hợp, không động viên được cán bộ tích cực thực hiện...

Năm 2008, Tổng cục TDTT đang triển khai xây dựng 9 đề án (gồm 12 tiểu đề án), trong đó có cả những đề án từ những năm trước đó dồn lại thì chỉ có 1 đề án đã được phê duyệt ngày 26/5/2008 đó là Quyết định của Thú tướng Chính phủ về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với VĐV, HLV thể thao thành tích cao. Đề án về tổ chức của ASIAN Indoor Games 3 đã được phê duyệt nhưng các tiểu đề án của đề án này vẫn chưa được hoàn thiện. Các đề án còn lại hầu như đã hoàn thành các thủ tục và đang trong giai đoạn trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trình Văn phòng Chính phủ. 

Chế độ dinh dưỡng của VĐV, HLV thể thao thành tích cao đã được cải thiện hơn
sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định mới (Ảnh: T.Thanh)

 
Riêng đối với đề án "Sửa đổi bổ sung Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TDTT", theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng, Tổng cục sẽ xin rút thôi không thực hiện đề án này mà thay vào đó, Tổng cục TDTT sẽ chỉ đạo trong năm 2009, các Vụ, đơn vị sẽ tập trung xây dựng đề án Quyết định Quy định quản lý hoạt động TDTT của từng môn, từng hình thức hoạt động của các tổ chức xã hội về TDTT như câu lạc bộ... Lý giải về điều này là do Chính phủ đã ban hành Nghị định 141/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TDTT, nhưng việc ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện vẫn thiếu cơ sở, do thiếu các Quy định về quản lý hoạt động TDTT, do vậy, Tổng cục TDTT sẽ phải nghiên cứu, xây dựng các quy định nêu trên để Chính phủ có thể ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị đinh này.

Buổi làm việc sáng 7/8/2008 với lãnh đạo các Vụ, đơn vị chủ trì các đề án năm 2008 của Tổng cục TDTT và một số Vụ liên quan do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng chủ trì cũng đã tổng hợp lại tình hình triển khai các đề án và đóng góp ý kiến về giải pháp cũng như phương hướng, đề xuất đối với lãnh đạo Bộ nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai xây dựng các đề án đó. Tổng cục TDTT cần khắc phục những khó khăn, nỗ lực, cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện để từ nay đến hết năm 2008 cần trình cấp có thẩm quyền 7 đề án còn lại.

Nguyễn Siêm
 

Print
3648 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top