CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch (12/06/2008)

4724 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Sáng 11/6, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với lãnh đạo các vụ, đơn vị có liên quan để nghe báo cáo về thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Sáng 11/6, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với lãnh đạo các vụ, đơn vị có liên quan để nghe báo cáo về thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Theo số liệu thống kê hiện nay đội ngũ trí thức Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch có 18.447 người, trong đó trình độ cao đẳng chiếm 6.57%; đại học 85.55%; sau đại học 7.88%; Số đội ngũ trí thức có thể nói, viết bằng tiếng Anh chiếm 82.61%; 452 người biết 2 ngoại ngữ trở lên; lực lượng trí thức ở khu vực phía Bắc chiếm 49.37%, trong khi đó ở khu vực phía Nam chiếm 36.92% và miền Trung chỉ có 13.71%; Đội ngũ trí thức làm việc trong lĩnh vực quản lý nhà nước ở Trung ương và hoạt động sự nghiệp của Trung ương chiếm 24.8% trong đó 3.53% làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước và 21.27% tại các đơn vị sự nghiệp; số trí thức nữ trong ngành chiếm 50.44%, trí thức nam chiếm 49.56%; số lượng trí thức dưới 30 tuổi chiếm 31.94%, từ 31 - 50 tuổi chiếm 57.48% và trên 50 tuổi chiếm 10.58%.

Lãnh đạo các đơn vị trình bày báo cáo với Bộ Trưởng. (Ảnh: Quỳnh Hoa)


Từ những con số thống kê trên cho thấy nguồn nhân lực có chất lượng cao của ngành chưa nhiều, có phần còn chưa đáp ứng nhiệm vụ phát triển văn hoá, thể thao và du lịch theo yêu cầu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế và yêu cầu phát triển nền kinh tế trí thức của đất nước. Không những thế, đội ngũ trí thức là người dân tộc không nhiều, chưa có những đóng góp quan trọng vào các lĩnh vực văn học, nghệ thuật và sự nghiệp thể thao thành tích cao.

Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh: các vụ, đơn vị liên quan cần sớm xây dựng đề án về thực trạng và giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, trình độ tầng lớp trí thức của Ngành bằng cách: đề cao chất lượng tuyển chọn đầu vào tại các cơ quan, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ; xây dựng kế hoạch đội ngũ cán bộ và tổ chức các cuộc toạ đàm liên tỉnh để lấy ý kiến đóng góp nhằm tìm ra những biện pháp tối ưu xây dựng đội ngũ cán bộ trí thức Ngành.

Nguyệt Hương
 

Print
4724 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top