CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Thủ tướng tái đắc cử Nguyễn Tấn Dũng: Tranh thủ tối đa thời cơ, ra sức vượt khó khăn, nỗ lực cao nhất đưa nước ta sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển

3634 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy, sáng 2/8, khi thay mặt Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII phát biểu định hướng chương trình hành động của Chính phủ khóa XII tại phiên họp toàn thể kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII ở Hội trường Ba Đình (Hà Nội). Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy, sáng 2/8, khi thay mặt Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII phát biểu định hướng chương trình hành động của Chính phủ khóa XII tại phiên họp toàn thể kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII ở Hội trường Ba Đình (Hà Nội). Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thưa các đồng chí lão thành cách mạng và các vị khách,

Thưa đồng chí, đồng bào,

Một lần nữa, tôi xin chân thành cám ơn Quốc hội đã bầu tôi tiếp tục đảm nhận trọng trách Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời thay mặt các thành viên Chính phủ, tôi cũng xin chân thành cám ơn Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm các chức vụ trong Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là niềm vinh dự lớn và cũng là trách nhiệm rất nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nguyện trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với mục tiêu lý tưởng cao đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam; nỗ lực phấn đấu cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ mà Hiến pháp và luật pháp đã quy định. Chúng tôi luôn xem đây là trách nhiệm chính trị cao nhất và cũng là nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Trong bối cảnh hội nhập và hợp tác quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng, với thời cơ thuận lợi cũng như khó khăn thách thức đều lớn, đan xen nhau và diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Trong nước tuy đã đạt được những thành tựu rất quan trọng và đã cơ bản hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm đầu kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, nhưng cũng còn rất nhiều khuyết điểm, yếu kém, bất cập.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhận rõ nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của mình là phải tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi và ra sức vượt qua khó khăn thách thức, phát huy mạnh mẽ những việc đã làm tốt và những kết quả đã đạt được, nghiêm túc khắc phục có hiệu quả những khuyết điểm, yếu kém, bất cập; tập trung cao nhất mọi nỗ lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới để cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 mà Đại hội X của Đảng đã đề ra, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Khẩn trương chuẩn bị và bước vào thực hiện Chiến lược phát triển mới trong giai đoạn tiếp theo, bảo đảm cho đất nước phát triển nhanh, bền vững, tiến cùng thời đại và sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, thách thức lớn nhất đối với Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước là phải vượt lên chính mình; xây dựng cho được một Chính phủ và hệ thống các cơ quan hành chính thực sự là của dân, do dân, vì dân; trong sạch vững mạnh, có kỷ luật kỷ cương và hiệu lực hiệu quả cao, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế thành công và hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ của mình trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với tinh thần đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tập trung sức đẩy mạnh cải cách nền hành chính quốc gia, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5  khoá X của Đảng; đặc biệt là sẽ kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi bằng được tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tập trung chỉ đạo cải cách tốt thủ tục hành chính, phân cấp mạnh và làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng tổ chức và của mỗi cá nhân, khắc phục nhanh sự chậm trễ, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để huy động mọi nguồn lực bảo đảm cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và thực hiện tốt tiến bộ công bằng xã hội, xoá đói giảm nghèo, phát triển văn hoá, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo vệ và cải thiện môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, ổn định chính trị - xã hội và không ngừng nỗ lực để nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Trước mắt là tập trung xử lý có kết quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc về kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2007 mà kỳ họp lần thứ 10 của Quốc hội khoá XI đã đề ra.

Trong thực thi chức trách nhiệm vụ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ nghiêm túc giữ vững kỷ luật kỷ cương, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; cùng nhau chung sức chung lòng xây dựng một Chính phủ đoàn kết nhất trí, kiên định vững vàng, thực sự gương mẫu, phát huy tốt nhất vai trò của tập thể, đề cao đúng mức trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và của mỗi thành viên; hành động kiên quyết kịp thời sáng tạo, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Là cán bộ đảng viên của Đảng, Thủ tướng Chính phủ cũng như mỗi thành viên trong Chính phủ, chúng tôi sẽ luôn thường xuyên phấn đấu rèn luyện, học tập và hành động theo gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thực sự là công bộc của dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực phấn đấu để làm tròn chức năng là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi rất mong nhận được sự giám sát, hợp tác, ủng hộ của Chủ tịch nước, Quốc hội, các cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các đồng chí lão thành cách mạng, các cơ quan thông tin báo chí và đồng chí đồng bào ta cả trong và ngoài nước. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ luôn xem đây là những nhân tố có ý nghĩa rất quyết định để hoàn thành trọng trách của mình trước Đảng, trước dân.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII đánh giá cao sự nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của Thủ tướng Phan Văn Khải và Chính phủ nhiệm kỳ khoá XI, chúng tôi xin trân trọng kế thừa và sẽ phấn đấu tiếp bước để xứng đáng với các thế hệ đã đi trước.

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá và Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các quốc gia, các dân tộc trong cộng đồng quốc tế; Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức mình để không ngừng củng cố và phát triển các mối quan hệ quốc tế tốt đẹp và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các chính giới, các nhà khoa học, các nhà kinh doanh nước ngoài vì mục tiêu hoà bình, ổn định, hợp tác, bình đẳng, cùng phát triển và phồn vinh cho mỗi quốc gia, trong khu vực và trên thế giới.  

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Nhận nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của Chính phủ mới, với trách nhiệm người đứng đầu Chính phủ và thay mặt các thành viên Chính phủ, tôi xin phát biểu một số suy nghĩ tâm huyết, chân thành và cũng là những lời hứa mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết tâm thực hiện để xứng đáng với niềm tin và sự tín nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các vị đại biểu Quốc hội và toàn thể đồng chí, đồng bào.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xin có lời chúc tốt đẹp đến các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, đồng bào và chiến sĩ cả nước. Chúc kỳ họp đầu tiên Quốc hội khoá XII của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cám ơn./.

(Theo Website Chính phủ)

Print
3634 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top