CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Thư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao Nguyễn Danh Thái gửi các cán bộ công chức, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên ngành Thể dục thể thao nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngành thể thao Việt Nam.

4086 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Thân ái gửi các cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên và những người làm công tác thể dục thể thao cả nước

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao, thay mặt Ban cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo Uỷ ban Thể dục Thể thao, tôi vui mừng gửi tới tất cả các đồng chí - những người làm công tác thể thao - những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

60 năm là một chặng đường dài. Trong suốt quá trình đó, với những nỗ lực bền bỉ của các thế hệ cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên, sự nghiệp thể dục thể thao đã từng bước lớn mạnh và đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng chung của cả dân tộc. Những thành công chúng ta đạt được do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân trực tiếp là sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước và sự động viên, ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân.

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành là dịp chúng ta cùng ôn lại những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước và cùng nhau vững tin vào tương lai, hướng tới các mục tiêu phát triển của ngành trong những năm tới.

Nhìn lại chặng đường phát triển của ngành, tất thảy những người làm công tác thể dục thể thao đều có quyền tự hào với sự tiến bộ, lớn mạnh không ngừng qua từng giai đoạn của nền thể dục thể thao Cách mạng Việt Nam. Công tác thể dục thể thao luôn bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước, nỗ lực trong mục tiêu chung: Xây dựng một nền thể dục thể thao "của dân, do dân và vì dân"

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận về những khiếm khuyết của ngành trong công tác quản lý, những hạn chế trong việc đáp ứng nhu cầu tập luyện và hưởng thụ các giá trị thể dục thể thao của quần chúng nhân dân. Mỗi cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên phải nỗ lực hơn nữa, năng động và sáng tạo hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ trên từng cương vị công tác.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn ngành Thể dục thể thao "Công tác thể dục thể thao là một công tác cách mạng như bao công tác cách mạng khác". Trong dịp kỷ niệm trọng đại này, một lần nữa tôi mong các cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên ý thức sâu sắc về lời dạy của Người, để từ đó cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phấn đấu góp sức xây dựng và phát triển sự nghiệp thể dục thể thao nước nhà lên một tầm cao mới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao

Nguyễn Danh Thái (đã ký)
 

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao, thay mặt Ban cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo Uỷ ban Thể dục Thể thao, tôi vui mừng gửi tới tất cả các đồng chí - những người làm công tác thể thao - những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

60 năm là một chặng đường dài. Trong suốt quá trình đó, với những nỗ lực bền bỉ của các thế hệ cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên, sự nghiệp thể dục thể thao đã từng bước lớn mạnh và đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng chung của cả dân tộc. Những thành công chúng ta đạt được do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân trực tiếp là sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước và sự động viên, ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân.

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành là dịp chúng ta cùng ôn lại những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước và cùng nhau vững tin vào tương lai, hướng tới các mục tiêu phát triển của ngành trong những năm tới.

Nhìn lại chặng đường phát triển của ngành, tất thảy những người làm công tác thể dục thể thao đều có quyền tự hào với sự tiến bộ, lớn mạnh không ngừng qua từng giai đoạn của nền thể dục thể thao Cách mạng Việt Nam. Công tác thể dục thể thao luôn bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước, nỗ lực trong mục tiêu chung: Xây dựng một nền thể dục thể thao "của dân, do dân và vì dân"

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận về những khiếm khuyết của ngành trong công tác quản lý, những hạn chế trong việc đáp ứng nhu cầu tập luyện và hưởng thụ các giá trị thể dục thể thao của quần chúng nhân dân. Mỗi cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên phải nỗ lực hơn nữa, năng động và sáng tạo hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ trên từng cương vị công tác.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn ngành Thể dục thể thao "Công tác thể dục thể thao là một công tác cách mạng như bao công tác cách mạng khác". Trong dịp kỷ niệm trọng đại này, một lần nữa tôi mong các cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên ý thức sâu sắc về lời dạy của Người, để từ đó cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phấn đấu góp sức xây dựng và phát triển sự nghiệp thể dục thể thao nước nhà lên một tầm cao mới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao

Nguyễn Danh Thái (đã ký)
 

Print
4086 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top