CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

THÔNG BÁO: Công ty cổ phần TDTT Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

193 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Cổ đông –Bộ VHTTDL trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông của Công ty cổ phần TDTT Việt Nam tham dự cuộc họp Đại  hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

1.Thời gian: 8h30 phút ngày 30/3/2024

2. Địa điểm: Hội trường taafnf 5, Viện Khoa học TDTT, số 141 phố Nguyễn Thái Học, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Tp Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam có tên trong danh sách chốt ngày 27/02/2024

4. Nội dung Đại hội: dự kiến xem xét và thông qua các nội dung như sau

- Thông qua tờ trình quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- Thông qua tờ tình quy chế hoạt động Ban Kiểm soát;

- Thông qua Tờ trình chi trả lương, thù lao và chi phí khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;

- Bầu kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029

5. Đăng ký tham dự

Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự Đại  hội hoặc ủy quyền cho người khách tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm và gửi cho Cổ Đông – Bộ VHTTDL trước 17 giờ 00 ngày 22/3/2024 hoặc email theo địa chỉ

Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp- Bộ VHTTDL

Địa chỉ số 51 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội

Email: luubkd@gmail.com

Ghi chú: Quý cổ đông/ Đại diện cổ đông đén tham dự Đại hội đem theo các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời hocpj, mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, văn bản ủy quyền (nếu có);

Cổ đông tham dự Đại hội tự túc chi phí ăn ở, đi lại

Trân trọng thông báo!

Print
193 Đánh giá bài viết này:
4.0

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top