TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Thanh tra thể dục thể thao có quyền yêu cầu đình chỉ...

10620 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Thanh tra thể dục, thể thao có quyền yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động thể dục, thể thao nếu thấy hoạt động này gây hại đến lợi ích NN, công dân. Đây là nội dung đáng chú ý của Nghị định 144/2004/NĐ - CP mà Chính phủ vừa ban hành.

Thanh tra thể dục, thể thao có quyền yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động thể dục, thể thao nếu thấy hoạt động này gây hại đến lợi ích NN, công dân. Đây là nội dung đáng chú ý của Nghị định 144/2004/NĐ - CP mà Chính phủ vừa ban hành.
Nghị định nêu rõ: Thanh tra TDTT có quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu, chứng cứ và trả lời những vấn đề liên quan tới việc thanh, kiểm tra; niêm phong tài liệu, kiểm kê tài sản, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tạm giữ tiền, tài sản liên quan đến vụ việc thanh tra theo quy định của pháp luật; có quyền đề nghị các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, sửa chữa, khắc phục hậu quả do những vi phạm của các tổ chức, cá nhân gây ra trong hoạt động TDTT.

Ngoài ra, Thanh tra TDTT còn có quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; trưng cầu giám định theo quy định của pháp luật cũng như tạm đình chỉ việc thi hành quyết định kỷ luật, thuyên chuyển công tác người đang cộng tác với tổ chức thanh tra hoặc đang là đối tượng thanh tra nếu xét thấy việc thi hành quyết định gây trở ngại cho việc thanh tra. Đồng thời, tạm đình chỉ các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thể thao và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo luật...

Với các đối tượng thanh tra, có quyền: yêu cầu đoàn thanh tra, Thanh tra viên xuất trình Quyết định thanh tra, thẻ Thanh tra viên; khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với quyết định xử lý về thanh tra, hành vi của Thanh tra viên và kết luận thanh tra mà mình có căn cứ cho là không đúng. Đối tượng thanh tra còn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do các biện pháp xử lý không đúng pháp luật mà Đoàn Thanh tra hoặc Thanh tra viên gây ra, đồng thời, chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định xử lý của Đoàn Thanh tra, Thanh tra viên theo Luật.

(Theo Vietnamnet)

 

Print
10620 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Liên kết

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top