CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước kỷ niệm 90 năm Cách mạng tháng Mười và 160 năm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”

3197 Lượt xem
Danh mục: Tin tức ngành

Ban Bí thư đã ra Chỉ thị số 16 - CT/TW về việc tổ chức kỷ niệm 90 năm Cách mạng tháng Mười (7/11/1917 – 7/11/2007) và 160 năm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/2/1848 – 24/2/2008), hai sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng và nhân dân ta.

Ban Bí thư đã ra Chỉ thị số 16 - CT/TW về việc tổ chức kỷ niệm 90 năm Cách mạng tháng Mười (7/11/1917 – 7/11/2007) và 160 năm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/2/1848 – 24/2/2008), hai sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng và nhân dân ta.

Theo đó, sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước kỷ niệm 90 năm Cách mạng tháng Mười và 160 năm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban với sự tham gia của các thành viên: Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Đối ngoại Trung ương, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ, tổ chức tốt các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục về hai sự kiện lịch sử này gắn với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết phản bác các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin; vạch trần các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta; giáo dục ý thức kiên định lý tưởng, mục tiêu cách mạng của Đảng và nhân dân ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tạo ra động lực mới trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm được tiến hành sâu rộng trong cả nước, trong đó Ban Tuyên giáo Trung ương, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, thông tin, cổ động, giáo dục truyền thống, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, xuất bản sách, tổ chức Tuần văn hóa về chủ đề Cách mạng Tháng Mười và thành tựu của chủ nghĩa xã hội trong nước và quốc tế; xét tặng và trao Huân chương Hữu nghị và Kỷ niệm chương trong dịp kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình.

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hướng dẫn các cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư, chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên tập "Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười" phục vụ sinh hoạt chính trị của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội và cung cấp cho các cơ quan thông tấn, báo chí.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức mít tinh cấp nhà nước kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười tại Thủ đô Hà Nội.

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học xã hội Việt Nam, các cơ quan nghiên cứu lý luận, các trường đại học khoa học xã hội và nhân văn tổ chức hội thảo, tọa đàm về chủ đề Cách mạng Tháng Mười và ảnh hưởng của sự kiện này đối với cách mạng Việt Nam; hội thảo về tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản".

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga và các tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp tổ chức các hoạt động gặp mặt nhân chứng, giao lưu, tọa đàm về chủ đề Cách mạng Tháng Mười và Liên Xô vĩ đại.

Các cơ quan thông tấn, báo chí có chuyên trang, chuyên mục về hai ngày kỷ niệm, có các bài xã luận, chuyên luận, nghiên cứu với nội dung sâu sắc; có các phóng sự, phỏng vấn...phản ánh kịp thời, sinh động các hoạt động kỷ niệm, tổ chức diễn đàn trao đổi về ý nghĩa của hai sự kiện này.

Tổ chức đội ngũ báo cáo viên có trình độ lý luận chính trị và kiến thức thực tiễn đến nói chuyện ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở.

Các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan, nhà máy, nông trường, xí nghiệp, viện nghiên cứu, trường học, bệnh viện... do Liên Xô trước đây giúp đỡ xây dựng, các tổ chức hữu nghị và các đơn vị hợp tác, liên doanh Việt - Nga tổ chức mít tinh nội bộ và các hoạt động tuyên truyền, giáo dục.

Theo Website Chính phủ
 

Print
3197 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Thể thao thành tích cao

Tin tức khác

Liên kết

Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top